මගේ සහෝදර සහෝදරියනිæ

එන්න මිනිස් සමාජයට වැදගත් කෙනෙක් ලෙසින් æ
පිළිගන්න මිනිස්කම රැකදෙන දහමක් æ
සිනාසෙන්න සමච්චලයට නොව අංවක හදවතින් æ
කරන්න අවශ්‍ය හොඳ දේ පමණක් æ
කියන්න කේලාම් හා ඕපදූප නොවන දේ æ
අහන්න කියන්නා කෙසේ කීවත් සිහිබුද්ධියෙන් ඕනෑ තරම් æ
සිතන්න ජීවිතයේ නියම අරමුණ කුමක්ද? යනුවෙන් æ
බලන්න දෙනෙතට මනසට ප්‍රිය උපදවන යහපත් යමක් æ
ඉන්න කිසිවිටෙක කිසි කෙනෙකුට කරදරයක් නොවන ලෙසින් æ
ලියන්න දැනුමත් වින්දනයත් ලබාගත හැකි නිර්මාණයක් æ
කරන්න තමන්ටත් අනුන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් යමක් æ
ඉගෙනගන්න හැම වෙලාවෙම පිළිපැදිය හැකි උතුම් ප්‍රතිපත්තියක් æ
ඉතිරි කරන්න ටිකින් ටික – ශතෙන් ශත අනාගතය වෙනුවෙන් æ
උත්සාහර කරන්න ජීවිතය අර්ථවත් කරගන්න æ
ඉදගන්න තව කෙනෙකුට අපහසුවක් නොවන අයුරින් æ
අඳින්න පිරිසිදු චාම් හා සංස්කෘතියට සදාචාරයට ගැලපෙන ඇඳුමක් æ
කන්න යහපත් මාර්ගයේ වෙහෙස මහන්සි වී හරිහම්බකරගත් දේ තුළින් ලබාගත් ආහාරæ
බොන්න ඔබේ පැවැත්මට අහිතකර නොවන යමක් æ
නාන්න ගතත් සිතත් පිරිසිදු වන අයුරින් æ
සෝදන්න අනෙක්වා මෙන්ම හදවතත් æ
නිදාගන්න විරාමයක් ලබාගන්න පමණක් æ
නැගිටින්න කොන්ද පණ ඇති කෙනෙකු ලෙසින් æ
ඇවිදින්න බලන්න ඛෙහෝ දේ ඇති හෙයින් æ
යන්න යා යුතු මග ඉදිරියට නොබියව æ
හදන්න සමාජයට වැඩදායී පුද්ගලයෙකු æ
ඈත්වෙන්න වැරදි හා පාප කි්‍රයාවලින් æ
රකින්න ආත්මගරුත්වය දිවි නොදෙවෙනි කොට æ
මැරෙන්න ලොව තුළ යහපත් මෙහෙවරක් ඉටු කළ සැබෑ උතුම් මිනිසෙකු ලෙසින් æ

ජී. තිලකාවති, දුම්මලදෙණිය.
ප්‍රබෝධය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *