ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය ශත වර්ෂ දාහතකරට පෙර අනාවරණය කළ විද්‍යාත්මක සත්‍යයන් මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ විස්තර කෙරේ.
දිනය: 15-10-2009
ස්ථානය: OB CREATION කොළඹ

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 22.27 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/alquransciance.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 178.88 MB}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *