හොඳ මුස්ලිම්වරයෙකු වීමට ඔබ කුමක් කල යුතුද? ( What should you do to be a good Muslim?)

නවීන ලෝකයේ දහමට ඇති ආකර්ෂණය හීනවෙමින් තිබියදී මුස්ලිම්වරුන් දහමට දක්වන උනන්දුව අගය කළ යුතුය. කෙසේ වෙතත් ඔවුන් අතරද ආගමින දැනුම අඩුවීගෙන යන බව නොකියාම බැරිය. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ඔවුන්ගේ ශ්‍රද්ධාව ද බෙලහීනවෙමින් පවතින්නේය. එය අලාහ්ගෙන් ඈත් වීමට හේතුවක්ව වී තිබේ.

Read more

උපවාසයෙහි ඉලක්කය ශ්‍රද්ධාවයි!

පුරා මාසයක් උපවාසය නම් යාඥාව ඉටු කිරීම තුළින් අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයින් බවට පත්විය යුතුයි. අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයින් බව තහවුරු කරන්නේ කෙසේද? අපි එම උසස් ඉලක්කය කරා ළගාවූ බව නිශ්චිත කරගන්නේ කෙසේද? ශුද්ධවූ අල්කුර්අානය ශ්‍රද්ධාවන්තයින්ගේ උසස් ගුණාංග පිළිබද සදහන් කරයි. එම ගුණාංග අපි දැන් එකින් එක විමසා බලමු. ඒ තුළින් අපට තහවුරු කළ හැක අපි ශ්‍රද්ධාවන්තයින් ද නැත්න්ම ඒ තුළ අඩුවක් පවතීද, දුර්වලතා […]

Read more

මිනිස් ජීවිතය තුළ මං මුළාවීමෙහි ආරම්භය-01

ඒක දේවත්වය යනු ස්වභාවිකයි. එනම් ස්වභාවයෙන්ම ඒක දේවත්වය පිළිගැනීමේ මානසිකත්වය කෙනෙකු තුළ පැවතීමයි. අල්ලාහ් සියල්ල තමන්ට යාඥා කිරීම පිණිස නිර්මාණය කළ අතර, ඔවුන්ට අවශ්‍ය කරන පහසුකම් හා අහාර ඔහු පිරිනැමුවේය.

Read more