ආදර්ශමත් ඉස්ලාමීය පවුල (AV)

ඉස්ලාමීය පවුලක් තුළ තිබිය යුතු උසස් ආදර්ශයන් කිහිපයක් පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 16-06-2011 ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 15.46 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio4/islamifamily.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 111 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/islamicfamily.flv” /]

Read more

ඉස්ලාමීය නිවස – වීඩියෝ/ඕඩියෝ

අපේ නිවසෙහි පිරිසරය ඉස්ලාමීය පරිසරයක් බවට පත් කිරීම අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 20-08-2009 ස්ථානය: අයි.පි.සි අක්රබියියා,අල්කොබාර්,සවුදි අරාබියාව

Read more

අවසන් දූතවරයාගේ ආදර්ශයෙන් බිඳක්

සමීප \ාතීන් හා නෑදෑයෝ සමග ඇසුර! තම \ාතීන් හා සමීප සම්බන්ධකම් පැවත්වීම කෙරෙහි නබි (සල්ලල්ලාහු අෙලෙහි වසල්ලම් තුමාට* හිමි වූයේ සුවිශාල තැනකි, ඵසේම ඵතුමා මු`ඵ මිනිස් සංහතියේම පරිපූර්ණ වන්තයා ද විය, ¥තත්වයට පෙර ද ඵකල කුෙරෙෂි – මිථ්‍යයා මත දරන්නන් – ප‍්‍රතික්‍ෂේපකයින් පවා ”විශ්වාස වන්තයා, සත්‍යය වන්තයා” යනුවෙන් ඵතුමාව ගෞරව නාමයෙන් ඇමතුවෝය. වරක් ඵතුමාගේ ආදරණීය බිරිඳ කදීජා (රලි* තුමිය ”ඔබ […]

Read more

දරු සම්පත උසස් භාග්‍යයකි!

සෑම කෙනෙකු තුළම තමන්ගේ දරුවන් අල්ලාහ් විසින් මා හට පිරිනමනු ලැබූ භාග්‍යයකි යන විශ්වාසය පැවතිය යුතුයි. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ සඳහන් වෙයි: ”අහස් ගැබන්හි හා මහා පොළොවෙහි පාලනය අල්ලාහ් සතුය. ඔහු තමන් කැමති අයට ගැහැණු දරුවන් පමණක් පිරිනමයි. තමන් කැමති අයට පිරිමි දරුවන් පමණක් පිරිනමයි. නැතහොත් ගැහැණු, පිරිමි දරුවන් එකසේ පිරිනමයි. තවද තමන් කැමති අයව වඳ භාවයටද පත්කරයි. සැබවින්ම ඔහු සර්ව […]

Read more
1 6 7 8 9