ඔබගේ ප‍්‍රකට හතුරා පිළිබඳ ඔබ අවදියෙන් ද?

මොහු ඔබේ සාමාන්‍ය හතුරෙකු නොවේ. මොහු ඔබේ තාවකාලික හතුරෙකුද නොවේ. ඔබේ මරණ මංචකය තෙක් ඔබට උගුල් අටවන, ඔබ මහත් අගාධයකට ඇද දැමීමට අවස්ථාවක් උදානොවෙයිදෝ යනුවෙන් සෑම මොහොතක් පාසාම මාන බලමින් සිටින ඔබේ අති භයානක හතුරාය. ඔබව ඔබට එරෙහිව කි‍්‍රයා කරවීමට තරම් ඔහු බලවත්ය. එසේ නම් මෙම හතුරා සම්බන්ධව කී වාරයක් නම් ඔබ අවදියෙන් සිටිය යුතු ද? ඔබගේ නිවස, ඔබගේ වට […]

Read more
1 2 3