සාතන් කව්ද? ඔහුගේ පරමාර්ථය කුමක්ද? (Who is Satan? What is his objective?)

අල් කුරානයේ සාතන්ට ඉබ්ලිස් යනුවෙන්ද ආමන්ත්‍රණය කර තිබේ. සාතන් ගැන දැනගැනීම සැමටම ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ ඔහු මිනිසාගේ පරම සතුරා වන නිසාය. ආදම් තුමාට ස්වර්ගයෙන් පිටමං වීමට මං පෑදුවේද ඔහු ය. ඔහු ගැන සෑම ආගමකම අනතුරු හඟවා තිබේ. සාතන් ජින් කුලයට අයත් වන අතර ඔහුව ගින්නෙන් මවා ඇත. ජින්වරුන්ට ද මිනිසාට මෙන්ම ස්වයං තීරණ ගැනීමට හැකියාව ඇත. ඇතැම් ජින්වරුන් මුහම්මද් නබිතුමා පරායණය […]

Read more

සාතන්ට වැරදුනේ කොතනද? (Where did Satan go wrong?)

සාතන්ට ඉබ්ලිස් යනුවෙන්ද කුරානයේ ආමන්ත්‍රණය කොට ඇත. ඔහුගේ මුල් වාසස්ථානය ස්වර්ගය වේ. ඔහු සිටියේ සුරදුතයින් අතරය. ඔහු එදත් අදත් දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්නේය. එසේ නම් ඔහු දෙවියන්ගේ කෝපයට ලක්වුනේ කෙසේද? ස්වර්ගයෙන් නෙරපනු ලැබුවේ ඇයි?

Read more

සාතන් ඔබගේ සතුරා වන්නේ ඇයි? (Why Satan is your enemy?)

කෙනෙකුට හෝ කණ්ඩායමකට සක්‍රීය ලෙස විරුද්ධකම් කරන තැනැත්තා සතුරෙකි. එවැනි අය සෑම සමාජයකම දැකිය හැකිය. ඔවුන්ගේ ජිවනෝපාය කරගෙන ඇත්තේ අනුන්ට හිංසා කිරීමය. මේ අතර සාතන් ද මිනිසාගේ පරම සතුරෙකි. ඔහුගේ එකම පරමාර්ථය මිනිසා ස්වර්ගයට යෑම වැළැක්වීමයි.

Read more

සාතන්-ඔබගේ සතුරා (Satan-your enemy)

සාතන් ගැන අල් කුරානයෙන් පමණක් නොව දෙවියන් පහළ කල සෑම ආගම් පුස්තකයකින්ම අනතුරු හඟවා ඇත. එබැවින් ඔහු ගැන දැනගෙන සිටීම සැමටම ප්‍රයෝජනවත් වේ.

Read more
1 2