ඔබ මියගියද ඔබට කුසල් නොකඩවා ගලා පැමිණිය යුතුද? එයට ඔබ කළ යුත්තේ කුමක්ද?

“මිනිසෙකු මිය යන විට ඔහුගේ සියලු කි‍්‍රයාවන් විසන්ධි කරනු ලබන්නේය, කාර්්‍යයන් තුනක් හැර: ඔහු කළ අඛණ්ඩව පළ ගෙන දාන මාන, නැතහොත් ඔහුගෙන් අන් අයට ප‍්‍රයෝජනවත් වූ දැනුම, නැතහොත් ඔහුගේ යහපත් දරුවා ඔහු වෙනුවෙන් කරන ප‍්‍රාර්ථනාව” යනුවෙන් නබි (සල්) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: අබූ හුරෙයිරා (රලි), මූලාශ‍්‍රය: මුස්ලිම්).

 1- අන් අයට දිගටම පුයෝජනයක් ගෙන දෙන දාන මාන කිරීම, නැතහොත් එයට හැකි අයුරින් දායක වීම. ආගමික සිද්ධස්ථානයක් (මස්ජිදයක්) නිර්මාණය කිරීමට ඔබේ දායකත්වය, නැතහොත් ඔබලා කිහිප දෙනෙකු එක් වී ළිදක් කැපීම. එයට මුදල්මය හෝ ශාරීරික දායකත්වය. වෙනත් මෙවැනි අනන්ත දාන මාන පවති. මෙවැනි යහපත් කටයුතු වලදී චේතනාව ඉතා වැදගත්ය. අල්ලාහ් වෙනුවෙන් හැර වෙන කිසිදු ලාභාපේක්ෂාවෙන් නොකළ යුතුය. කෙනෙකු මෙවැනි දේ ප්‍රස්ද්ධිය තකා කරයි නම් එය පමණක් ඔහුට හිමිවනු ඇත. අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි දඩුවම හැර වෙන කිසිවක් ඔහුට අත්වන්නේ නැත.
2- ඔබ ලබපු යහපත් දැනුම තුළින් අන් අයට යහපත කරා මඟ පෙන්වීම, පාපයෙන් අන් අයව මුදවාලීම, යහපත දිරිගැන්වීම, කෙනෙකුට නිර්මල ඉස්ලාම් දහම ලැබීමට ඔබ හේතු කාරණා වීම. ඔබේ අවට සිටින්නන්ට ඉස්ලාමීය දැනුම ලබාදීම. ලබපු යහපත් දැනුම තුළින් ඔබ ප්‍රෙයෝජනවත් විය යුතු අතර අන් අයටද ආදර්ශමත් විය යුතුය. වචනයෙන් පමණක් නොව ක්‍රියාවෙන්ද අන් අයට ආදර්ශමත් විය යුතුය.
3- යහපත් අයුරින් හදා වඩාගත් ඔබේ දරුවා: ආගමික වට පිටාවක ආගමික දැනුම පිරිනමමින් ඔවුන්ව හදා වඩා ගන්නා විට පමණයි ඔවුන් දෙමාපියන්ව අමතක නොකරන්නේ. එසේ නොවන විට තත්ත්වය ඉතා භයානකය. දෙමාපියන් මේ වෙනුවෙන් ඇප කැපවී ක්‍රියා කළ යුතුය. දෙමාපියන් ජීවතුන් අතර සිටින විටම හදා වඩා ලොකු මහත් කළ දෙමාපියන්ව අමතක කරන වට පිටාවක දරුවන් මරණින් පසු තමන් වෙනුවෙන් දාන මාන කරයි, ප්‍රාර්ථනා කරයි යනු අපේක්ෂා කිරීම මිරිඟුවක් පමණි. ඔවුන්ට මුදල, කාසිය පමණක් පෙන්වා ඇති දැඩි කරන විට මේ ඉරණම වැළැක්විය නොහැක. දෙමාපියන්ගෙන් ලබාගත් එම ආභාෂයම ඔවුන් මහළු වියට පත්වූ විට ඔහු ක්‍රියාත්මක කරයි. එබැවින්කුඩාවියෙහි සිටම ඔවුන්ට දහම ඔස්සේ මග පෙන්වන විට අවසානයෙහි අවාසනාවන්ත අමිහිරි ඉරමණකට මුහුණපෑමට දෙමාපියන්ට සිදුවන්නේ නැත.
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.