පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස් – 01

පහසුවෙන් කට පාඩම් කිරීම ස‍‍ඳහා කුඩා නබි වදනක්.

 

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَال

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:  بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ (صحيح البخاري- 8)

“නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නැති බවත් මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයා බවත් සාක්ෂි දැරීම, සලාතය ස්ථාපිත කිරීම, සකාත් ශුද්ධකාරක බද්ධ ගෙවීම, හජ් කර්තව්‍යය ඉටු කිරීම, රමළාන් උපවාසය ඉටු කිරීම, වැනි කරුණු පහක් මත ඉස්ලාම් දහම ස්ථාපිත වී ඇත” යනුවෙන් නබි ﷺ තුමන් පැවසූහ.

(වාර්තා කරන්නේ: අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි – 8).

නබි වදනෙහි සඳහන් පදවලට අර්ථය:

 

بُنِيَ الْإِسْلَام عَلَى خَمْسٍ
ස්ථාපිත වී ඇත ඉස්ලාම් මත පහ

 

شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ
සාක්ෂි දැරීම නැමදීමට සුදුස්සා වෙන කිසිවෙකු නැත අල්ලාහ් හැර

 

وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ
තව නියතයෙන්ම මුහම්මද් අල්ලාහ්ගේ දූතයා

 

وَ  إِقَامِ  الصَّلَاةِ
තව  ස්ථාපිත කිරීම සලාතය

 

إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ
ගෙවීම සකාත් හජ් ඉටු කිරීම උපවාසය ඉටු කිරීම රමළාන් මස

හදීස් වාර්තා කරු පිළිබඳ කෙටි හැඳින්වීමක්:

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු උමර් රලියල්ලාහු අන්හුමා තම පියා සමග ඉස්ලාම් දහම වැළඳගෙන මදීනාව බලා හජ්රත් ගමන කළේය. කන්දක් (අල් අහ්සාබ්) සටනින් පසුව සිදුවූ සියළු සටන්වලට සහභාගිවිය. නබි ﷺ තුමන්ගේ මාර්ගෝපදේශයන් පිළපැදීමේ උදාර පුරුෂයකු විය. නබි වදන් 2630 වාර්තා කළේය. 86 වැනි වියහිදි හිජ්රි 73 වර්ෂයෙහි මෙලොවින් සමුගත්හ.

නබි වදනින් උගත යුතු දේ:

මුලින්ම ෂහාදා පරිශුද්ධ වාක්‍යයන් දෙක අවංකව පිළිගැනීම තුළිනුයි ඔහු කරන යහපත් ක්‍රියාවන් අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි පිළිගනු ලබන්නේ. එම පරිශුද්ධ වාක්‍යයන් දෙක පිළිගැනීමත් සමග එය ක්‍රියාවෙන් ඔප්පු කිරීම ඔහුට අනිවාර්්‍ය වෙයි. ඒ අනූව දිනකට පස් වතාවක් සලාතය ස්ථාපිත කිරීම, ඔහු සතුව ධනය පවතී නම් වසරක් පාසා සියයට දෙකහාමාරක් සකාත් දීම, මුදල්මය හා කායික වශයෙන් ශක්තිය පවතින විට ජීවිතයෙහි එක් වරක් හජ් කර්තව්‍යය ඉටු කිරීම, සෑම වසරක් පාසාම රමළාන් මස උපවාසය ඉටු කිරීම.

by Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.