සමහරුන් මතුපිටින් ශුද්ධවූ අල්කුර්ආන් වැකි කියවා ඔවුන් දුටු තැන ඝාතනය කළ යුතු බව සදහන් වී ඇති බව විවෙචනය කරති. ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය යනු අවසාන දූත මුහම්මද් නබි තුමන්ගේ (එතුමන්ට අල්ලාහ්ගේ ශාන්තීය උදාවේවා) ජිවිතයෙහි අවුරුදු 23 කාලයක් පහළ වූ ග්‍රන්ථයකි. එම අවුරුදු 23 පිළිබද කිසිදු දැනුමකින් තොරව ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය මතු පිටින් විවේචනය කිරීමට බුද්ධිමතෙකුට කොහෙත්ම උචිත නොවන්නේය. මන්ද එවකට මදීනාවෙහි එතුමන් ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයක් පිහිටෙවූ විට මුස්ලිම් නොවන අය එතුමන්ගේ රාජ්‍යය තුළ නිදහසේ ජීවත් වූහ.

එතුමන් මදීනාවට පැමිණ ඉස්ලාමීය රාජ්‍යය පිහිටුවීමට පෙර තත්ත්වය කුමක්ද? එතුමන් හා එතුමන්ව පිළිගත් මිතුරන් මක්කාවෙහි අවුරුදු 13 ක් සතුරන්ගේ තාඩන පීඩන වද හිංසා විද දරාගනිමින් ඉතා කටුක ජීවිතයක් ගත කළහ. ඉස්ලාම් දහම පළිගත් එතුමන්ගේ සමහර මිතුරන් අයුක්ති සහගත ලෙස ඝාතනය කරනු ලැබූහ. අවසානයේ සතුරන්ගේ වද හිංසා දරාගත නොහැකිව තම මව් බිම අත්හැර යෑමට එතුමන්ට හා එතුමන්ගේ මිතුරන්ට සිදුවිය. ඉන් පසුවයි එනම් වසර 15 පසුවයි සතුරන්ට එරෙහිව සටන් කීරිමට අවසර ලැබෙන්නේ. මතු පිටින් විවේචනය කරන්නන්ට මෙම සිදුවීම් පිළිබද කිසිදු දැනුමක් නැත. ඔවුන්ට මෙය සොයා බැලීමේ අවශ්‍යතාවකුත් නැත.
කියවන්න ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ 22 වැනි පරිච්ඡදෙයේ 39 හා 40 වැනි පාඨය. කරුණු දෙකක් පදනම් කරගෙන සතුරන්ට එරෙහිව සටන් කිරීම සදහා වසර‍15 කට පසු, අවසාන දූතවරයා රාජ්‍යය නායකයකු වීමෙන් පසු එතුමන්ට අවසර ලැබුනි. මෙහි අවසර ලැබෙන්නේ මුස්ලිම් නොවන්නන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමට නොව සතුරන්ට එරෙහිව සටන් කිරීමටයි. සතුරන්ට එරෙහිව මෙම සටන් සිදුවන විට පවා මදීනාවෙහි මුස්ලිම් නොවන අය නිදහසේ ජීවත්වෙමින් සිටීයහ.
 
එම කරුණු දෙක කුමක්ද?
ඉස්ලාම් දහම පිළිගැනීම නිසා සතුරන්ගෙන් (ඉතා දරුණු ලෙස) අයුක්තියට ලක්වීම.
අයුක්ති සහගත ලෙස තම නිවෙස්වලින් මුස්ලිම්වරුන් පිටුවහල් කරනු ලැබීම.
 
සටන් කිරීමේ මෙම අවසරය ද තනි පුද්ගලයින්ට නොව ඉස්ලාමීය රාජ්‍යයකටයි. ආත්මාරක්ෂාව සදහා සටන් කිරීමට පමණයි තනි පුද්ගලයින්ට ඉස්ලාම් අවසර ලබාදෙන්නේ.
 
By: අස්හර් යූසුෆ්
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *