ෂරියා නීතියෙන් කරන්නේ කුමක්ද? (What will Sharia law do?)

අල් කුරානය සහ මුහම්මද් නබිතුමාගේ ඉගැන්වීම් ඇසුරෙන් ‘ශරියා නීතිය’ සැකසී ඇත. ෂරියා නීතියෙන් මිනිසාට නිවැරදි දහම් මග පෙන්වා දෙන්නේය. ඒ අනුව මිනිස් ජිවිතයේ පිළිපැදිය යතු සෑම දෙයක්ම ඉන් ආවරණය කෙරෙන්නේය. එනම් කෙනෙක් අවදි වීමේ සිට නැවත නින්දට යන තුරු අවශ්‍ය කරන සෑම දෙයක්ම එහි ඇතුලත්ය. මිට අමතරව ෂරියා නනීතියේ ඇති දඬුවම් වලින් කෙරෙන්නේ මිනිසුන්ට නිදහසේ ජිවත්විය හැකි පරිසරයක් නිර්මාණය කර දීමය. ඒ අනුව […]

Read more

ඉස්ලාමීය දණ්ඩ නීතිය මිලේච්ඡද?

ඉස්ලාමීය නීති රීතීන් සියල්ල ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීම උදෙසා පමණි. ඉදිරිපත් කිරීම: අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ෂරීයා පිළිවෙත ම්ලේච්ඡද!?

ෂරීයා පිළිවෙත පිළිබඳව ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායක මහතා මැති සබයේදී කළ ප්‍රකාශනයක් හේතුවෙන් එයට අනුබද්ධිතව විවිධ සාකච්ඡා හා සංවාද මතුවෙමින් තිබෙන බව දකින්නට ඇත. ෂරීයා යනු අධිකරණමය පිළිවෙතක් පමණක්ම නොවේ. මිනිස් ජීවිතයේ සියළු අංශ පිළිබඳව මග පෙන්වීමක් එහි ඇතුලත්වී ඇති අතර අධිකරණමය ක්‍රියාවලිය එහි එක් කොටසක් පමණි.

Read more