بسم الله الرحمن الرحيم

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි.

සියළු ප්‍රශංසාවන් විශ්වයාධිපති අල්ලාහ්ට හිමිය. ඔහුගේ කරුණාව හා දයාව නබි (සල්) තුමන්ට හා එතුමන්ගේ ඥාතීන්ටද, මිත්‍රයින්ටද හිමිවේවා!

උම්රා යාඥවෙහි සුවිශේෂත්වය:

1- අල්ලාහ් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි මෙසේ පවසයි:  “හජ් හා උම්රා කර්තව්‍ය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් පරිපූර්ණව ඉෂ්ටකරන්න”. (ශු අල්කුර්ආනය 2:196).

2- “එක් උම්රාවක් තවත් උම්රාවක් අතර කාලයේ සිදුවූ පාපයන්ට වන්දිය වන්නේය. පිළිගැනුනු හජ් කර්තව්‍ය සඳහාවූ ප්‍රසාදය ස්වර්ගයයි”. (මූලාශ්‍රය: බුහාරි).

කෙනෙකු උම්රා කර්තව්‍යයක් ඉටු කර කොපමණ කාලයක් ගතවී තවත් උම්රාවක් ඉටු කළද එම කාලය අතර තුර සිදුවූ පාපයන්ට එය ප්‍රතිකර්මය වනු ඇත යනු ඉහත ප්‍රකාශයෙන් මොනවට තහවුරු වෙයි.

3- “රමලාන් සමයේ උම්රා ඉටු කිරීම හජ් කිරීම හා සමානය” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්). (මෙය දීර්ඝ පුවතක කොටසකි). වෙනත් වාර්තාවක “මා සමග හජ් කිරීම සමානය” යැයි නබි (සල්) තුමන් ප්‍රකාශ කළහ. (මූලාශ්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්).

ඉහ්රාමයට ඇතුල් වීමට පෙර කළ යුතු සුන්නත් ක්‍රියාවන් :-

1- ඉහ්රාමය වෙනුවෙන් ස්නානය කිරීම.

6- ශරීරයට සුවඳ විලවුන් ආලේප කිරීම.
(ඉහ්රාම් වස්ත්‍රයට ආලේප නොකළ යුතුය).

1- සැම විටම ඉස්ලාම් පවිත්‍රත්වය අගයන බැවින් ස්වභාවික සුන්නවාන් වෙතද කෙනෙකු අවදානය යොමු කළ යුතුයි. පහත සඳහන් කරුණු සෘජුවම ඉහ්රාමයට පෙර සුන්නාවන් යනුවෙන් සඳහන් නොවුනද පවිත්‍රත්වය සඳහා මෙම කරුණු වෙතද කෙනෙකු අවදානය යොමු කළ යුතුයි. නියපොතු කැපීම, උඩු රැවුල කැපීම, කිසිල්ලේ රෝමයන් ඉවත් කිරීම, රහස්‍ය පෙදෙස්වල රෝමයන් ඉවත් කිරීම.

අපි අනිවාර්්‍යයෙන් දැනගත යුතු චේතානව ඇති කර ඉහ්රාමයට ඇතුල්වන
දේශ සීමාවන්:

1- කර්නුල් මනාසිල් (අස්සෙයිලුල් කබීර්): මෙය තායිෆ් නගරයට සමීපව පිහිටී ඇති ස්ථානයකි. මෙය නජ්ද් වැසියන්ගේ හා එ් හරහා ගමන් කරන්නන්ගේ සීමාවයි. කර්නුල් මනාසිල් යනු මක්කාවට නැගෙනහිරින් පිහිටි ඇති පර්වතයක නමයි. මෙය මක්කාවෙහි සිට සැතපුම් 95 කි. මී. නුදුරින් පිහිටි ඇත.

2- යලම්ලම්:- මෙය මක්කාවෙහි සිට කි. මී. 60 නුදුරින් ඇති ජිද්දා පෙදෙසෙහි පිහිටි ඇති සඃදියා නම් ස්ථානයයි.  මෙය යමන් වැසියන් හා එ් හරහාා ගමන් කරන සියල්ලන්ගේ සීමාවයි. ශ්‍රීලංකාව හා ඉන්දියාව වැනි රාජ්‍යයන්හි සිට පැමිණෙන්නන්ගේද සීමාව මෙය යි.

3- දුල් හුෙලෙෆා : මෙය මදීනා නගරයට සමීපව පිහිටි ස්ථානයකි. මෙය අබාර් අලි (අබ්යාර් අලි) යනුවෙන් දැන් හැඳින්වේ. මෙය මදීනා වැසියන්ගේ හා මේ හරහා ගමන් කරන්නන්ගේ‍ෙසීමාව වෙයි. මෙය මක්කාවට කි. මී. 450 ඈතින් පිහිටී ඇත.

4- මෙය රාබුඃ යන පෙදේසට සමීපව පිහිටී ස්ථානයකි. මෙය සිරියා වැසියන්ට හා මෙම මාර්ගයෙන් ගමන් කරන අයට පනවා ඇති සීමාව වේ. මෙය මක්කාවට සාමානේ‍යන් කි. මී. 187 ඈතින් පිහිටි ඇත.

5- දාතුල් ඉර්ක් :- මෙය ඉරාක් වැසියන්ගේ හා මෙම මාර්ගයෙන් පැමිණ අයගේ සීමාව වේ.

6- මක්කා වැසියන් මක්කාව තුළම ඉහ්රාම් ඇඳිය යුතුය.

උම්රාවෙහි අනිවාර්්‍ය කරුණු :

1 ඉහ්රාම් :- ඉහ්රාම් ඇඳුමෙන් සැරසී උම්රා ඉටු කිරීමේ චේතනාව ඇතිකර ගැනීම.

නිය්යත් (චේතනාව) තැබීමේ ක්‍රමය :- اللهم لبيك عمرة
දෙවියනිæ ඔබ වෙනුවෙන් උම්රා කර්තව්‍ය ඉටු කරමි යන චේතනාව සිතෙහි ඇති කර ගනිමින්, නබි (සල්) තුමන් කියූ ආකාරයට —අල්ලාහුම්ම ලබ්ෙඛෙක් උම්රතන්˜ යැයි කියා චේතනාව ඇති කරගැනීමෙන් අනතුරුව කඃබාවට පැමිණෙන තෙක් තල්බියා සඡ්ජායනය කළ යුතුය.

لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

තල්බියා: ලබ්ෙඛෙක් අල්ලාහුම්ම ලබ්ෙඛෙක් ලා ෂරික ලක ලබ්ෙඛෙක් ඉන්නල් හම්ද වන්නිඃමත ලක වල්මුල්ක ලා ෂරීක ලක්.

අර්ථය : යා අල්ලාහ්æ ඔබේ ඇරයුම පිළිගෙන මා පැමිණියෙමි. දෙවියනිæ ඔබට සමානව කිසිවෙකු නැත. ස්වාමිනිæ ඔබ අභියසට පැමිණියෙමි. නිසැකයෙන්ම ප්‍රශංසාව වරප්‍රසාදයන්, සර්වාධිපත්‍ය සියල්ල ඔබ සතුය. ඔබට කිසිදු සමානයක් නොමැත.

කඃබාවට පැමිණීමත් සමග :-

වෙනත් සිද්ධස්ථානයන් තුළට පිවිසෙන විට දකුණු පාදය ඉදිරියට තබමින් පහත සඳහන් ප්‍රාර්ථනාවන්ගෙන් කැමති ප්‍රාර්ථනාවක් උසුරමින් පිවිසන ආකාරයට කඃබාවටද පිවිසිය යුතුය. කඃබාවට පිවිසෙන විට උසුරීම සඳහා විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවන් නබි (සල්) තුමන් උගන්වා දුන්නේ නැත.
اللهم افتح لي ابواب رحمتك :ابن ماجه-

අල්ලාහුම්ම ෆ්තහ් ලී අබ්වාබ රහ්මතික.

අර්ථය: ස්වාමිනිæ ඔබේ දයාවේ දොරටුවන් මා හට විවර කරන්න. (මූලාශ්‍රය: ඉබ්නු මාජා).

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفرلي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم :أبوداود-

බිස්මිල්ලාහි වස්සාලාතූ වස්ලාමු අලා රසූලිල්ලාහි අල්ලාහුම්මඃ ෆිර්ලී දුනූබී වෆ්තහි ලී අබ්වාබ රහ්මතික අඌදුබිල්ලාහිල් අලීම් වබිවජ්හිහිල් කරීම් වසුල්තානිහිල් කදීම් මිනෂ් ෙෂෙතානිර් රජීම්.

අර්ථය: අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් ඇතුල්වෙමි, ශාන්තිය හා සමාදනය නබි (සල්) තූමන්ට උදාවේවාæ. යා අල්ලාහ්æ මාගේ පාපයන්ට සමාව ලබා දෙන්න, තවද ඔබේ දයාවෙන් පිරිපුන් දොරටුවන් මාහට විවර කරන්න, අති ශ්‍රේෂ්ඨවූත්, ගරුත්වයෙන් යුත් පෙනුමක් ඇති සර්ව බලධාරි අල්ලාහ්ගෙන් ශාපයට ලද් ෙෂෙතාන්ගේ නපුරෙන් ආරක‍ෂාව පතමි. (අබූ දාවූද්).

2 තවාෆ් යනු ශ=ද්ධවූ කඃබාව හත් වතාවක් සක්මන් කිරීම වේ. තවාෆ් කිරීම ආරම්භ කරන විට උම්රා වෙනුවෙන් ඉටු කරන්නාවූ තවාෆය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ඉටු කරමි, යන පිවිතුරු චේතනාවෙන්, කඃබාවට ගිණි කොනින් පිහිටා ඇති හජරුල් අස්වද් කළු ගල සිප ගත යුතුය. එසේ සිප ගැනීමට හැකියාවක් නොමැති අවස්ථාවක දෑතින් ස්පර්ෂ කර එය සිප ගත යුතුය. දෑතින් ස්පර්ෂ කිරීමටත් නොහැකි අවස්ථාවක භාවිතා කරන කෝටුවක් වැනි දේකින් එය ස්පර්ෂ කර සිප ගත යුතුය. එසේ කිරීමටත් නොහැකි අවස්ථාවක දෑතින් එයට සඥා කළ යුතුය. හජරුල් අස්වද් ගල ස්පර්ෂ කරන විට හෝ එයට සඥා කරනවිට

بسم الله الله أكبر

—බිස්මිල්ලාහි අල්ලාහු අක්බර්˜ යනු පැවසිය යුතුය.

අර්ථය: අල්ලාහ්ගේ පරිශ=ද්ධ නාමයෙන් තවාෆ් සක්මන් කිරීම ආරම්භ කරමි. (ඔහු අති ශ්‍රෙෂ්ඨය). පසුව කඃබාව තමන්ගේ වම් පැත්තට කරමින් සක්මන් කිරීම ආරම්භ කළ යුතූය. මෙම සක්මන් කිරීමේ හත් වතාවෙන් පළමු තුන් වතාව ඉතා වේගයෙන්, පාදයන් සමීපව තබමින් ගමන් කළ යුතුය. මෙයට අරාබියෙන් (රමල්) යනුවෙන් කියනු ලැබේ. සෙසු සිව්වතාව සමාන්‍ය වේගයෙන් කළ යුතූය. තවාෆ් සක්මන් කරන අවස්ථාවේදී දකූණු උර ඉස අවාර්ණය නොවී තිබීමට වග බලා ගතයුතුය. කෙනෙකූ තමන්ගේ ශරීරයේ උඩ කොටස ආවර්ණය කරන ඉහ්රාම් ඇඳුමෙහි මැද කොටස දකුණු අතෙහි යටින් ගෙන එමින්, එහි කෝනයන් දෙක වම් උර ඉස මත තබා ගතයුතුය. මෙයට අරාබියෙන් —ඉල්තිබා˜ යනුවෙන් කියනු ලැබේ.

රුක්න=ල් යමානියට ළංවීමත් සමග හැකියාවන් ඇති අය එහි කෝනය ස්පර්ෂ කරමින්, එය ස්පර්ෂ කිරීමට හැකියාව නොතිබ්බද රුක්න=ල් යමානිය හා හජරුල් අස්වදය අතර පහත සඳහන් ප්‍රාර්ථනාව උසුරිය යුතුය.

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

රබ්බනා ආතිනා ෆිද්දුන්යා හසනතන් වෆිල් ආහිරති හසනතන් වකිනා අදාබන් නාර්

අප හිමියනිæ මේ ලොවෙහිද, මතු ලොවෙහිද අපට යහපත දෙනු මැන, අපාය ගින්නේ වේදනාවෙන්ද අප ආරක‍ෂා කරනු මැන.

1- රුක්න=ල් යමානි යනු යමන් දේශයට මුහණලා ඇති කඃබාව් එක් කෝනයකි. මෙය කඃබාවට නිරිත දිගින් පිහිටී ඇති එක් කොනකි. කඃබාව තවාෆ් සක්මන් කරන විට එය ස්පර්ෂ කළ යුතුය. එසේ ස්පර්ෂ කිරීම නබි (සල්) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීමකි. එය ස්පර්ෂ කිරීමට නොහැකි වූවද, එම ස්ථානයට පැමිණෙන විට ඉහත සඳහන් ප්‍රාර්ථනාව පාරායනය කළ යුතුය.

2- කඃබාවට උතුරින් ඉනේ ප්‍රමාණයට (අඩක වටයක්) මෙන් කොටසක් පිහිටී ඇත. එයත් කඃබාවට අයත් කොටසකි. මෙම කොටසත් කඃබා පෙදෙසට ඇතුල් වී තිඛෙන හෙයින් එය ඇතුලූව තවාෆ් සක්මන් කිරීම අවශ්‍ය වේ.

සලාතය:- තවාෆ් සක්මනය නිම කිරීමත් සමග මකාමේ ඉබ්රාහීම් යන ස්ථානයෙහි රක්අත් දෙකක් සලාතය කළ යුතුය. එම ස්ථානයෙහි සලාතය කිරීමට නොහැකි නම්, කඃබාවේ මොනම ස්ථානයක හෝ එය ඉටු කළ හැකිය. එම සලාතයෙහි මුල්ම රක්අතයේ ෆාතිහා පරිච්චේදයත් සමග කුල් යා අයියුහල් කාෆිරූන් පරිච්චේදයද, දෙවැනි රක්අතයෙහි ෆාතිහා පරිච්චේදයත් සමග කුල් හුවල්ලාහු අහද් යන පරිච්චේදයද පාරායනය කළ යුතුය, සලාතය නිම කිරීමත් සමග හැකි නම් හජරුල් අස්වද් ගල ළඟට පැමිණ එය සිපගත යුතූය. අවශ්‍යතාවක් ඇති කෙනෙකු සම් සම් වතුරද පානය කළ හැක. (උපවාසයේ නිරත වී සිටින්නන් එය පානය කිරීමෙන් වැළකි සිටිය යුතුය).

3- (යසි) සෆා මර්වා අතර සක්මන් කිරීම :- පසුව සෆාවට පැමිණ එය මත නැග කඃබාව බලා තමන්ගේ දෑත් ඔසවා අල්ලාහ් ප්‍රශංසා කරමින් තමන්ට අවශ්‍ය කැමති ප්‍රාර්ථනාවන් කළ හැකිය. පසුව සක්මන් කිරීම ආරම්භ කිරීමට පෙර කඃබාව දෙසට හැරී පහත සඳහන් වැකි පාරායනය කළ යුතුය.

إن الصفا والمروة من شعائر الله

ඉන්නස් සෆා වල් මර්වත මින් ෂආඉරිල්ලාහ්

අර්ථය: නිශ්චයෙන්ම සෆා මර්වා (යන කඳු) අල්ලාහ්ගේ සංකේතයන් අතුරින් ඇති දේවල්ය. අනතුරුව කිබ්ලාවට මුහුණලා

لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيئ قدير لاإله إلا الله وحده أنجزه وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده

—ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දහු ලාෂරීකලහු ලහුල්මුල්කූ වලහුල් හම්දු වහුව අලා කූල්ලි ෂය්ඉන් කදීර් ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වහ්දා අන්ජස වඃදහ් වනස්ර අබ්දහ් වහසමල් අහ්සාබ වහ්දහ්˜

යනු තෙවතාවක් උසුරිය යුතුය.

අර්ථය: නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසි වෙකු නැත. ඔහු ඒකීයය, ඔහුට කිසිදු සමානයක් නැත, ප්‍රශංසාව හා බලය ඔහු සතුය. ඔහු සියළු දේ කෙරෙහි බලවන්තයාය, නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකූ නැත, ඔහු ඒකීයය. අල්ලාහ් තමන්ගේ ප්‍රතිඥාව ඉෂ්ට කරමින්, ඔහුගේ Þසයා වන නබි (සල්) තුමන්ට ජයග්‍රහණය ලබා දුන්නේය, ඔහු තනිව සිටිමින් ඔහුට එරෙහිව පැමිණියවුන් පරාජයට පත්කළේය. පසුව මර්වාව බලා දිව යා යුතුය. මර්වාවට පැමිණී විට තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රාර්ථනාවන් උසුරමින් සෆාවෙහි පාරායනය කළ ඉහත සඳහන් ප්‍රාර්ථනාවන් පාරායනය කළ යුතුය. සක්මනය යෙදෙන අතර වාරයේ අපට කැමති ප්‍රාර්ථනාවක් පාරයනය කළ හැකිය. මෙම අවස්ථාවෙහි උසුරීම සඳහා විශේෂ ප්‍රාර්ථනාවන් නොමැත.

ඒ අතර සක්මන් කරන විට කොළ පැහැයෙන් යුත් කණුවට ළංවූ විට අනිත් කණුව පසු කරන තෙක් වේගයෙන් ගමන් කළ යුතුය. මේ ආකාරයට හත් වතාවක් සක්මන් කර නිම කිරීමත් සමග,

4 හිස කෙස් බූ ගැසිය යුතූය :-

හිස කෙස් මුළුමනින්ම බූ ගැසිය යුතුය. නැතහොත් හොඳට කොට කළ යුතුය. මුළු මනින්ම බූ ගැසීම වඩාත් යහපත්ය. නබි (සල්) තුමන් තෙවතාවක් බූ ගැසු පුද්ගලයන්ට —අල්ලාහුම්ම ලිල්මුහල්ලිකීන්˜ යනුවෙන්ද —අල්ලාහුම්මඃෆිර්ලිල් මුහල්ලිකීන්˜ යනුවෙන්ද ප්‍රාර්ථනා කළහ. හිස කෙස් බූ ගසන්නන්ට අල්ලාහ්ගේ යහපත ලැබේවාæ හිස කෙස් බූ ගසන්නන්ගේ පාපයන්ට අල්ලාහ් සමාව ලබාදෙත්වාæ යනු ප්‍රාර්ථනා කළ විට රැස්ව සිටි මිත්‍රවරුන් හිස කෙස් කොට කරන්නන්ටත්ද? යනුවෙන් විමසූ විට ඔහුන්ට එක් වතාවක් යැයි පිළිතූරු දුන්හ.

අල්ලාහ් රසූල්ගේ මාර්ගෝපදේශත්වය පිළිපදිමින් උම්රාව නිමකර හිස කෙස් බූ ගසිමින්, සියළු ප්‍රසාදයන් ලබා ගනිමින් දෙවියන්ගේ ආශිර්වාදය ලද් බැතිමතුන් ලෙසින් යළි පැමිණෙන්නට ඔහුගේ අනු බලය ලැබේවාæ

සටහන :- කාන්තාවන් තමන්ගේ සිය හිස කෙස්වලින් ඇඟිලි තුඩු ප්‍රමාණයට කැපිය යුතුය. ඉහ්රාම්, සයි, තවාෆ් අතුරින් යම් යාඥාවක් මඟ හැරුණූ විට එය යළි කරන තෙක් උම්රා කර්තව්‍ය සම්පූර්ණ නොවනු ඇත. එම නිසා සියළු යාඥාවන් පරිපූර්ණව ඉටු කිරීම අනිවාර්්‍ය වේ.
නියමිත සීමාවේ සිට ඉහ්රාම් ඇඳුමෙන් සැරසීම, හිස කෙස් බූ ගැසීම, නැතහොත් කොට කිරීම අනිවාර්්‍ය වෙයි. මේ දෙකින් එකක් මඟ හැරුණු විට ඔහු කුර්බාන් කැප කළ යුතුය.

මෙම සියළු කර්තව්‍යන් සම්පූර්ණයෙන් ඉටු කරලීමට අල්ලාහ්ගේන ආශිර්වාද පතමු.

ඉහ්රාම් ඇඳුමෙන් සැරසීමෙන් පසු නොකළ යුතු තහනම් කි්‍රයාවන්:-

1- හිස කෙස් ඇතුළුව (ඉහත කී අයුරු) ශරීරයෙහි සෙසු ස්ථානවල රෝමයන් ඉවත් කිරීම.

2- නියපොතු කැපීම.

3- සුවඳ විළවුන් භාවිතා කිරීම, සුවඳ සබන් භාවිතා කිරීම විය හැක.

4- සංසර්ගයේ යෙදීම, ඉඹ ගැනීම.

5- විවාහ කරගැනීම.

6- අත් මේස් පැළඳීම.

7- සත්තු දඩයම් කිරීම, මෙම නීතින් කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ෂවයටම පොදුය.

පිරිමි පාර්ශවයට පමණක් පවතින නීතින් :-

1- හිස ආවර්ණය කිරීම, හිසට ගෑවෙන සේ හිස්වැසුම් භාවිතා නොකළ යුතුය. අවු රශ්මිය වළක්වා ගැනීම සඳහා කුඩ හෝ වාහන, ගොඩනැගිලි ආවර්ණයක් කර ගැනීම වැරදි නොවේ.

2- නිම කළ ඇඳුම් ඇඳීම තහනම්ය, නමුත් අත් ඔරලෝසු, පටි, ඇස් කන්නාඩි වැනි දේ පැළඳිය හැක.

3- පා මේස් පැළඳීම තහනම්ය.

මෙම සියළු නියෝගයන් පිළිපදිමින් උම්රා කර්තව්‍ය පළ දායි ආනිශංස ලැඛෙන එකක් බවට පත්කර ගැනීමට අල්ලාහ්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා.

මෙම මාතෘකාවට අදාළ වීඩියෝව නරඹන්න

උම්රා කළ යුතු ආකාරය ඉතා පහසුවෙන් හා කෙටියෙන්. Video දර්ශණ සමග විස්තර කෙරේ: https://www.youtube.com/watch?v=B66vZvdTtaY

By: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *