ද්‍රරිද්‍රතාවයට ඉස්ලාමීය විසඳුම (The Islamic solution to impoverishment)

ලෝකයේ විවිධ තරාතිරම්වල පුද්ගලයින් වෙසෙති. ඇතැමුන් පොහොසතුන් වන අතර තවත් සමහරුන් දුප්පතුන් වෙති. ඒ අනුව පොහොසතුන්ගේ උදව් උපකාර දුප්පතුන්ට ලැබිය යුතුව ඇත. ඉස්ලාම් දහමින් පොහොසතුන් සඳහා නියම කොට ඇති අනිවාර්ය සzකාත් බද්ද මේ සඳහා කදිම විසඳුමක් වේ.දනේෂ්වර ආර්ථික ක්‍රමයේ හෝ සමාජවාදී ආර්ථික ක්‍රමවල නොමැති මැද පිළිවෙතක් ඉස්ලාම් දහමින් පෙන්වා දෙන්නේය. ඒ අනුව හැකියාව ඇති ඕනෑම කෙනෙකුට මුදල් ඉපයීමට තහංචි දමා නැත. එහෙත් ඉස්ලාම් දහම නියම කොට ඇති ප්‍රමාණයට වඩා වැඩියෙන් වත්කම් ඇති සෑම කෙනෙකුම තම ධනයෙන් ඉස්ලාම් දහම නියම කොට ඇති ප්‍රමාණයක් එය ලැබීමට සුදුසුකම් ඇති දුගීන් සඳහා වාර්ෂිකව වෙන් කළ යුතු වේ. මෙය නියම අයුරින් ක්‍රියාත්මක වන්නේ නම් ලෝකයේ දුගී කම තුරන් වනු ඇත.  තවද එය ලබා දෙන පොහොසතුන් සහ දුගීන් අතර සුහදතාවය ගොඩ නැගීමටද එය හේතුවක් වනු ඇත. එසේම එම බද්ද ගෙවීම නිසා විශාල පිනක් ලැබෙන අතර ස්වර්ගය අත්කර ගැනීමට වාසනාවද උදා ක‍ර ගත හැකි වන්නේය.

ලෝක ආර්ථිකය පිළිබඳව, “A study by the World Institute for Development Economics Research at United Nations University” යන ආයතනය මගින් සිදුකල පර්යේෂණයකට අනුව පෙන්නුම් කරන්නේ විසිඑක්වන සියවස වන විට ලෝක ආර්ථිකය රඳා ඇත්තේ G8 රටවල්වල සහ බටහිර කාර්මික රටවල්වල බවයි. තවද ඔවුන් පවසන පරිදි 2000 වසරේදී ලෝකයේ සිටින ධනවතුන්ගෙන් 1%ක් දෙනා අතර ගෝලීය වත්කම් වලින් 40% රැඳී ඇත. තවද ධනවතුන්ගෙන් 10%ක් ලෝකයේ ඇති ආර්ථික සම්පත්වලින් 85% මෙහෙයවනු ලබති.

Congressional Budget Office, කියා සිටින්නේ 1979 සිට 2007 කාල සීමාව තුල ඇමරිකාවේ ජනතාවගෙන් 1%ක ආර්ථික වර්ධනය 275% තරම් ඉහල ගොස් ඇති බවත් ඊට සමගාමීව මධ්‍යම පෙලේ අමරිකානුවන් 60%කගේ ආර්ථිකය ඉහල ගොස් ඇත්තේ 40%කින් බවයි.

කෙසේ වෙතත් ඉස්ලාම් දහම සෑම ධනවත් ව්‍යාපාරිකයෙකුටම තම වත්කම්වල වෙළඳ වටිනාකමින් 2.5%ක් වූ zසකාත් බද්දක් දුප්පතුන් සඳහා ගෙවීමට නියම කොට ඇත. එය වසරක් පාසා ඉටු කිරීම අනිවාර්ය වේ. ව්‍යාපාරිකයින් නොවන ධනවතුන් තමන්ගේ අවශ්‍යතාවලට වඩා වැඩියෙන් වසරක් පුරා ඉතිරිකර ඇති රන්, රිදී සහ තැන්පතු මුදල් සඳහා zසකාත් ගෙවිය යුතය. ඊට අමතරව වගාවන් සහ සිව්පාවන් සඳහා සzකාත් ගෙවිය යුතුය. ඒ අනුව වී, තිරුගු, රට ඉඳි,  වැනි දේවල් සඳහා අස්වැන්න නෙලාගත් පසු ඒවාට නියමිත zසකාත් බද්ද ගෙවිය යුතුය. එසේම එළුවන්, බැටළුවන්, ගවයන් ආදී සතුන් ඇතිකරන ගොවින් විසින් ඊට නියමිත  zසකාත් බද්ද ගෙවිය යුතුය.

ඉහත සඳහන් කල zසකාත් හැරුණු විට රමළාන් මාසයේ උපවාසයෙන් පසු අවුරුද්ධ සැමරීමට පෙර zසකාතුල් ෆිතර් දීමට අනිවාර්ය කොට ඇත. හැකියාව ඇති සෑම මුස්ලිම්වරයෙකු විසින්ම මෙය ඉටු කල යුතුය. ඒ අනුව ඊට සුදුසුකම් ලබන සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුම කි.ග්‍රෑම් 2.5ක් සහල් හෝ ඉස්ලාම් දහමින් නියම කොට ඇති දේවල් ඒවා ලැබීමට සුදුසුකම් ඇත අයට ලබා දිය යුතුය. එමගින් ඇති නැති සෑම කෙනෙකුටම උපවාසයෙන් පසුව එළඹෙන ඊදුල් ෆිත්ර් උත්සවය සැමරීමට අවස්ථාව උදාවන්නේය.

මේ අනුව ඉස්ලාම් දහම පෙන්වා දෙන්නේ සැමට සාදාරනය සිදු කරනු ලබන ක්‍රමයකි.

By Fasy Ajward.B.Sc(sp.Phy)Hons.Japura,

Ex: Research officer at former Scientific and Industrial Research Institute.

Leave a Reply

Your email address will not be published.