පාඨකයින් යොමු කරන පැනයන් සඳහා පිළිතුරු-1

පැනය: පිරිමීන්ගේ ඇඳුම් සම්බන්ධව ඉස්ලාම් පනවා ඇති සීමාවන් කුමක් ද? වළලූකරට පහතින් වන සේ අඳින්න පුළුවන් ද? 

අහ්මද් යසිෆුද්දීන්

 පිළිතුර: ඇඳුම් සම්බන්ධව කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම පොදුවූ සමහර නීතීන් හා දෙපාර්ශ්වයටම ආවේනික සමහර නීතීන් ඉස්ලාම් පනවා ඇත. එම සීමාවන් කුමක්දැයි දැන් අපි විමසා බලමු.

වෙනත් සමාජයකට ඔබින ආකාරයට, ඔවුන්ගේ ආගමික සංකේතයන්ගෙන්  යුත් ඇඳුම් ඇඳීම මුස්ලිම් කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම තහනම් වේ. ”කවුරුන් යම් සමාජයකට ඔබිනව කි‍්‍රයා කරයිද ඔහු ද එම සමාජයට අයත්වන්නේය” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. විස්තර කරන්නේ: අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රලි), මූලාශ‍්‍රය: අබූදාවුද්).

පිරිමියෙකු කාන්තාවන් අඳින ඇඳුම් ඇඳීම හෝ කාන්තාවන් පිරිමීන් අඳින ඇඳුම් ඇඳීම හෝ තහනම් වේ. ”කාන්තාව අඳින ඇඳුමට සමානව ඇඳුම් අඳින පිරිමියාට හා පිරිමියා අඳින ඇඳුමට සමානව ඇඳුම් අඳින කාන්තාවට” නබි (සල්) තුමන් ශාප කළහ. (මූලාශ‍්‍රය: අබූදාවුද්).

උඩඟුකම සඳහා ඇඳුම් ඇඳීම:

”කවුරුන් (මෙලොව) උඩඟුකම සඳහා ඇඳුම් අඳින්නේ ද ඔහුට අල්ලාහ් මතු දිනයෙහි නින්දාසහගත ඇඳුම් අන්දවන්නේය, පසුව එය ගින්නෙන් ඇවිලෙන්න පටන් ගනී” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: අබූදාවුද්). මෙය කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශ්වයටම පොදුය.

පිරිමීන් වළලූකරට පහතින් වන සේ ඇඳුම් අඳීම තහනම් වේ:

”වළලූකරට පහතින් වන ඇඳුමෙහි කොටස නිරයෙහි දඬුවමට ලක්වෙයි” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: බුහාරි).

තත්ත්වය මෙසේ පවතින පසුබිමක මෙය සුළුවෙන් කෙනෙකු තැකිය නොහැක. නිරයේ දඬුවමට ලක්වන තරමේ පාපයක් නම් අපි එයින් මිදීමට මොහොතක් හෝ ප‍්‍රමාද නොවිය යුතුය. අපේ ඇඳුම සැම විටම අල්ලාහ් ප‍්‍රිය කරන ආකාරයට පවත්වා ගත යුතුය.

”මතු දිනයෙහි අල්ලාහ් තිදෙනෙකු සමග කථා නොකරන්නේය, තවද ඔවුන් වෙත තම බැල්ම හෙලන්නේ නැත, තවද (ඔවුන්) පාපයෙන් පරිශුද්ධ කරන්නේ ද නැත, ඔවුන්ට දැඩි දඬුවම් ද ඇත යනුවෙන් තෙවරක් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. එවිට අබූදර් (රලි) මේ තරම් පාඩු විඳින, පසුතැවිල්ලට ලක්වෙන පිරිස කවුද? යනුවෙන් ප‍්‍රශ්නකළහ. වළලූකරට පහතින් වන සේ ඇඳුම් අඳින්නා, දුන් දේ කියා පාන්නා, බොරුවට දිවුරා තම භාණ්ඩ විකුණන්නා” යනුවෙන් එතුමන් පිළිතුරු දුන්හ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

වරක් නබි (සල්) තුමන් වරක් මෙසේ පැවසුහ: ”කාගේ සිත තුළ අබ ඇටයක  තරම් හෝ උඩඟුකම පවතී ද ඔහු ස්වර්ගයට නොපිවිසෙයි යනුවෙන් පැවසූ විට, එහි වූ මිතුරෙකු සිය වස්ත‍්‍ර හා පාවහන් අලංකාරව ඇඳ පැළඳ ගැනීමට කෙනෙකු පි‍්‍රය කිරීම උඩඟුවේ ද? යනුවෙන් විමසාසිටියේය. එයට නබි තුමන් සැබවින්ම අල්ලාහ් විශිෂ්ටය ඔහු අලංකාර බව පි‍්‍රය කරයි. උඩඟුකම යනු: සත්‍යය ප‍්‍රතික්‍ෂේප කිරීම හා ජනයා අයුතු ලෙස තම බලයට නතු කිරීම” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. (මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

පිරිමීන්ට සේද හා අන් ආභරණ තහනම් වේ:

සේද ඇඳීමෙන් වළකින්න, මෙලොව සේද අඳින්නා මතු දිනයෙහි සේද අඳින්නේ නැත” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: උමර් ඉබ්නුල් කත්තාබ් (රලි), මූලාශ‍්‍රයන්: බුහාරි, මුස්ලිම්).

”සේද ඇඳීම හා රන් ආභරණ පැළඳීම මාගේ සමාජයේ පිරිමීන්ට තහනම් අතර කාන්තාවන්ට අනුමත වේ” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ මූසා අල් අෂ්අරියි (රලි), මූලාශ‍්‍රයන්: තිර්මිදී, නසායි). 

අල්ලාහ් ඉතා ඥානාන්විතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.