ඉවසීම නැති නම් මිනිසාගේත් තිරිසනාගේත් වෙනස කුමක්ද?(What is the difference between the man and the beast if there is no patience?)

සත්ව ලෝකයේ මිනිසා අද්විතීය තැනක් උසුලන්නේ මිනිස් මනස නිසාය. එමගින් හොඳ නරක තේරුම් ගත හැකිය. එහෙත් බොහෝ අය ශරීරයේ හැඩය කෙරෙහි දක්වන සැලකිල්ල මනස කෙරෙහි නොදැක්වීමෙන් මිනිසාටත් තිරිසනාටත් අතර වෙනස සැලකිය යුතු අන්දමින් අඩුවී තිබේ. මිනිසා දිනෙන් දින දහමින් ඈත්වීම නිසා ශරීරයට වැළඳෙන ලෙඩකට තරම්වත් ආත්මය කෙරෙහි සැලකිල්ලක් දක්වන්නේ නැත. එබැවින් ශරීරයට වැළඳෙන ලෙඩකට බෙහෙත් ගත්තත් මනසට වැළඳෙන ලෙඩකට බෙහෙත් […]

Read more

කවුද ශ්‍රේෂ්ඨයා? (AV)

ශ්‍රී ලාංකීය මිතුරු හමුව දිනය- 09-11-2012 සිකුරාදා ස්ථානයඃ කිමියා නිවාඩු නිකේතනය-අල්ජුබෙයිල්

Read more

අල්කුර්ආනය පාරායනය කිරිමේ වැදගත්කම!

මුලු ලොව වාසි ජනතාවටම යහපත් මග පෙන්වීම වශයෙන් අනාවරණයවූ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය වෙනුවෙන් අපි ඉටු කළ යුතු යුතුකම් රාශියක් පවති. ඒ අතුරින් එය නිසි අයුරින් පාරායනය කිරීම, එය අධ්‍යයනය කිරීම, ඒ අනූව ජීවත් වීම, එය කරා සමාජය කැඳවීම.

Read more