යහපත ගලා බසින උතුම් ක්‍රියාවන්!

1- ඔබ අල්ලාහ් වෙත සමීප වන්නට මනාපද? ”දාසයා ඔහුගේ දෙවියා (රබ්) වෙත ඉතා සමීපවන අවස්ථාව ඔහු සුජූදයේ නිරතව සිටින අවස්ථාවයි” යනු නබි (ﷺ) තුමානන් පැවසූහ. මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්. සුජූද් යනු සලාතය නම් යාඥාව තුළ පෘෂ්ටිය මත නළල තබා කරන යාඥාවයි. 2- ඔබ ස්වර්ගයෙහි මාළිගාවක් ලබාගන්න රිසිද? ”කව්රුන් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් මස්ජිදයක් (දේවස්ථානයක්) තනයිද ඔහුට අල්ලාහ් ස්වර්ගයෙහි මාළිගාවක් තනනු ඇත.” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමා පැවසූහ. […]

Read more

සලාම් පවසන විට පිළිපැදිය යුතු උසස් සාරධර්ම!

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය  

Read more

අප අතර සාමය ව්‍යාප්ත කරමු!

ඉස්ලාම් යන පදයෙහි අර්ථය සාමයයි, මහ පොළොවේ මිනිසා සාමයෙන් ජීවත්වීම සඳහා විශ්ව හිමියන් විසින් පිරිනමන ලද ජීවන සැලැස්මයි ඉස්ලාම්.

Read more

ඉවසීම ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි! – 02

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි! ඔහුගේ ශාන්තිය හා සාමය මුහම්මද් නබි (සල්* තුමන් වෙත, එතුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්, මිත‍්‍රවරුන් හා අවසාන දිනය තෙක් එතුමන්ගේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන සියල්ලන් වෙත හිමිවේවා! පලි ගනිමු ද? සමාව දෙමු ද? : පලි ගැනීමට වඩා ඉවසීමෙන් යුතුව සමාව පිරිනැමීම අති ශ්‍රේෂ්ඨවූ ගුණාංගයකි. ”(විශ්වාසවන්තයිනි!* ඔබලා දඬුවම් කරන්නේ නම් ඔබලා දඬුවමට ලක්වූ ප‍්‍රමාණයට දඬුවම් කරන්න. ඉවසිලිව […]

Read more