සෑම කෙනෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය යුතු මූලික කරුණු 03

සෑම කෙනෙක්ම අනිවාර්්‍යයෙන් දැන සිටිය යුතු මූලික කරුණු 03 ක් ඇත ඵනම්: 1- තම දෙවියා පිළිබඳව දැන සිටීම. 2- තම ආගම පිළිබඳව දැන සිටීම. 3- අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබී (සල්) තුමා පිළිබඳව දැන සිටීම.

Read more

විනාශයෙන් ඔබව මුදවා ගැනීම සඳහා ඔබ සතු විය යුතු අනිවාර්්‍යය සිව් ගුණාංග!

“කාලය මත දිවුරා මිනිසා නියතයෙන්ම විනාශයේය. විශ්වාසකොට, යහකම් කරමින්, සත්‍ය හා ඉවසිම එකි නෙකා අතර උපදෙස් කරන්නන් හැර”. (ශු අල්කුර්ආනය103: 1-3).  ජයග්‍රහණයෙහි මුල් ගුණාංගය:  1- විශ්වාසය: අල්ලාහ් කෙරෙහි හා අවසාන දිනය කෙරෙහි සැබෑ විශ්වාසයක් තබමින්, ඉස්ලාම් නියෝග කල අනෙකුත් නොපෙනෙන කරුණු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම. එම විශ්වාසයෙහි පිහිටා ක්‍රියා කිරීම. ඔහුගේ විශ්වාසය පරික්ෂණයට ලක්කෙරෙන සෑම මොහොතකම එහි ඔහු තිරසාරව සිටිය යුතුය. වරක් […]

Read more

මිනිසාට මුලින්ම අනිවාර්්‍ය වන්නේ කුමක්ද?

පිළිතුර: තමන්ව අල්ලාහ් දෙවියා විසින් මවනු ලැබුවේ කුමක් සඳහාද යනු අවබෝධ කරගැනීමයි මිනිසාට මුලින්ම අනිවාර්්‍යවන්නේ.  ඒ වෙනුවෙන් ඔහු අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි ප්‍රතිඥා දී හමාරය. ශාස්තෘවරුන් එවනු ලැබූවේද, දිව්‍යමය හෙළිදරව්වන් අනාවරණය වූයේද, මෙලොව, එලොව, ස්වර්ගය හා නිරය මවනු ලැබුවේද එම ඒකායන පරමාර්ථය මුල්කොටගෙනය. මරණය, මරණින් මතු ජීවිතය, මෙලොව විනාශය, මතු ලොව සැබෑ ජීවතය සඳහා යළි නැගිට්ටුවනු ලැබීම, අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි සියල්ලන් විනිශ්චයට ලක්වීම, ඒ […]

Read more

ස්වර්ගයට හිමිකම් කියන්නන් කවුද? – 01

“නියතවශයෙන්ම, අපගේ රබ්ඃපරමාධිපති- අල්ලාහ් යැයි පවසා පසුව එහි ස්ථාවරව සිටි අය කෙරෙහි මලක්වරුන් (දේව දූතවරුන්) පහළ වී, නුඹලා බිය නොවන්න. නුඹලා දුක් නොවන්න. තවද නුඹලාට පොරොන්දු වූ ස්වර්ගය පිළිබඳව ශුභාරංචිය පිළිගනු යැයි පවසති. මෙලොව ජීවිතයේදී මෙන්ම පරලොවදීද අපි නුඹලාගේ මිතුරන් වෙමු. නුඹලා ආශා කරන දෑ එහි (ස්වර්ගය)දී නුඹලාට ලැබෙයි. තවද නුඹලා ඉල්ලන දෑද නුඹලාට එහිදී ලැබෙයි.

Read more
1 10 11 12 13 14