සාතන් ඔබගේ සතුරා වන්නේ ඇයි? (Why Satan is your enemy?)

කෙනෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට සක්‍රීය ලෙස විරුද්ධකම් කරන තැනැත්තා සතුරෙකි. එවැනි අය සෑම සමාජයකම දැකිය හැකිය. ඔවුන්ගේ ජිවනෝපාය කරගෙන ඇත්තේ අනුන්ට හිංසා කිරීමය. මේ අතර සාතන් ද මිනිසාගේ පරම සතුරෙකි. ඔහුගේ එකම පරමාර්ථය මිනිසා ස්වර්ගයට යෑම වැළැක්වීමයි.

Read more

සාතන්-ඔබගේ සතුරා (Satan-your enemy)

සාතන් ගැන අල් කුරානයෙන් පමණක් නොව දෙවියන් පහළ කල සෑම ආගම් පුස්තකයකින්ම අනතුරු හඟවා ඇත. එබැවින් ඔහු ගැන දැනගෙන සිටීම සැමටම ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Read more

පොදු සතුරා – සාතන් (The Common enemy – Satan)

මිනිසා මෙලොවට පැමිණ ඇත්තේ සුවිශේෂී අරමුණක් ඉටු කිරීම සඳහා ය. ඒ බව දෙවියන් පහළ කළ සෑම දහමකින්ම පවසා ඇත. එහෙත් එය ඉටු කළ යුතුව තිබෙන්නේ මහත් පරිශ්‍රමයක් දැරිමෙනි. ඇයිද යත් සාතන් එම අරමුණ ඉටුකිරීමට බාදා කරමින් නිවැරදි ගමන් මග වලක්වන නිසාය. පහත දැක්වෙන කුර්ආන් පාඨයේ ඒ බව සඳහන් වේ.

Read more
1 2