පොලිය පිලිබඳ ඉස්ලාමිය ආකල්පය (Islamic attitude of interest)

අල් කුරානයේ පොලියට ‘රිබා’ යනුවෙන් නම් කොට ඇත. එමගින් අර්ථවත් වන්නේ ණය දෙන තැනැත්තා විසින් හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් ණය ගැණුම්කරු විසින් පනවනු ලබන කොන්දේසියකට යටත්ව ණය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් ලබා ගැනීමයි. 

පොලිය සම්බන්ද සියලුම දේවල් ඉස්ලාම් දහමින් තහනම් කොට ඇත. ඒ අනුව පොලියට දීම, පොලියට ගැනීම, ඊට සාක්ෂිකරුවෙක් ලෙස සිටීම හෝ පොලිය සම්බන්ද ගනු දෙනු සටහන් කිරීම තහනම් ය. මේ පිලිබඳ නබිවදනක් පහත දැක්වේ.

“පොලී ගත් තැනැත්තාටත් එය ගෙවූ තැනැත්තාටත් ඒ වෙනුවෙන් සාක්‍ෂි දුන් දෙදෙනාටත් ශාප වන බව මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමානෝ පැවසූ බව ජාබීර් රලි තුමා සඳහන් කරන්නේය. තවද ඔවුන් සියල්ලෝම පවින් එක සමාන බව එතුමා පැවසුවේය”.

අල්-කුරාණයේ පොලිය සම්බන්දයෙන් මෙලෙස සඳහන් වේ.

“විශ්වාසකලවුනි! නුඹලා අල්ලාහ්ට බිය වන්න. නුඹලා විශ්වාසවන්තයින් නම්, පොලියෙහි ඉතිරිව තිබෙන දේ හැර දමන්න. නුඹලා (එසේ) නොකළේ නම් අල්ලාහ්ගෙන්ද, ඔහුගේ දුතයාගේන්ද යුද්ධ ප්‍රකාශ කර ඇති බව දැනගන්න. නුඹලා (පොලිය අතහැර අල්ලාහ්ගෙන් ක්ෂමාව ඉල්ලා) මිඳුණු විට නුඹලාගේ සම්පතෙහි මුල් මුදල නුඹලාට හිමිවේ. (මෙමගින්) නුඹලා අපරාධ කරන්නේද; අපරාධ කරනු ලබන්නේද නැත. (ණය වූ) ඔහු දුෂ්කරතා ඇත්තෙකු නම් පහසුකම් ඇතිවන තෙක් අවස්තාව දිය යුතුය. නුඹලා මේගැන දැනගන්නේ නම් එය සදකාවක් ලෙස අතහැර දැමීම නුඹලාට වඩාත් යහපතක් ම වේ” (කුරානය 2:278-280).

ඇතැම් අය පොලිය වෙළඳාමට සම කරති. එහෙත් වෙළඳාම පොලියට සමාන නොවන බව කුරානයේ සඳහන් කොට ඇත.

“පොලිය අනුභව කරන්නෝ සානත් විසින් ස්පර්ශ කරනු ලැබූ උමතුවෙකු මෙන් මිස (මරණයෙන් පසු එලොවේදී) නොනැගිටින්නෝය. වෙළඳාම පොලියට සමකිරිම මෙයට හේතුවයි. එහෙත් අල්ලාහ් පොලිය තහනම් කොට වෙළඳාම අනුමත කළේය. කවරෙකු තම සමිඳුන්ගෙන් උපදෙස් ලැබුණු පසු පොලිය හැර දමයිද ඔහු කලින් ගත් දෙයට දඬුවම් කරනු නොලැබේ. ඔහුගේ කාර්යය අල්ලාහ් වෙතම ඇත. කව්රුන් (පොලිය දෙසට) හැරෙන්නේද ඔවුහු නිරා වැසියෝ වෙති. ඔවුහු එහි සදාකල් සිටින්නෝය” (කුරානය 2:275).

නවීන ලෝකයේ ඇති ධනවත් රටවල් විසින් දිළිඳු රටවල් වලට ප්‍රධානය කරන ණය හේතුවෙන් දිළිඳු රටවල් සෑමදාම පොහොසත් රටවල් වලට පොලී ගෙවීමට සිදුවී ඇත. මේ අනුව දුගී රටවල්වල වාර්ෂික ආදායමින් වැඩි කොටසක් වෙන් වන්නේ තමන් ගත් ණය සඳහා පොලී ගෙවීමටය. එහි ප්‍රතිපලයක් ලෙස ලෝක සම්පත් වලින් 80% පමණ ඇත්තේ 10% පමණ වන ධනවත් රටවල්වලය.

By Fasy Ajward. B.Sc(Sp.Phy)Hons.Japura,

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.