සාමයේ දහම – ඉස්ලාම් (Islam – religion of peace)

මිනිස් ජිවිතයට ඉහලම වටිනාකමක් දී තිබෙන දහම ඉස්ලාම් ය. අල්-කුරානයට අනුව හේතුවක් නොමැතිව කරන එක් මිනිස් ඝාතනයක් සලකන්නේ මිනිස් සංහතියම ඝාතනය කිරීමක් හැටියටය. එසේ තිබියදී බොහොමයක් ජනමාධ්‍යවලින් පෙන්වීමට උත්සාහ කරන්නේ ඉස්ලාම් දහම ත්‍රස්තවාදී දහමක් ලෙසය. ඒ අනුව ඉස්ලාම් දහමට කිසිම සම්බන්දයක් නොමැති ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් පවා ජන මාද්‍යයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ එය ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන්ගේ ක්‍රියාවක් ලෙසය. එහෙත් “ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන්” යැයි පිරිසක් ඉස්ලාම් […]

Read more

ජගත් සාමය! (AV)

මුළු ලොව වාසි ජනතාවටම විශ්ව හිමියන් විසින් පිරිනමන ලද දහමයි ඉස්ලාම්. ඒ ජීවන ක‍්‍රමය තුළින් පමණයි ජගත් සාමය උදාකරගත් හැක්කේ යන කරුණු මෙම දේශණය තුළින් විස්තර කෙරේ. මෙය ලාංකීය ජනතාවට පත් කිරීමේ සත් කර්තව්‍යයට දායකවූ සියළු සහෝදරවරුන්ට අපගේ ස්තූතිය.

Read more

අප අතර සාමය ව්‍යාප්ත කරමු!

ඉස්ලාම් යන පදයෙහි අර්ථය සාමයයි, මහ පොළොවේ මිනිසා සාමයෙන් ජීවත්වීම සඳහා විශ්ව හිමියන් විසින් පිරිනමන ලද ජීවන සැලැස්මයි ඉස්ලාම්.

Read more

ජනයා අතර සමගිය ඇතිකරමු!

සමාජ සත්වයෙකු වශයෙන් ජීවත්වන මිනිසා සමාජයේ සෙසු අයගේ යුතුකම් නිසි අයුරින් දැන හඳුන ඉටු කිරීම ඉස්ලාම් ඔහු මත පැවරූ වගකීමකි.

Read more
1 2 3