නැවුම් හරවත් ග්‍රන්ථයක ප්‍රවේශය “පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම”

“පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම”

 

ළඟදී දොරට වැඩුනු “පිවිතුරු ඉස්ලාම් දහම” නම් ග්‍රන්ථය ඉස්ලාමීය දැනුම් පිපාසයට පැන් දෝතක් වනු ඇත. ඔබ එය මිළදී ගෙන ඉන් ඉමහත් ප්‍රයෝජන ලබාගන්න.

එම්.එෆ්. අජ්වාඩ් විසින් රචිත මෙම ග්‍රන්ථය දැන් ඔබට කොළඹ මරදාන පිහිටි ඉස්ලාමික් බුක් හවුස් වෙතින් හෝ 071-3121968 නැතහොත් 077-0111290 අංකවලින් එකක් අමතා තැපැල් මගින් ලබා ගත හැකිය (තැපැල් ගාස්තු අයකරනු නොලැබේ). 

මෙම ග්‍රන්ථය ඉස්ලාම් දහම පිළිබද ඉතා නිවැරදි දැනුමක් ලබාගැනීමට මුස්ලිම්, මුස්ලිම් නොවන සැමට ඉතා සුදුසුය.  එහි පහත සදහන් මාතෘකා ඇතුලත්ය

 1. අධ්‍යාත්මික වහල්භාවයෙන් මිදීම
 2. ඉස්ලාමිය විශ්වාසයන්
 3. ඊමාන් විශ්වාසය සහ දේව පරීක්ෂාවන්
 4. ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන කුළුණු
 5. නබිතුමාගේ පරමාදර්ශී ජීවිතය
 6. නබිතුමාගේ සුන්නාවන්
 7. දහමින් ප්‍රතික්ෂේපිත බිද්අත් ක්‍රියාවන්
 8. ඉස්ලාම් දහමේ පසුකාලීන බෙදීම්
 9. මුස්ලිම්වරුන්ගේ සමාජ වගකීම්
 10. ව්‍යාපාරික ආචාර ධර්ම
 11. ඉස්ලාම් විවාහ ක්‍රමය
 12. දෙමව්පියන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම්
 13. දරුවන්ගේ යුතුකම් සහ වගකීම්
 14. සාමුහික තීරණ ගැනීමේ ප්‍රායෝගික වැදගත්කම
 15. විනිශ්චය දිනයට පෙර සිදුවීම්
 16. විනිශ්චය දිනය
 17. ස්වර්ගය සහ නරකාදිය
 18. විශ්වයේ බිහිවීම
 19. පරිනාමවාදයේ දුර්වලතා
 20. අල්-කුරානයේ විද්‍යාත්මක හෙළිදරව් කිරීම්
 21. ෂරියා නිතිය සහ ෂරියා නොවන නිතිය අතර වෙනස

මෙම ග්‍රන්ථය පිටු 400ක් සමන්විත අතර මිල රු.675ක් වේ.

By Fasy Ajward B.Sc(Sp.Phy)Hons,Jpura,

Ex.Research officer at former Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.