ශ්‍රේෂ්ඨ මිතුරෙකුගේ අවසන් හෝරාව!

ඉබ්නු ෂිමාසා (රලි) තුමන් විසින් දැනුම් දෙන ලදී. අම්රු බින් ආස් (රලි) තුමන්ගේ මරණාසන්න අවස්ථාවේ අපි එහි රැස්වී සිටියෙමු. ඒ අවස්ථාවේ එතුමා අධික වේලාවක් ඇඬුවේය.

Read more

ප‍්‍රශ්න හා පිළිතුරු (AV)

ප‍්‍රශ්නය: අවසන් දූතවරයාගේ ජීවිතය තුළ සිදුවූ සුවිශේෂි සිදුවීම් පිළිබඳ මට දන්වන්න! දිනය: 14-02-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්,සවුදි අරාබියාව

Read more

ඔබේ චේතනාව පිවිතුරු ද?

”සියළු කි‍්‍රයා කලාපයන් චේතනාව අනූව තීරණය කරනු ලැබේ. ඔවුනනොවුන්ගේ චේතනාවට අනූව ප‍්‍රතිඵල හිමිවේ.

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පිළිබඳ දැනුමෙන් බිඳක්

නංගියේ මල්ලියේ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය යනු මුළු මහත් විශ්වයම මවා පාලනය කරමින් සිටින්නාවූ අල්ලාහ් විසින් අපට දෙනු ලැබූ දේව ග්‍රන්ථයයි. එය අවසන් ශාස්තෘවරයා වශයෙන් මෙලොවට පැමිණුනු මුහම්මද් (සල්) තුමන්ටයි අනාවරණය කරනු ලැබුවේ.

Read more