පරිච්ඡේදය 4 – අන්නිසා (ස්ත්‍රීහු)

පරිච්ඡේදය – 4 අන්නිසා (ස්ත්‍රීහු) මදනි – වැකි 176 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا 4:1. මිනිසුනි! ඔබලාව එකම ආත්මාවෙන් මැවූ ඔබලාගේ 10ස්වාමියාට බියවී ක්‍රියා කරන්න. […]

Read more

පරිච්ඡේදය 5 – අල්මායිදා (ආහාර තැටිය)

පරිච්ඡේදය – 5 අල්මායිදා (ආහාර තැටිය) මදනි – වැකි 120 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ 5:1. 6විශ්වාස කළවුනි! ගිවිසුම් පූර්ණව ඉටු කරන්න. (පසුව) ඔබලාට කියවා පෙන්වනු ලබන දේද, ඔබලා 33ඉහ්රාම් ඇඳ […]

Read more

පරිච්ඡේදය 6 – අල්අන්ආම් (සත්තු) පරිච්ඡේදය – 6

පරිච්ඡේදය – 6 අල්අන්ආම් (සත්තු) මක්කී – වැකි 165 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِم يَعْدِلُونَ 6:1. සියලු ප්‍රශංසා අහස් හා පොළොව මවා, තවද අන්ධකාරයන්වද ආලෝකයද ඇති කළ 1අල්ලාහ්ටමය. පසුව 12ප්‍රතික්ෂේප කළවුන් තමන්ගේ 10ස්වාමියාට (අනෙක් අයව) 17සම කිරීම් කරති. هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ […]

Read more

පරිච්ඡේදය 7 – සූරතුල් අ:රාෆ් (මුදුන්)

පරිච්ඡේදය – 7 සූරතුල් අ:රාෆ් (මුදුන්) මක්කී –  වැකි 206 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) المص 7:1. අලිෆ්, ලාම්, මීම්, සාද්. كِتَابٌ أُنزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 7:2. (මෙය) ඔබට පහළ කරනු ලැබූ 2වේදකය වේ. එහෙයින්, මෙය ගැන ඔබගේ සිතෙහි කිසිදු තැති ගැන්වීමක් නොතිබිය යුතුය. මෙමගින් ඔබ […]

Read more
1 2 3 4 29