උම්රා කර්තව්‍යය ඉටු කිරීම සදහා මක්කාවට පැමිණුනු අපූරු පුද්ගලයෙක්

ඉනට පහතින් කොටස නොමැතිවම මවනු ලැබූ සිරුරෙහි අඩක් පමණක් පවතින කටාර් රාජ්‍යයෙහි “මුහම්මද් මිෆ්තාහ්” නම් තරුණයා උම්රා කර්තව්‍යය ඉටු කිරීම සදහා මක්කාවට පැමිණීම හැමෝටම අපූරු දර්ශණයක් විය.

සිය දෑතෙහි ආධාරයෙන් කාබාව වටා හත් වරක් සක්මන් කිරීම, පොලිසියෙහි බලධාරීන් ඔහු වටා වළල්ලක් සේ ඔහුට ආරක්ෂාව සැපයීමද, කාබාවෙහි ඉමාම් ඔහුව යහපත වෙනුවෙන් දිරිගැන්වීමද මෙම වීඩියෝ දර්ශණයෙහි ඔබ නැරඹිය හැක.

ශරීර යෝග්‍යතාවයෙන් පසුවන කොපමණ පිරිසක් අල්ලාහ් වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු අනිවාර්්‍ය ආගමික කටයුතු පවා මග හරීමින් සිටීද? ඔවුන් මෙයින් උගත යුතු දේ බොහෝය.

අල්ලාහ් අපට පිරිණමා ඇති භාග්‍යයන් අපමණය, එය කිසිවෙකුට ගණනය කළ නොහැකිය, අපි කෙතරම් අල්ලාහ් කෘතඥ විය යුතුද?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *