මළවුන්ගෙන් උපකාර අයැදීම ඉස්ලාමයේ අනුමත ද?

දෙවිඳුන් විසින් පළමු මිනිසා වූ ආදම් තුමාව (එතුමා කෙරෙහි මහා කාරුණික අල්ලාහ්ගේ ආශීර්වාදය ඇති වේවා) නිර්මාණය කිරීමෙන් පසු එක් මූලික පණිවිඩයක් නිරතුරුව මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙත පහළ කරන ලදී. මෙම පණිවිඩය වෙත ආරාධනා කිරීම පිණිස කාලයෙන් කාලයට විවිධ ධර්ම දුතයින් ව පත් කරන ලදී. ආදම්, නුහ්, ඉබ්‍රාහිම්, මුසා, ඊසා හා මුහම්මද් (මේ සැවොම වෙත මහා කාරුණික අල්ලාහ්ගේ ආශීර්වාදය අත්වේවා) මෙම ධර්ම […]

Read more

ඉස්ලාමය ජ්‍යෝතිෂය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද?

ඉස්ලාමය ජ්‍යෝතිෂය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද? එසේ නම් එයට හේතු පැහැදිලි කරන්න. පැහැදිලි කිරීම  ලග්න පලාපල කේන්දර බැලීම අත්ලේ රේඛා ශාස්ත්‍රය සුබ අසුබ වේලාවන් සුබ අසුබ සලකුණු නැකත් හා හුනු ශාස්ත්‍රය වැනි ක්‍රියාවන් මගින් පොදුවේ අපේක්ෂා කරන්නේ සිදු වීමට ඇති දෑ පිළිබඳ අනාවැකි ප්‍රකාශ කිරීමයි. මෙම කරුණු සියල්ලම ජ්‍යෝතිෂය විෂය ධාරාවට අදාළ කරුණු ලෙස සැලකිය හැක.

Read more

ජ්‍යෝතිෂ්‍ය සහ ඉස්ලාමිය විශ්වාසය (Astrology and Islamic belief)

ඉස්ලාම් දහම ගොඩනැගී ඇත්තේ ඒක දේව විශ්වාසය මතය. ඒ අනුව මුස්ලිම්වරුන්ගේ දෛවය තීරණය කරනු ලබන්නේ අල්ලාහ් විසින් පමණි. ඉස්ලාමිය ඉගැන්වීම අනුව කිසිවෙකුගේ අනාගතය දෙවියන්ට මිස වෙන කිසිවෙකුට තීරණය කළ නොහැකිය. එබැවින් අතබලා සාස්තර කීම හෝ ග්‍රහ වස්තු නිසා කෙනෙකුගේ දෛවය තීරණය වේ යැයි සිතීම දහමට පටහැනි වේ. දෙවියන් හැර වෙනත් දේවල් නිසා දෛවය වෙනස් වේ යැයි සිතීම දෙවියන්ට සමානයන් තැබීමකි. […]

Read more
1 2