පුංච් නබි වදනක් කට පාඩම් කරමු-07

   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم قَالَ إِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِ الطَّعَامِ فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ وَلاَ تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ

  1805: ترمذي

“ආහාර බඳුනෙහි මැද සෞභාග්‍යය (බරකත්) පතිත වේ, එබැවින් එහි දෙකොනින් අනුභව කරන්න, මැදින් අනුභව නොකරන්න” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ.

විස්තර කරන්නේ: අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමන්, මූලාශ්‍රය: තිර්මිදි 1805.

පදයෙන් පදය අර්ථය:

إِنَّ الْبَرَكَةَ
تَنْزِلُ
فِي وَسَطِ
الطَّعَامِ
සැබවින්ම සෞභාග්‍යය පතිත වේ මැද ආහාර

 

فَكُلُوا
مِنْ حَافَتَيْهِ
وَلاَ تَأْكُلُوا
مِنْ وَسَطِهِ
අනුභව කරන්න එහි දෙකොනින් අනුභව නොකරන්න එහි මැද සිට

වාර්තා කරු පිළිබඳ:

අබ්දුල්ලාහ් ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමන් නබි (ﷺ) තුමන්ගේ ලොකු පියාගේ පුත්‍රයන් වේ. හසල ආගමික දැනුමින් පිරිපුන් එතුමන් අල්කුර්ආනයට අර්ථ විවරණය ලබාදීමේ ප්‍රවීනයෙකු වූ නිසා තුර්ජුමානුල් කුර්ආන් යන ගෞරව නාමයෙන් හඳුන්වනු ලැබූහ. නබි වදන් 1660 වාර්තා කිරීමේ ගෞරවයද එතුමන්ට හිමිය. නබි (ﷺ) තුමන් අපවත්වන විට එතුමන් 13 වියෙහි පසුවිය. අලි (රලි) තුමන් තම පාලන සමයෙහි බසරාවෙහි ආණ්ඩු කාරවරයා බවට එතුමන්ව පත්කළහ. හිජ්රි වර්ෂ 68 හි තම 70 වැනි වියෙහි එතුමන් තායිෆ් නගරයේ අපවත්වූහ.

නබි වදනින් උගත යුතු දේ:

1- ආහාර අනුභව කරන විටද ඉස්ලාම් උසස් සාරධර්ම උගන්වයි.

2- අන් අයගේ පැතිවලට අත නොදමා, ඉක්මන් නොවී, තමන් ඉදිරියේ ඇති දේ අනුභව කළ යුතුය.

3- බරකත් නම් සෞභාග්‍යය යනු ඉතා සුළුවෙන් පවතින විටද සැමට එය ප්‍රමාණවත් වෙයි.

By Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.