ඉස්ලාම් ධර්මය ෂරීඅත්, තරීකත්, හකීකත්, මඃරිෆත් යනුවෙන් වෙන්කළ හැකිද?

කතෘ: මහාචාර්ය අහ්මද් අෂ්රෆ් පරිවර්තනය: මව්ලවි අකීල් මුහම්මද් අමීන් කියවීම සඳහා පහළින් ඇති Link එක මත Click කරන්න නොමග ගිය සූෆිවරුන්

Read more

ඉස්ලාම් සහ සූෆිවාදය (Islam and Sufism)

නබිතුමා ජිවතුන් අතර සිටියදී සුෆි නිකායන් තිබුනේ නැත. එහෙත් ඉස්ලාම් දහම පැමිණ වසර ගණනාවක් ගිය පසු නොයෙකුත් දෙනා ඔවුන්ගේ නම්වලින් සුෆි නිකායන් බිහි කළෝය. ඒ අනුව කාදිරියා, ශාදිලියා, නක්ෂබන්දියා, රිෆායියා වැනි බොහෝ සුෆි නිකායන් ආරම්හ වී ඇත. මේවායින් බොහොමයක්ම දැකිය හැක්කේ ඉන්දියාව, තුර්කිය, මොරොක්කෝව වැනි රටවල් වලය. සුෆි ඉගැන්වීම්වල ඉස්ලාම් දහමමේ නැති බොහෝ අළුත් දේවල් ඇතුලත් කොට තිබේ.

Read more

ඉස්ලාම් දහම සහ සුෆිවාදය අතර සම්බන්දයක් තිබේද? (Is there any connection between Islam and Sufism?)

සුෆිවාදය නබිතුමාගේ අභාවයෙන් පසු සියවස් ගණනාවකට පසු බිහි විය. එබැවින් එය ඉස්ලාම් දහමට අලුත් දෙයක් වන්නේය. කෙසේ වෙතත් බොහෝ අය සිතාගෙන ඉන්නේ සුෆිවරුන් කරන සෑම දෙයක්ම ඉස්ලාමිය ඉගැන්වීම් බවයි. ඊට ප්‍රධාන හේතුව සුෆිවරුන් ඉස්ලාම් දහමේ ඇතැම් කරුණු පිළිපදිමින් ඒ තුලට අළුත් ඇදහිලි ඇතුලත් කොට ඒවාට ඉස්ලාමිය වේශයක් ලබා දී තිබීමය.

Read more

ඉස්ලාම් දහමට එරෙහිව සුෆිවාදය (Islam Vs Sufism)

නබිතුමා ජිවතුන් අතර සිටියදීම ඉස්ලාම් දහම සම්පුර්ණ කොට තිබුනේය. ඒ අනුව නබිතුමාගෙන් පසු කිසිවෙකුට එම දහම ට කොටස් එකතුකිරීමට හෝ එහි ඇති කොටස්  අඩු කිරීමට හෝ ඉඩ තබා නැත. එසේ තිබියදී යම් කිසිවෙකු ඉස්ලාම් දහම තුලට අළුතින් කොටස් එකතු කලේ නම් ඒවා පිළිගැනෙන්නේ ද නැත.

Read more