බාලවයස් දැරිවියන් විවාහ කර ගැනීම ඉස්ලාමයේ අනුමත ද?

ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන මුලාශ්‍ර වන්නේ මහා කාරුණික දෙවිඳුන් විසින් මනුෂ්‍යය වර්ගයාට නිවැරදි මඟපෙන්වීම උදෙසා දෙවිඳුන්ගේ අවසාන ධර්ම දුතයා වූ මුහම්මද් තුමාණන් මගින් පහළ කරන ලද අල් කුර්ආනය හා මුහම්මද් තුමාණන්ගේ ප්‍රකාශන, ක්‍රියා හා අනුමත කළ දෑ අඩංගු ‘සුන්නාහ්’ නමින් හැඳින්වෙන එතුමාණන්ගේ පිළිවෙතයි. මෙම මුලාශ්‍ර දෙකෙහිම විවාහය සඳහා නිශ්චිත අවම වයසක් පිළිබඳ සංඛ්‍යාත්මක සඳහනක් දක්නට නොමැත. නමුත් විවාහය සඳහා වූ මුලික අවශ්‍යතාවන් […]

Read more

දෙවියන්ට සමීප විය හැක්කේ කෙසේද? (How Can Draw Close to God?)

දෙවියන්ට සමීප විය හැකි සෑම ක්‍රමයක්ම නබිවරුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත. මෙම ක්‍රමය හැර දෙවියන්ගේ ආදරය කරුණාව ලැබිය හැකි වෙනත් කිසිම ක්‍රමයක් නොමැත. මේ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු අල් කුරානයේ පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට දෙවියන්ව විශ්වාස කිරීමත් ඔහු නියම කොට ඇති නැමදීම් සිදු කිරීමත් අනිවාර්ය වේ. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අය අල් කුරානයේ ඇති කරුණුවලට ඔවුන්ගේ අර්ථ කථනයන් ලබා දෙමින් දෙවියන්ගේ ගුණාංගවලට වෙනත් […]

Read more

මස්ජිදයක සහ වෙනත් දේවස්ථාන අතර වෙනස (The difference between a mosque and other other places of worship)

නබිතුමා නිර්මාණය කළ සෑම මස්ජිදයක්ම ඉතා චාම්ය. එම ගොඩනැගිලි සඳහා අධික ලෙස වියදම් කළේ නැත. එබැවින් එක්තරා අවස්තාවක කාන්තාර වැසියෙක් ඔහුගේ නොදැනුවත්කම නිසා මස්ජිදය තුල මුත්‍රා කොට ඇත. එම අවස්ථාවේදී නබිතුමා ඔහුට බැන වැදුනේ නැත. ඒ වෙනුවට ඔහුව තමන් වෙත කැඳවා දේවස්ථානයක දී හැසිරිය යුතු අන්දම කියා දී තිබේ. ඉන් පසුව එම ස්ථානයට වතුර බාල්දියක් හැලීමට නියම කොට ඇත.

Read more

රැවුල සම්බන්දයෙන් ඉස්ලාම් පවසන්නේ කුමක්ද? (What does Islam say about beard?)

ඉස්ලාම්දහම ලෝකයේ දැනට ඇති අනෙක් ආගම්වලින් වෙනස්වන්නේ එය ස්වහාවික නීතිවලට ඉතා සමීප නිසාය. උදාහරණයක් වශයෙන් උපවාසය, සලාතය, හජ්වන්දනය, zසකාත් පෙන්වා දිය හැකිය. මේවායින් මිනිසාට භෞතික වශයෙන් පමණක් නොව අධ්‍යාත්මික ප්‍රතිලාභද අත්වන්නේය.

Read more
1 8 9 10 11 12 16