සැනසුම ඇත්තේ කොයිබද? (Where there is peace?)

මානසික සුවය සෑම කෙනෙක්ම අපේක්ෂා කරන්නේය. එහෙත් එය බොහෝ අයට ලැබෙන්නේ නැත. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ඇතැම් අය මානසික පීඩනයට ලක්වෙති. ඇතැමුන්ට කොතරම් වස්තුව තිබුනත් බලය තිබුනත් ඔවුන්  මුහුණ දෙන ප්‍රශ්න නිසා රෑට නින්ද යන්නේ නැත. මේ නිසා ඔවුන්ට නිදිපෙති ගැනීමට සිදුව ඇත.

Read more

ඉස්ලාමයේ කාන්තා අයිතිවාසිකම්-12

12 කාන්තාවන්ගේ දික්කසාද අයිතිය. විවාහවීමෙන් පසු අඹු සැමි යුවළට එකට ජීවත්වීමට නොහැකි අසමගියක් දෙදෙනා අතර පැනනැගුනු විට දෙදෙනාම හෝ එක් අයෙකු දික්කසාදවීමට ඉදිරිපත් වෙයි. මේ ගැන ඉස්ලාම් පවසන්නේ කුමක්ද? පිරිමින්ට දික්කසාද වීමට අයිතියක් ඇතිසේම ගැහැණියට ද දික්කසාදවීමේ අයිතිය තිබෙන්නේය. මෙයට නබි (සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම්*තුමාගේ කාලයේ සිදුවුනු සිදුවීම් සාධක වශයෙන් පෙන්විය හැක.

Read more