ඉස්ලාම් ධර්මය ෂරීඅත්, තරීකත්, හකීකත්, මඃරිෆත් යනුවෙන් වෙන්කළ හැකිද?

කතෘ: මහාචාර්ය අහ්මද් අෂ්රෆ් පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන් කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න නොමග ගිය සූෆිවරුන්

Read more

අල්ලාහ්ට සමානයන් තැබීම (Keeping peers with Allah)

ඉස්ලාම් ඒකදේව විශ්වාසය මත පදනම් වූ දහමකි. ඒ අනුව විශ්වය සහ එහි ඇති සියළුම දේවල් මවා රක්ෂණය කරමින් පාලනය කරනු ලබන්නේ අල්ලාහ් යන විශ්වාසය එම දහමින් උගන්වනු ලැබේ. ඒ අනුව කිසිම මුස්ලිම්වරයෙකුට අල්ලාහ් හැර වෙනත් කිසිම දෙයකට නැමදිය නොහැකිය. මේ සම්භන්දයෙන් ලුක්මාන් තුමා තම පුතුට කල අවවාදය මෙසේය.

Read more

අල්ලාහ් වෙනුවට වෙනත් අයගෙන් උදව් පැතීම (Seeking help from anyone other than Allah)

නබිතුමාගේ අනුගාමිකයින් සිය කෙවිට බිම වැටුනත් එය සිය අතින්ම අසුලාගත්හ. එවැනි අවස්ථාවන්හි දී තවත් කෙනෙකුගෙන් උදව් ඉල්ලීම වරදක් නොවුවද ඇතැම් සහාබාවරු ඊට කැමැත්තක් දැක්වුයේ නැත. එසේ තිබියදී අප අතර සිටින සමහරු අල්ලාහ්ගෙන් උදව් පැතීම වෙනුවට මිනිසුන්ගේ හැකියාවෙන් කල නොහැකි දේවල් සඳහා අල්ලාහ් නොවන කෙනෙකුගෙන් උදව් ඉල්ලා සිටීම බලවත් වරදකි. මෙය ප්‍රධාන පෙලේ ෂිර්ක් ක්‍රියාවක් වේ.

Read more

නිවැරදි ප‍්‍රතිපත්තිය – (AV)

දිනය: 15-10-2009 ස්ථානය: අයි.ඩි.ජි.සි. දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more