අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 09 

චෝදනාව: කුරාණය 48:29 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් විකෘති කොට මෙම වැකිය ඉදිරිපත් කොට ඇති අයුරු කෙරෙහි පළමුව අවධානය යොමු කරමු. “මොහොමද් අල්ලා විසින් පත්කළ නබිවරයාය. ඔහුගේ අනුගාමිකයෝ අනිවාර්යයෙන් ම ඉස්ලාමය විශ්වාස නොකරන්නන්ට විරුද්ධ ව සාහසික වන අතර ඔවුනොවුන්ට (අනුගාමිකයින් අතර) කරුණාබර විය යුතුය”. විග්‍රහය: පළමුව මෙම වැකියේ වඩාත්ම නිවැරදි සිංහල අර්ථ දැක්වීම කෙරෙහි අවධානය් යොමු කරමු. “මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ රසුල් වරයාය. ඔහු […]

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 5 

චෝදනාව: කුරාණය 8:39 පළමුව ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් ඉහත වැකිය ඉදිරිපත් කොට ආකාරය වෙත අවධානය යොමු කරමු. “තවද (මුළු ලොව පුරාම) අල්ලාහ්ගේ ඉස්ලාමය පමණක් ඉතිරිවන ලෙස අනෙකුත් සියළුම ආගම්, ජීවන රටා, ඇදහිලි, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, සංස්කෘතීන්, සම්ප්‍රදායන් සහ නීති-රීති (FITNAH) භූමියෙන් විනාශකොට අතුගා දමන තුරු (මුළු ලොව පුරාම) සියළුම අන්‍යාගමිකයින්ට විරුද්ධව සටන් කරන්න. ඔවුන් තම ආගම් අතහැර ඉස්ලාමය වැළඳගන්නේනම්, අල්ලාහ්ට ඔවුන් කරන්නා […]

Read more