අපි මෙලොව ජීවිතයෙහි මුලින්ම යුතුකම් ඉටු කළ යුත්තේ අල්ලාහ් වෙනුවෙනි. දෙවනුව අපේ දෙමාපියන් වෙනුවෙනි මේ පිළිබඳ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මෙසේ සඳහන් කරයි:

اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِـوَالِدَيْكَؕ

“මට  කෘතඥ වන්න තවද ඔබේ දෙමාපියන්ට කෘතඥ වන්න”  (ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය 31: 14).
ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ 17 වැනි පරිච්ඡේදය දෙමාපියන් වෙනුවෙන් කළ යුතු උසස් යුතුකම් පිළිබඳ පහත සඳහන් ආකාරයට මෙසේ සඳහන් වෙයි:

“දෙමාපියන් දෙදෙනා හෝ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු හෝ මහළු වියට පත්වූයේ නම් ඔවුන්ට චී යනුවෙන් නොපවසන්න. ඔවුන් දෙදෙනාම (ඔබෙන්) එළවා නොදමන්න. ඔවුන් දෙදෙනාට ගෞරවාන්විත වචනවලින් ආමන්ත්‍රණය කරන්න.ඔවුන් දෙදෙනා වෙනුවෙන් දයාළුභාවයේ පියාපත් හෙලන්න (දෙමාපියන් වෙනුවෙන් නිරතුරුව අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන්න)”.

رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا ؕ‏

“මාගේ හිමියනි! මා කුඩා වියෙහි (ආදරයෙන්)  හදා වඩා ගත්තා සේ ඒ දෙදෙනාට කරුණාව දක්වනු මැනව”.

“නබි (සල්) තුමන් වරක්, තෙවරක් ඔහුට විනාශය යනුවෙන් පැවසූ විට රැස්ව සිටී මිතුරන් ඔහු කවුදැයි විමසූහ. ඔහුගේ දෙමාපියන් දෙදෙනා හෝ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු හෝ මහළු වියට පත්වී ඔවුන් මගින් ස්වර්ගයට නොපිවිසුනේද ඔහු තමයි” යනුවෙන් පිළිතුරු දුන්හ. විස්තර කරන්නේ අබූ හුරෙයිරා (රලි) තුමන් (මූලාශ්‍රය මුස්ලිම්).

ඉහත සඳහන් නබි වදන අපට උගන්වන කරුණ නම් දෙමාපියන්ට නොහැකි කාලයෙහි ඔවුන්ට ඇප උපස්ථාන කිරීම, ඔවුන්ට පිහිට විම ස්වර්ගයට හිමකම් කීමට තරම් ඉතා මහගු ක්‍රියාවකි.

ඒ දෙදෙනා හෝ දෙදෙනාගෙන් කෙනෙකු හෝ ඔබලා අතර ජීවත්ව සිටීම යනු ස්වර්ගය ඔබට ලබා ගත හැකි මහගු භාග්‍යය යනු අමතක නොකරන්න.

අද අපේ සමාජය දියුණුවූ සමාජයක් යනුවෙන් ආඩම්භරයෙන් පැවසුවද අතීතයේ නොතිබූ මහළු නිවාස අද නගරයෙන් නගරයට දැකගත හැකිය. දෙමාපියන්ව බරක් යනුවෙන් සිතා මහපාරට ඇද දමන සිද්ධීන් අනන්තව වාර්තාවෙයි. සියල්ල මුදල මත තීරණය වන සමාජයක පරිශුද්ධවූ ඥාති සම්බන්ධතාවන් කිළිටුවී ඇත. සාරධර්ම පිරිහී ගොසිනි. කුඩා වියෙහි සිටම දුවා දරුවන්ට දෙමාපියන්ගේ අගය, ලේ ඥාති සම්බන්ධතාවයෙහි වැදගත්කම ඉස්ලාම් ඒ වෙනුවෙන් පිරිනමන උසස් සෞභාග්‍යයන් පිළිබඳ ඔවුන්ට ඉගැන්විය යුතුය.

අපි සැමවිටම දෙමාපියන්ගේ සිත් දිනාගෙන ඔවුන්ව සතුටට පත්කරමින් ක්‍රියා කරමු. සිනා මුසු මහුණින් ඔවුන්ව පිළිගමු. ඔවුන්ගේ සිත් රිදෙන ආකාරයට කිසිවක් කථා නොකරමු. ඔවුන් යහපත අණ කරන විට එයට අවනත වෙමු. සැම විටම ඔවුන් වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඔවුන් සතුටට පත් කිරීම තුළයි අල්ලාහ්ගේ තෘප්තිය ඇත්තේ යන නබි වදන සැම විට සිහිපත් කරමින් ජීවත්වෙමු.

සකස් කිරීම: අබූ අස්මා

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *