පරිච්ඡේදය 8 – අල් අන්ෆාල් (සටනේදී ලැබුණ ද්‍රව්‍යයන්)

පරිච්ඡේදය – 8 අල් අන්ෆාල් (සටනේදී ලැබුණ ද්‍රව්‍යයන්) මදනී – වැකි 75 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ 8:1. (ඕ: නබි!) ඔවුහු සටනේදී ලැබුණ ද්‍රව්‍යයන් ගැන ඔබගෙන් විමසති. ‘සටනේදී ලැබුණ ද්‍රව්‍යයන් (ගැන විනිශ්චය පවසන බලය) 1අල්ලාහ්ටද ඔහුගේ 8දූතයාටද […]

Read more

පරිච්ඡේදය 9 – අත්තව්බා (සමාව අයැදීම)

පරිච්ඡේදය – 9 අත්තව්බා (සමාව අයැදීම) මදනී – වැකි 129 بَرَاءةٌ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِين 9:1. ඔබලා 17සම කිරීම් කරන්නන්ගෙන් කවුරුන් සමඟ ගිවිසුම් ඇති කරගත්තෙහුද ඔවුන්ගෙන් 1අල්ලාහ්ද, ඔහුගේ 8දූතයාද ඉවත් වන (නිවේදනය වේ.) فَسِيحُواْ فِي الأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللّهِ وَأَنَّ اللّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ 9:2. එහෙයින් ඔබලා මෙම පොළොවෙහි මාස සතරක් සැරිසරමින් සිටින්න. නියතව ඔබලා විසින් […]

Read more

පරිච්ඡේදය 10 – යූනුස් (යූනුස් නබිවරයා)

පරිච්ඡේදය – 10 යූනුස් (යූනුස් නබිවරයා) මක්කි – වැකි 109 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) الر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ 10:1. අලිෆ්, ලාම්, රා. මේවා අධික ඥානාන්විත මෙම 2වේදකයෙහි වැකි වේ. أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكَافِرُونَ إِنَّ […]

Read more

පරිච්ඡේදය 11 – හූද්

පරිච්ඡේදය – 11 හූද් මක්කි – වැකි 123 بسم الله الرحمن الرحيم අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.) الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ 11:1. අලිෆ්, ලාම්, රා. (මෙය) 2වේදකය වේ. මෙහි වැකි පැහැදිලි කරනු ලැබ පසුව සියල්ල දන්නා, අධික ඥානවන්තයාගෙන් ඒවා විස්තර කරනු ලැබීය. أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ اللّهَ إِنَّنِي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ 11:2. […]

Read more
1 2 3 4 5 29