විනාශයෙන් ඔබව මුදවා ගැනීම සඳහා ඔබ සතු විය යුතු අනිවාර්්‍යය සිව් ගුණාංග!

“කාලය මත දිවුරා මිනිසා නියතයෙන්ම විනාශයේය. විශ්වාසකොට, යහකම් කරමින්, සත්‍ය හා ඉවසිම එකි නෙකා අතර උපදෙස් කරන්නන් හැර”. (ශු අල්කුර්ආනය103: 1-3).  ජයග්‍රහණයෙහි මුල් ගුණාංගය:  1- විශ්වාසය: අල්ලාහ් කෙරෙහි හා අවසාන දිනය කෙරෙහි සැබෑ විශ්වාසයක් තබමින්, ඉස්ලාම් නියෝග කල අනෙකුත් නොපෙනෙන කරුණු කෙරෙහි විශ්වාසය තැබීම. එම විශ්වාසයෙහි පිහිටා ක්‍රියා කිරීම. ඔහුගේ විශ්වාසය පරික්ෂණයට ලක්කෙරෙන සෑම මොහොතකම එහි ඔහු තිරසාරව සිටිය යුතුය. වරක් […]

Read more

නිර්මල දහම ඉස්ලාම්! (AV)

ඉස්ලාම් විශ්ව දහමයි. එම දහම කෙතරම් උතුම්වූ, පිවතුරුවූ දහමක්ද? යන කරුණු මෙයින් ගෙනහැර දැක්වේ. නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය. ඉදිරිපත් කිරීමඃ අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Read more

මා ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත්තේ ඇයි? (AV)

තමන් දුටු සත්‍යය හා එහි අග්‍ර ඵළය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය සිය අත්දැකීම් ඔබලා සමග බෙදාගන්නේ, පෙර කිතු පූජකවරයකු වශයෙන් සිට ඉස්ලාම් දහම පිළිගත් සහෝදර අබ්දුර්රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චිය.

Read more

සොයමු සත්‍යය! (AV)

මිනිසා ගමන් කළ යුතු සැබෑ මාර්ගය කුමක්ද? යන කරුණු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විග්‍රහ කෙරේ. ස්ථානයඃ අල්කොබාර් ඉෆ්තාර් කඳවුර

Read more