ඉවසීම ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි! – 02

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි! ඔහුගේ ශාන්තිය හා සාමය මුහම්මද් නබි (සල්* තුමන් වෙත, එතුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්, මිත‍්‍රවරුන් හා අවසාන දිනය තෙක් එතුමන්ගේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන සියල්ලන් වෙත හිමිවේවා! පලි ගනිමු ද? සමාව දෙමු ද? : පලි ගැනීමට වඩා ඉවසීමෙන් යුතුව සමාව පිරිනැමීම අති ශ්‍රේෂ්ඨවූ ගුණාංගයකි. ”(විශ්වාසවන්තයිනි!* ඔබලා දඬුවම් කරන්නේ නම් ඔබලා දඬුවමට ලක්වූ ප‍්‍රමාණයට දඬුවම් කරන්න. ඉවසිලිව […]

Read more