ජිහාදය හා ත‍්‍රස්තවාදය-2- (AV)

“ජිහාද්” යන පදය මුල් කොටගෙන අර්ථ විරහිතව ඉස්ලාමයට එරෙහිව කෙරෙන ප‍්‍රචාරයන්ට නිසි පිළිතුරු මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සැපයේ. මධ්‍යස්ථව මෙම කරුණු විග‍්‍රහ කරන්න.
දිනය: 20-02-2009
ස්ථානය: මුම්බායි, ඉන්දියාව

ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 27.78 MB}

[audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio3/jihad02-A.mp3]

වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 162.23 MB}

[flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV3/jihad2-256.flv” /]

Leave a Reply

Your email address will not be published.