ඉස්ලාමිය කාන්තාවගේ හිජාබ් හා අබාය!

අල්ලාහු තආලා මිනිසාව මැවීමේදී කාන්තාව හා පිරිමියා බොහෝ වෙනස්කම් සහිතව මවා ඇත … කායික ව්‍යූහය හා බාහිර පෙනුම, කථා කරන ශෛලිය, යම් සිදුවීමක් දෙස බලන ආකාරය, යම් සිදුවීමක් තුලින් ඇතිවන හැගීම්, හැගීම් ප්‍රකාශ කරන ආකාරය … මේ ආදී වශයෙන් වෙනස්කම් බොහෝ ඇත. මෙයින් වඩාත් වැදගත් වෙනසක් වන්නේ. ලිංගික උද්දීපනය ඇති වෙනසයි … වත්මන් ලෝකයේ පරීක්ෂණ හරහා සොයාගෙන ඇති කාරණාව නම් […]

Read more

යහපත් සමාජයකට ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇඳුම බාධාවක්ද? (AV)

කාන්තාවන් අනන්තව අතවරයන්ට ලක්වන මෙවන් යුගයක ඉස්ලාමීය කාන්තා ඇඳුම ඇයට රැකවරණයක් ද? බාධාවක් ද? ඉදිරිපත් කිරීම: අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ආදර්ශමත් කාන්තාව – (AV)

ආදර්ශමත් කාන්තාවක් ජීවත් වන්නේ කෙසේද? යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 29-05-2009 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 8 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/Woman.mp3] වීඩියෝ : (Download) {MP4 format – Size : 416 MB}

Read more