පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-04

عَنْ أَنَسٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ: عَنِ الْكَبَائِرِ قَالَ الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ

(صحيح البخاري- 2653)

“නබි (ﷺ) තුමන්ගෙන් මහත් පාපයන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න කළ විට, අල්ලාහ්ට ආදේශයන් කිරීම, දෙමාපියන්ට හිංසා කිරීම, (මිනිස්) ප්‍රාණයක් ඝාතනය කිරීම, බොරු සාක්ෂී කිම” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. විස්තර කරන්නේ: අනස් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: බුහාරි 2653

පදයන්හි තේරුම:

سُئِلَ عَنْ الكَبَائِرِ
විමසන ලදී මහත් පාපයන් පිළිබඳ

 

الْإِشْرَاكُ بِاللهِ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ
අල්ලාහ්ට ආදේශයන් ගැනීම තව හිංසා කිරීම දෙමාපියන්

 

وَ  شَهَادَةُ الزُّورِ
තව  සාක්ෂි බොරුව

 

وَ  قَتْلُ النَّفْسِ
තව  ඝාතනය කිරීම ප්‍රාණය

හදීස් වාර්තාකරු:

අනස් ඉබ්නු මාලික් (රලි) තුමන් නබි (ﷺ) තුමන්ගේ සේවකයා යන ගරු නාමයෙන් හඳුන්වන ලදී, හිජ්රත් ගමනට වසරකට පෙර මදීනාවෙහි උපත ලැබූ එතුමන්, කුඩා වියෙහිම ඉස්ලාම් දහම වැළඳගත්හ. නබි වදන් 2286 වාර්තා කළ ගෞරවය එතුමන්ට හිමිය. නබි (ﷺ) තුමන් විශේෂයෙන් එතුමන් වෙනුවෙන් කළ ප්‍රාර්ථනාව නිසා දිගු ආයු කාලයක් ජීවත්වූහ. එතුමන් හිජ්රි 93 බසරාවෙහි අපවත්වූහ.

නබි වදනින් උගත යුතු දේ:

1) ඉහත සඳහන් පාපයන් කිරීම තදින් අවවාද කෙරෙන අතර, මේ සියල්ල මහත් පාපයන් ඝනයට අයත් වේ.

2) ඉහත සඳහන් පාපයන් කිරීම තුළින්, ඔහුගේ මූලික විශ්වාසය, දහම, විනය, වැනි උතුම් අංශවල පිරිහීමක් ඇති වෙයි.

3) කෙනෙකු මහත් පාපයන් කරන විට ඔහු හා අල්ලාහ් අතර පවතින සම්බන්ධයේ ද, ඔහුගේ පවුලේ උදවිය, සමාජය අතර පවතින සම්බන්ධයේ ද හානියක් සිදු වෙයි. දෙලොවෙහිම ඔහු පාපිෂ්ටයෙකු වෙයි. අල්ලාහ්ගෙන් සමාව අයදීමකින් තොර මහත් පාපයන්ට සමාව හිමි නොවෙයි.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-03

පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස්-02

පුංචි නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු හදීස් – 01

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.