අල් කුරානයේ සඳහන් නිරය කෙබඳු එකක්ද? (What is the nature of hell mentioned in the Qur’an?)

ස්වර්ගය හෝ නිරය නබිතුමා හැර වෙන කිසිවෙකු විසින් දැක නොමැත. එබැවින් බොහෝ අය සිතන්නේ එය මිත්‍යාවක් බවයි. කෙසේ වෙතත් ස්වර්ගයක් සහ නිරයක් නොමැති නම් මිනිසා මිහිපිටදී කරන දේවල් වලට සාදාරනය ඉටු කළ හැකි වෙනත් තැනක් නොමැත. උදාහරණයක් වශයෙන් මිනිස් ඝාතන මිලියනයක් සිදු කළ පුද්ගලයෙකුට මේ ලෝකයේදී දිය හැකි උපරිම දඬුවම එක්වරක් ඔහුව ඝාතනය කිරීමයි. එය කිසිම අකාරයකට ඔහු කල මිනිස් […]

Read more

ඇතැම් අය අපාගත වන්නේ ඇයි? (Why some people go to hell?)

ස්වර්ගයට යාමට තිබෙන මාර්ගය ඉතාමත් ම පහසුය. එහෙත් ඇතැම් අය පින්දහම් කලත් ස්වර්ගය නැති කරගන්නේය. මිට හේතු මොනවාදැයි මේ ලිපියෙන් විමසා බලමු. ඇතැමුන් දෙවියන්ව නොදකින නිසා විශ්වාස කරන්නේ නැත. ඔවුන් දෙවියන් නැතැයි ඔප්පු කර පෙන්වන්නේද නැත. මේ නිසා ඔවුන් අපායට යන්නේ ඔවුන්ගේ මුරණ්ඩු කම නිසාය. තවත් සමහරු දෙවියන් ගැන අනුමානයෙන් විශ්වාස කලත් ස්වර්ගය අත්කර ගැනීම සඳහා උත්සාහයක යෙදෙන්නේ නැත. එය ඔවුන්ගේ අලස […]

Read more