ලෞකික ලාභ ප්‍රයෝජන වෙනුවෙන් ස්වර්ගය අහිමිකර ගන්නවාද? (Do you take away Paradise for worldly happiness?)

ස්වර්ගය සත්‍යයකි. නිරයද සත්‍යයකි. මෙලොව ජීවිතය ගතකරන ආකාරය අනුව මරණයෙන් පසු අනිවාර්යයෙන්ම ඉන් කුමකට හෝ ඇතුලත් වීමට සිදු වන්නේය. දෙවියන් පහළ කල සෑම ආගමකින්ම මේ ගැන දැනුවත් කොට ඇත. එහෙත් බොහෝ අය ඒ ගැන කිසිම තැකීමක් කරන්නේ නැත. දෙවියන් අවසාන වරට පහළ කල අල්කුරානයේ ස්වර්ගය සහ නිරය පිලිබඳ මනා පැහැදිලි කිරීමක් සිදු කොට තිබේ.

Read more

අල් කුර්ආනයේ සහ හදීස්වල විස්තර කර ඇති පාරාදීස (Paradise described in the Qur’an and the Hadith)

ස්වර්ගය සහ නරකාදිය දැනටමත් මවා අවසානය. එය සත්‍යයක් මිස මිත්‍යාවක් නොවේ. ඒවා ගැන අපට දැනගැනීමට ඇති එකම මග දෙවියන් පහළ කල දහම පමණි. ඒ අනුව ලොව පහළ වූ සෑම නබිවරයෙකුම ස්වර්ගය සහ නිරය ගැන විස්තර කොට ඇත. අල් කුරානයේ ද ස්වර්ගය සහ නිරය පිලිබඳ බොහෝ විස්තර දැකිය හැකිය. එහෙත් අරාබියෙන් විස්තර කොට ඇති ස්වර්ගයේ සහ නිරයේ විස්තර වෙනත් භාෂාවකින් තේරුම් […]

Read more

ස්වර්ගයට යතුර – සලාතය (PRAYER – Key to paradise)

නැමදීම නොහොත් සලාතය ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන කුළුණු පහෙන් එකකි. එය නිසි පරිදි ඉටු කිරීම සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුටම අනිවාර්යවේ. සලාතය නිසියාකාරව ඉටු කිරීමෙන් ශරීරයට මෙන්ම මනසට ශක්තියක් ලැබෙන්නේය. බැටරියක් භාවිතා කරන විට විසර්ජනය වන අකාරයටම මිනිසා එදිනෙදා කටයුතුවල නිරතව සිටින විට දෙවියන් සමග ඇති මතකය හීන වන්නේය. ඒ අනුව සලාතය මගින් අධ්‍යාත්මික ශක්තිය නැවත පුනරාරෝපනය කර ගත හැකිය. 

Read more

පින්දහම් කලත් ඇතැම් අය අපාගත වන්නේ ඇයි? (Why some good people go to hell?)

ස්වර්ගය අත්කර ගත හැකි එකම හා එක ක්‍රමය දෙවියන් පෙන්වා දුන් මාර්ගය අනුගමනය කිරීමය. එහෙත් බොහෝ අය විසින් එම මාර්ගය වෙනුවට වෙනත් විකල්ප මාර්ග ඔස්සේ පින් දහම් කොට ස්වර්ගය අත්කර ගැනීමට අසාර්ථක උත්සාහයක යෙදෙති. මිට ප්‍රධාන හේතුව නිවැරදි දහම් දැනුම ලබාගෙන නොතිබීමය.

Read more
1 2 3