ඉස්ලාම් විවාහය (Marriage in Islam)

ඉස්ලාම් දහම බ්‍රහ්මචර්යාවට වඩා විවාහ ජීවිතය අගය කොට සළකන්නේය. විවාහ වීමෙන් ජිවිතයේ හමුවන බොහෝ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නවලට මුහුණ දීමට සිදු වන නිසා කෙනෙකුගේ ජීවිතය එමගින් සම්පුර්ණ වන්නේය. කෙසේ වෙතත් බොහෝ සමාජවල විවාහ වීමට තිබෙන විශාල බාදාවක් වන්නේ දෑවැදි ප්‍රශ්නයයි. එහෙත් ඉස්ලාම් දහම දෑවැද්ද වෙනුවට මහර් දීමනාව අනිවාර්ය කොට ඇත. මහර් යනු විවාහයට ඇතුල්වන මනාලයා විසින් මනාලියට ගෙවිය යුතු අනිවාර්ය දීමනාවකි. මහර් ප්‍රමාණය කොතරම් විශාල වුවත් කිසිම හේතුවක් නිසාවත් මනාලයාට විවාහ ජිවිතයට ඇතුලත් වූ පසු එය නැවත අත්පත් කර ගත නොහැකිය.මුස්ලිම්වරයෙකුට විවාහ වන අවස්ථවේදී දෑවැද්ද වෙනුවට මහර් දෙන ලෙස නියෝග කොට තිබියදී ඒ වෙනුවට දෑවැද්දක් ඉල්ලා සිටින්නේ නම් ඔහු අල් කුරානයේ නියෝගය උල්ලංගනය කරන්නෙකු වන්නේය. නබිතුමා වදාළ හදිසයකට අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු විවාහ වීමේදී ප්‍රමුඛතාවය දිය යුත්තේ දහමට ලැදි කාන්තාවක් සඳහාය. එමගින් අල්ලාහ්ගේ ආශීර්වාදය ලබා ගැනීමට හැකි වන්නේය.

මුස්ලිම්වරුන්ට විවාහ විය හැක්කේ දහමින් අනුමැතිය ලබා දී ඇති කාන්තවන් සමග පමණි. විවාහ වීමට නොහැකි අයගේ නාම ලැයිස්තුවක් පහත දැක්වේ.

“ඔබගේ මව්වරුන්ද, ඔබගේ දියනියන්ද, ඔබගේ සහෝදරියන්ද, ඔබගේ පියාගේ සහෝදරියන්ද, ඔබගේ මවගේ සහෝදරියන්ද, ඔබගේ සහෝදරයන්ගේ දියනියන්ද, ඔබගේ සහෝදරියන්ගේ දියනියන්ද, ඔබට කිරි දුන් කිරිමව්වරුන්ද, ඔබට කිරිදිමෙන් වූ සහෝදරියන්ද, ඔබගේ භාර්යාවන්ගේ මව්වරුන්ද ඔබට තහනම් කරනු ලැබ ඇත (කුරානය 4:23).

මුස්ලිම් කාන්තාවක් විවාහ වීමේදී ඇයගේ භාරකරු විසින් කැමැත්ත ලබා දී තිබිය යුතුය. එහෙත් භාරකරුගේ තනි කැමැත්ත මත කාන්තාවක් විවාහය කර දිය නොහැකිය. කාන්තාවක් විවාහ කර දීමේදී ඇයගේ පුර්ණ අනුමැතිය ලබා ගෙන තිබීම අනිවාර්ය වේ. එසේම කාන්තාවකට භාරකරුගේ කැමැත්ත නොගෙන විවාහ විය නොහැකිය. කෙසේවෙතත් යම් සාධාරණ හේතුවක් නොමැතිව භාරකරු විවාහය සඳහා කැමැත්ත ලබා නොදෙන්නේ නම් ගමේ කාසිවරයාගෙන් ඒ සඳහා අනුමැතිය ලබා ගත යුතු වන්නේය.

විවාහය සම්පුර්ණ වීම සඳහා පහත සඳහන් කොන්දේසි ඉටු විය යුතුය.

  1. මනාලයා සහ මනාලිය ඉස්ලාම් භක්තිකයන් විය යුතුය.
  2. විවාහය සඳහා මනාලයාගේ සහ මනාලියගේ කැමැත්ත තිබියයුතුය.
  3. මනාලියගේ භාරකරු විවාහය  සඳහා වාචිකව අනුමැතිය දිය යුතුය.
  4. සාක්ෂි කරුවන් දෙදෙනෙකු ඉදිරිපිට දී විවාහය සිදුකල යුතුය.

විවාහ වීමෙන් පසු මනාලයාගේ වියදමින් සාදයක් පැවැත්වීම නබිතුමා පෙන්වා දුන් ක්‍රමය වේ. විවාහය චාම් අකාරයෙන් සිදු කිරීම නිසා දෙවියන්ගේ ආශීර්වාදය වැඩියෙන් ලැබෙන බව නබිතුමා පවසා ඇත. විවාහ වීමේදී විශාල ලෙස වියදම් කිරීම ඉස්ලාම් දහම පෙන්වා දුන් ක්‍රමය නොවේ.

ඉස්ලාමිය විවාහයකදී මුදු මාරුකිරීම හෝ පෝරුවේ චාරිත්‍ර හෝ එක් සාදයකට වඩා වැඩියෙන් සාදයන් පැවැත්වීම හෝ නොමැත. යම් කෙනෙක් එවැනි දේවල් සිදු කරන්නේ නම් ඒවා ඉස්ලාම් දහමින් පෙන්වා නොදුන් දේවල් බව තේරුම් ගත යුතුය.

ඉස්ලාම් දහමින් විවාහ වීම සඳහා මෙතරම් පහසු ක්‍රමයක් පෙන්වා දී තිබියදීත් විශාල වියදම් දරමින් තමන්ගේ හැකියාවට වඩා වැඩියෙන් වියදම් කිරීම මුග්ධ කමකි. මෙවැනි ක්‍රියාවන් නිසා මුස්ලිම් නොවන අයට ඉස්ලාම් දහම ගැන ආදර්ශයක් ලැබෙන්නේ නැත.

ඉස්ලාම් දහම විවාහය සඳහා ලෙහෙසි ක්‍රම පෙන්වා දී තිබියදීත් එම ක්‍රම අනුගමනය නොකිරීම නිසා සිදු වන්නේ බොහෝ යව්වනියන්ට විවාහ නොවී බලා සිටීමටය.

By M. Fasy Ajward.B.Sc(Sp.Phy)Hons,J.pura,

Leave a Reply

Your email address will not be published.