පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-03

“عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ “اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

“කෙනෙකුගේ දිවේ (කටේ) හා දෑත් හි හිරිහැරවලින් සෙසු මුස්ලිම්වරුන් ආරක්ෂාවෙයිද ඔහු සැබෑ මුස්ලිමෙකු වේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (විස්තර කරන්නේ: ජාබිර් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: මුස්ලිම් 65).

පදවල තේරුම:

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ
මුස්ලිම් කවුද ආරක්ෂාවිය මුස්ලිම්වරුන්
مِنْ لِسَانِهِ وَ  يَدِهِ
සිට ඔහුගේ දිව තව ඔහුගේ දෑත

හදීස් වාර්තාකරු:

ජාබිර් ඉබ්නු අබ්දුල්ලාහ් (රලි) තුමන් අකබා ගිවිසුම සිදුවූ රාත්‍රියෙහි ඉස්ලාම් දහම වැළද ගත්හ. නබි වදන් 1540 වාර්තා කළ ගෞරවය එතුමන්ට හිමිය. හිජ්රි 73 වර්ෂයෙහි එතුමන් අපවත්වූහ.

නබි වදනින් උගත යුතු කරුණු:

1- අන් අයට කිසිදු ආකාරයකින් හෝ හිරිහැර නොකර ජීවත් විය යුතුය.

2- සහෝදර මුස්ලිම්වරුන් කෙරෙහි ගරුත්වය දැක්වීම, ඔවුන්ට ආදරය කිරීම, ඔවුන්ට උපකාර කිරීම ඔවුන් වෙනුවෙන් ඉටු කළ යුතු යුතුකම් වේ.

3- කවුරුන් තම වචනයෙන්, ක්‍රියාවෙන් අන් අයට හිරිහැර නොකරයිද ඔහුයි නියම මුස්ලිම් වන්නේ.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.