දුකට හා පීඩාවට පත්වූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා

දුකට හා පීඩාවට පත්වූ විට කිව යුතු ප්‍රාර්ථනා: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوفْ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الأَمَوَالِ وَالأنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 2:155. නියතව අපි යම් තරමකින් බියෙන්ද, කුසගින්නෙන්ද, සම්පත්, ජීවිත හා පලදාව ආදියෙහි ඇතිවන අලාභ තුළින්ද ඔබලාව පරීක්ෂා කරන්නෙමු. (නබි!) ඉවසිලිවන්තයින්ට ඔබ සුබාරංචි පවසන්න! الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ

Read more

මළ ගෙයක රැකිය යුතු උසස් පිළිවෙත්!

පරිවර්තනය: අබූ අස්මා මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි! මෙම ඔවදන කියවන සියළු ඉස්ලාමීය සහෝදරවරුවෙනුවෙන් අබ්දුල් අසීස් බින් අබ්දිල්ලාහ් බින් බාස් වන මා අල්ලාහ්ගෙන් ප‍්‍රාර්ථනා කරන්නේ: මා හා ඔබ අල්ලාහ්ට ප‍්‍රිය වූ යාඥාවන්හි නිරතවීමට අනුග‍්‍රහය ලබාදීමටත්, නූතන යාඥාවන්ගෙන් පිළිකුල් දැයින් ඈත්වී සිටීමටත් ඔහුගේ ආශිර්වාදයයි.

Read more