හිජාබය!

රෝසමල කොතරම් සුන්ධරද, නමුත්
ඇයි එය වටා කටු පෙලවල්
එම මලෙහි ලස්සන සඟවන්නද?
එය කවුරුවත්ම රස නොවිඳින්නද?
පහසුවෙන්ම එයට කවුරුවත් ළඟා නොවීමටයි.

ලඳේ අන්න එයයි හිජාබය,
වළාකුලක් ගෙන කාටත් හොරා සඳ
නොපෙනී සැඟවෙනවා මෙන්,
නිසි වයසකට එළැඹුනු කළ
තැවරිය යුතුයි නුඹත් ෆර්දාව නුඹ මත,

ඉස්ලාමය ස්ත්‍රීයට නිදහස ලබා දී තිබේ,
එය ස්ත්‍රීයට ගෞරවය දක්වයි,
ඇගේ තත්තවය දැන
සූර්යයා තම කක්ෂයවටාම ගමන් කරනු මෙන්
නිසි නිදහසද දක්වනවා නොවේද?

අන්න එහෙම නම් එලෙසයි ඇය හට
ආභරණයක් ලෙස තෑග්ගක් ලෙස
තවත් කියනවා නම් ආරක‍ෂිත භටයෙක් ලෙස,
සඳවතියව රකින ගුවන්ගැබ මෙන්,
අනිවාර්්‍ය වගකීමක්ව හිජාබය දී ඇත.

විශේෂයෙන්ම ස්ත්‍රියව ඉස්ලාම් අව්රතයක් යැයි පවසනවා
සිතට ගන්න, කිරිල්ලියගේ ආරක‍ෂාවට අත්තටු දුන්නා මිස
ඇයව එතුල කොටුකර තැබුවේ නැත.
හිජාබය යනු කුමක්ද කියා ඔබ අසනවාද?
අන්න එසේ නම් මෙයයි හිජාබය.
නිසි ලෙස මුළු ඇඟ වැහෙන සේ,
වෙනකෙනෙකුට තමාව කිසිසේත් රසනොවිඳිය හැකි පරිදි,
දමනු ළඳුනේ සළුව නුඹ මත
ආදර්ශයක්ව වැජඹීමට.

මගේ මිතුරියනේ! මදක් සිතන්නකෝ,
වර්තමාන සමාජය පිළිබඳව
හිජාබයේ දුක්කිත තත්ත්වය පිළිබඳව
අව්රතය වැසීමට අඳින හිජාබය වැසීමටම
තවත් හිජාබයක අවශ්‍යතාවය මතුවෙලා

පිරිමින්ව ආකර්ෂනය කරන පරිදි හබායද,
නිළියන්ව අනුගමනය කරන කොන්ඩ මෝස්තරද,
මෙයද ඉස්ලාමය පෙන්වා දුන් කලාචාරය,
ඉස්ලාමය නැති සමාජයක හිජාබය තහවුරු කළා නොවේද?
එසේ නම් ඉස්ලාමය තිබෙන සමාජයේ එය කළ නොහැකිද?

දුරාචාරය දුරු කිරීමටද,
සමාජ පිරිහීම වළක්වාලීමටද,
ස්වර්ගයේ හිමිකම් කීමටද,
නබි තුමාණන් තහවුරු කළ හිජාබය
කාලයේ අවශ්‍යතාවයක්ව ඇත.

One comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.