ඉස්ලාම් දහම සහ පොලිය (Islam and Interest)

ඉස්ලාම් නොවන ආර්ථික ක්‍රම පොලිය මත රැඳී ඇතත් ඉස්ලාම් දහම පොලිය සම්පුර්ණයෙන්ම තහනම් කොට ඇත. ඒ අනුව පොලියට දීම හෝ පොලියට ගැනීම හෝ ඊට සාක්ෂිකරුවෙන් ලෙස පෙනී සිටීම හෝ පොලිය සම්බන්ද ගනු දෙනු සටහන් කිරීම තහනම් වේ.ණයට දෙන ලද මුදලක් භාවිතා කිරීම වෙනුවෙන් අයකරනු ලබන ගාස්තුව පොලිය යනුවෙන් සරලව අර්ථ දැක්විය හැකිය. එහෙත් ඉස්ලාම් දහම අනුව පොලිය මිට වඩා පුළුල් ලෙස විස්තර කොට ඇත. මේ අනුව රන්, රිදී ඇතුළු දහමින් නියම කොට ඇති තවත් සමහර භාණ්ඩ වර්ග ගනු දෙනු කළ යුත්තේ අත්පිට මුදලට පමණි.

පහත දැක්වෙන කුර්ආන් වැකිය මගින් පොලිය අහෝසි කොට ඇත.

“විශ්වාසකලවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් නම්, පොලියෙහි ඉතිරිව තිබෙන දේ හැර දමන්න. නුඹලා (එසේ) නොකළේ නම් අල්ලාහ්ගෙන්ද, ඔහුගේ දුතයාගේන්ද යුද්ධ ප්‍රකාශ කර ඇති බව දැනගන්න. නුඹලා (පොලිය අතහැර අල්ලාහ්ගෙන් ක්ෂමාව ඉල්ලා) මිඳුණු විට නුඹලාගේ සම්පතෙහි මුල් මුදල නුඹලාට හිමිවේ. (මෙමගින්) නුඹලා අපරාධ කරන්නේද; අපරාධ කරනු ලබන්නේද නැත. (ණය වූ) ඔහු දුෂ්කරතා ඇත්තෙකු නම් පහසුකම් ඇතිවන තෙක් අවස්තාව දිය යුතුය. නුඹලා මේගැන දැනගන්නේ නම් එය සදකාවක් ලෙස අතහැර දැමීම නුඹලාට වඩාත් යහපතක් ම වේ” (කුරානය 2:278-280).

නබි තුමා පවසා ඇති පරිදි පොලියට ගැනීම, පොලියට දීම, ඒ සඳහා ඇප කරුවෙකු වීම හෝ එම ගනුදෙනුව සඳහා සාක්ෂිකරුවෙකු ලෙස සිටීම විශාල වරදවල් වේ .  පහත සඳහන් නබිවදනින් එය දැකිය හැකිය.

“පොලී ගත් තැනැත්තාටත් එය ගෙවූ තැනැත්තාටත් ඒ වෙනුවෙන් සාක්‍ෂි දුන් දෙදෙනාටත් ශාප වන බව මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමා පවසා සිටි බව ජාබීර් රලි තුමා සඳහන් කරන්නේය. ඔවුන් සියලු දෙනාම පවින් එක සමානය”.

ඇතැමුන් පොලිය වෙළඳාමට සම කරති. එහෙත් අල්-කුරානය පහත දැක්වෙන වගන්තියෙන් එය ප්‍රතික්‍ෂේප කොට ඇත.

“පොලිය අනුභව කරන්නෝ සානත් විසින් ස්පර්ශ කරනු ලැබූ උමතුවෙකු මෙන් මිස (මරණයෙන් පසු එලොවේදී) නොනැගිටින්නෝය. වෙළඳාම පොලියට සමකිරිම මෙයට හේතුවයි. එහෙත් අල්ලාහ් පොලිය තහනම් කොට වෙළඳාම අනුමත කළේය. කවරෙකු තම සමිඳුන්ගෙන් උපදෙස් ලැබුණු පසු පොලිය හැර දමයිද ඔහු කලින් ගත් දෙයට දඬුවම් කරනු නොලැබේ. ඔහුගේ කාර්යය අල්ලාහ් වෙතම ඇත. කව්රුන් (පොලිය දෙසට) හැරෙන්නේද ඔවුහු නිරා වැසියෝ වෙති. ඔවුහු එහි සදාකල් සිටින්නෝය” (කුරානය 2:275).

පොලියෙන් රටේ සංවර්ධනයට ඍජු දායකත්වයක් සිදුවන්නේ නැත. එහෙත් ව්‍යාපාරවලින් රැකියා අවස්ථා උත්පාදනය වන්නේය. මිනිසාගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් එමගින් සපයා දෙන්නේය. එහෙත් පොලියෙන් (මුදලට මුදල් විකිණීමෙන්) එවැනි දෙයක් සිදු වන්නේ නැත.

පොලී ගනුදෙනු වලදී අවදානම සහ ඒ වෙනුවෙන් දැරීමට සිදුවන වියදම් ඉතා අඩුය. එහෙත් භාණ්ඩ සහ සේවා වලදී ලොකු අවදානමකට මුහුණ දිය යුතුය. බොහෝ විට වෙළඳපොලේ භාණ්ඩවල මිල පහත වැටෙන අවස්ථාවන්හිදී ව්‍යාපාරිකයින් පාඩු ලබති. ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී වෙළඳ භාණ්ඩ හානි විය හැකිය. එහෙත් මුදලට මුදල් විකිණීමේදී මෙවැනි අවදානම් සිදු වන්නේ නැත. තවද පොලිය නිසා ගෙවල් දොරවල් අහිමිවී ගිය බොහෝ අය දැකිය හැකිය.

වර්තමාන ලෝකයේ ඇති ධනවත් රටවල් විසින් දිළිඳු රටවල් වලට ප්‍රධානය කරන ණය හේතුවෙන් දිළිඳු රටවල් සෑමදාම පොහොසත් රටවල් වලට යටත් වී සිටීමට සිදුවී ඇත. බොහෝ දුගී රටවල්වල වාර්ෂික ආදායමින් වැඩි කොටසක් වෙන් කිරීමට සිදු වී ඇත්තේ තමන් ගත් ණය වෙනුවෙන් පොලිය ගෙවීමටය. එහි ප්‍රතිපලය වී ඇත්තේ ලෝක සම්පත් වලින් 80% පමණ 10% පමණ වන ධනවත් රටවල් අතට පත් වීමය.

By Fasy Ajward. B.Sc(Special)Hons.

Leave a Reply

Your email address will not be published.