ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය සකල ලොව හිමිගෙන් මානවයාට පිරනමනු ලැබූ මග පෙන්වීමකි යන මාතෘකාව යටතේ කරුණු විග‍්‍රහ කෙරේ.
දිනය: 25-01-2009
ස්ථානය: අල්ජුබෙයිල්-සවුදි අරාබියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 7.31 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/alquran-2.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 71.45 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV2/Alquran2-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *