සංස්කරණය:
ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල්

පරිවර්තනය:
එස්. එම්. මන්සූර්

මුස්: යේසුස් වහන්සේ දෙවිකෙනෙක් ද?

කි.බැ: ඔව්, ශු. යොහන් එසේ ලියා ඇත්තේ ය:

”පටන්ගැන්මෙහි දී වාක්‍යයාණෝ සිටි සේක. වාක්‍යයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ හා සමග සිටිසේක, වාක්‍යයාණෝ දෙවියන් වහන්සේ ව සිටි සේක.” (බයිබලයේ ශු. යොහන් 1:1*

මුස්: දේව ග‍්‍රන්ථයක් එකිනෙකට පටහැනි අදහස් රැුගත් එකක් නොවිය යුතු බව අපි සාකච්ජා කළෙමු. තීරණයකට ද පැමිණියෙමු. සමහර විට එකිනෙකට පටහැනි වාක්‍ය දෙකක් ඇත්තේ නම් ඒ දෙකින් එකක් සත්‍ය විය හැකි ය.(දෙකම සත්‍ය විය නොහැකි ය* නැතහොත්, වාක්‍ය දෙකම වැරදි අසත්‍ය විය හැකිය.

ශු. යොහන් වාක්‍ය 1:1 පරිදි යේසුස් වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් නම් දෙවියන් කී දෙනෙක් සිටින බව කියන්නේ ද? අඩු තරමේ දෙවියන් දෙදෙනෙක් වත් සිටිය යුතුයි. මෙම අදහස බයිබලයේ බොහෝ වාක්‍යයන්ට පටහැනි ය, විරුද්ධ ය.

කරුණාකර මෙම වාක්‍ය ඔබත් කියවා බලන්න:

”සිවාමීන් වහන්සේ ම ඉහළ ස්වර්ගයෙහිත් පහත පොළොවෙහිත් දෙවියන් වහන්සේ බව ද වෙන දෙවිකෙනෙක් නැති බව ද අද දවසේ දැනගෙන ඒ බව නුඹේ සිතේ තබා ගනින්න” (ද්විතීය කථාව 4: 39*.

”එම්බා ඉශ‍්‍රායෙල්, අසාපන්න අපේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්ස එකම ස්වාමීන් වහන්සේ ය.” (ද්විතීය කථාව 6:4*.

”මම ඒ තැනන් වහන්සේ බව නුඹලා දැනගෙන මා විශ්වාස කර තේරුම් ගන්න පිණිස , නුඹලා මාගේ සාක්ෂිකාරයෝ ව, මා විසින් තෝරාගත් මාගේ මෙහෙකරුවා ව සිටින්නහු ය යි ස්වාමීන් වහන්සේ කියන සේක. මා සිටින්ට පළමුවෙන් කිසි දෙවි කෙනෙක් සාදනු ලැබුවේ නැත. මට පසුව සිටින්නෙත් නැත. මම, මමම, ස්වාමීන් වහන්සේ ය. මා ඇර වෙන ගැළවුම්කාරයෙක් නැත.” (බයිබලයේ යෙසායා 43:10,11*.

”…. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියන සේක. මම පළමුවෙනියා ය. අන්තිමයාත් මම ය. මා ඇර වෙන දෙවිකෙනෙක් නැත.” (බයිබලයේ යෙසායා 44: 6*.

”… ස්වර්ගයන් මැවූවා වූ පොළොව මවා සාදා එය පිහිටෙවුවා වූ , එය හිස්කමට නොමවා වාසය පිණිස එය සෑදුවා වූ දෙවියන් වහන්සේ වන ස්වාමීන් වහන්සේ මෙසේ කියන සේක: මම ස්වාමීන් වහන්සේ ය. වෙන කෙනෙක් නැත” (බයිබලයේ යෙසායා 45:18*.

මෙම යෙසායා 45:18 වන වාක්‍යය ඉතා වැදගත් කරුණක් අප වෙත ඉදිරිපත් කරයි. එනම් දෙවියන් පමණය මැවුම්කාරයා වන්නේ: ඒ හැර වෙන කිසිවෙකු එම ස්ථානයෙහි නැත. යේසුස් වහන්සේ ද දෙවියන්ගේ මැවීමට අදාල කාර්ය කිසිවක සහභාගි වූවෙක් නොවෙයි. මේ අනූව අපටද එම නිගමනයට පැමිණිය හැකි ය.

මේ පිළිබඳව තවත් විසතර ලබාගැනීමට පහත සඳහන් බයිබල් වාක්‍ය කියවන මෙන් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිමි.

ද්විතීය කථාව  04 වෙනි පරිච්චේදයේ  35 වෙනි වාක්‍යය
නික්මයාම  08 වෙනි පරිච්චේදයේ 10 වෙනි වාක්‍යය
2- සාමුවෙල් 07 වෙනි පරිච්චේදයේ 22 වෙනි වාක්‍යය
1- රාජාවලිය 08 වෙනි පරිච්චේදයේ 23 වෙනි වාක්‍යය
1- ලේකම් 17 වෙනි පරිච්චේදයේ 20 වෙනි වාක්‍යය
ගීතාවලිය 86 වෙනි පරිච්චේදයේ 08 වෙනි වාක්‍යය
ගීතාවලිය 89 වෙනි පරිච්චේදයේ  06 වෙනි වාක්‍යය
ගීතාවලිය 113 වෙනි පරිච්චේදයේ 05 වෙනි වාක්‍යය
හොෂෙයා  13 වෙනි පරිච්චේදයේ  04 වෙනි වාක්‍යය
සෙකරියා  14 වෙනි පරිච්චේදයේ  09 වෙනි වාක්‍යය

කි.බැ: ඔබ උපුටා පෙන්වන මේ සියලූ වාක්‍යයන් ම බයිබලයේ පරණ ගිවිසුමෙන් ය. අළුත් ගිවිසුමෙ හි මේ පිළිබඳ වූ වාක්‍ය තිබේ ද?

මුස්: ඇයි නැත්තේ? මෙන්න එවැනි වාක්‍ය කීපයක්! කරුණාකර කියවා බලන්න.

”යේසුස් වහන්සේ උත්තර දෙමින්, ප‍්‍රධාන එකනම් – අහෝ ඉශ‍්‍රායේල්! අසා පන්න, අපේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේ එකම (දෙවියන් වහන්සේ* ය.” (බයිබලයේ ශු, මාර්ක් 12:29*.

මෙසේ පවසා ඇත්තේ වෙන කෙනෙකු නොව , යේසුස් වහන්සේ ම ය.

”….දේවතාවෙක් ලෝකයෙ හි කිසිත් නැති බවත්, එකම දෙවි කෙනෙක් මිස අන්දෙවි කෙනෙක් නැති බවත් දනිමු ව” (බයිබලයේ 1- කොරිත්ති 8:4*.

”…ඇත්තේ එකම දෙවි කෙනෙක් සහ දෙවියන් වහන්සේටත් මනුෂ්‍යයන්ටත් අතරේ එක මැදහත්කාර කෙනෙකුත් ය. උන්වහන්සේ සියල්ලන් උදෙසා මිදීමේ මිලයක් කොට තමන්ම දුන්නා වූ, මනුෂ්‍යයා වූ ක‍්‍රිස්තුස් වහන්සේ ය…..” (බයිබලයේ 1- තිමෝති 2:5,6*.

මෙම වාක්‍යයෙ හි ”මනුෂ්‍යයා වූ ක‍්‍රිස්තුස් වහන්සේ” යැයි සඳහන්කොට ඇත. මෙය ඔබ කල්පනා කළ යුතු ඉතා වැදගත් කියමනකි. දැන් ඔබ වෙත මහත් වගකීමක් පැවරී ඇත. එනම්, ශු යොහන් හි ඇති පළවෙනි පරිච්චේදයේ පළවෙනි වාක්‍යය නිවැරදියි, වැරදිව ඇත්තේ මෙහි සඳහන් වන අනෙක් වාක්‍යයන් යැයි ඔබ කිව යුතුයි. නැතහොත් ශු, යොහන් වාක්‍ය 1:1 වැරදි යි: අනෙක් වාක්‍ය සියල්ලම නිවැරදියි. යැයි කිව යුතුයි. ඔබගේ නිගමනය කුමක් ද?

කි.බැ: ඇත්ත වශයෙන්ම මෙය නම්, මහත් ප‍්‍රහේලිකාවක් , මේ සම්බන්ධ ව හරි වැරදි බැලීම ඉතාමත් දුෂකර කාර්යයක්.

මුස්: දුක්වන්න එපා, මෙය අපි කුර්ආනයේ අදහස් තුළින් බලමු. එවිට කුර්ආනයේ අදහස්වලට, බයිබලයේ අළුත් ගිවිසුමේ යේසුස් වහන්සේ පැවසූ බව සඳහන් වන අදහස් එකග ව ඇති බව පෙනීයයි. කුර්ආනයෙහි කීප වතාවක්ම සඳහන් වන්නේ, යේසුස වහන්සේ අල්ලාහ්ගෙන් වූ වචනයක් බව ය.

එම කුර්ආන් වාක්‍යය මෙසේ ය:

”ඔහු (සෙකරියා* ස්වකීය කුටියේ සලාත් ඉටුකරමින් සිටිය දී මලාඉකා (දේව ¥ත*වරුන් ශබ්ද නගා ”නියත වශයෙන් ම අල්ලාහ් යහ්යා නැමැත්තා සම්බන්ධයෙන් සුභාරංච් පවසන්නේ ය. ඔහු අල්ලාහ් ගේ එක් වදනක් (මරියාගේ පුත‍්‍ර වූ යේසුස්* සත්‍යයේක්ෂණ කරන්නාද ගෟරවණීය (පුද්ගලයෙක්* ද චරිතවත් (පුද්ගලයෙක්* ද යහපත් පුද්ගලයන් අතරේ නබි (වක්තෘ* වරයෙක් ද වන්නේ ය” යි පැවසූ හ. (අල්කුර්ආන් 3: 39*.

එම පරිච්චේදයේම ඇති තවත් වාක්‍යයක්මෙසේ ය:

”… මලාඉකා (දේව ¥ත*වරු කීහ: මරියම් (තුමියණි!* නියත වශයෙන් ම අල්ලාහ් තමාගේ එක් වදනකින් ඔබහට (දරුවෙකු පිළිසිඳ ගන්නට* සුභාසිංසන කළේය. එහි නම මසීහ්: මරියම්ගේ පුතනුවන් වන ඊසා වේ. ඔහු මෙලොව දී මෙන් ම පරලොව දී ත් ගෞරවාන්විත පුද්ගලයා ද(දෙවියන් වහන්සේට* ඉතා සමීප පුද්ගලයන් අතුරින් කෙනෙක් ද වන්නේ ය.” (අල් කුර්ආන් 3:45*

මෙම කුර්ආන් වාක්‍ය දෙකෙහි ම සඳහන් වන්නේ යේසුස් වහන්සේ අල්ලාහ් වෙතින් වූ වචනයක් බව ය. එනම්, අල්ලාහ් වෙතින් පැමිණෙන වචනයක් බව හෝ අල්ලාහ් සතු වචනයක් බව හෝ වෙයි. මෙය බයිබලයේ , 1- කොරින්ති හි 3 වෙනි පරිච්චේදයේ 23 වන වාක්‍යය වන, ‘‘නුඹලා ක‍්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ය: කි‍්‍රස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ ය‘‘ යන්නට සමව ඇත. තවද, ශු. යොහන් 1:1 හි ද සඳහන් විය යුත්තේ, ”වාක්‍යයාණෝ දෙවියන් වහන්සේගේ ය” යනුවෙන් ය.

බයිබලය අරමයික් ඤ්ර්ප්සජ% භාෂාවෙන් ග‍්‍රීක් භාෂාවට පරිවර්තනය කරන කල,  ඕනෑකමින් හෝ නොදැනුවත් කමින් හෝ මෙම වරද සිදුවෙන්නට ඇත. ග‍්‍රීක් භාෂාවෙන් තියොස් :ඔයැදි* යනු කියන්නේ දෙවියන්ට ය. එහෙත් තියෝ :ඔයැද* යනුවෙන් අදහස් වන්නේ දෙවියන්ගේ කියා ය.

(බලන්න: ගී‍්‍රක ශබ්ද කෝෂය, ගී‍්‍රක් බයිබලය හෝ උරාමියාහ් හි පාදිළිකෙනෙක් ව සිටි, පසු ව ඉස්ලාමය වැළඳගත් මහාචාර්්‍ය අබ්දුල් අහද් දාවූද් ලියූ ඵමය්පපැා සබ එයැ ඉසඉකැ පොතේ 16 වෙනි පිටුව.*
එක අකුරක ඇති නැති වීම තුළින්, එනම් එස් ඤී% අකුරක් කෙතරම් විශාල වෙනස් වූ අදහස් ඇතිකළේ ද යන්න පැහැදිලි ව වටහා ගත හැකි ය.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ ”දෙවියන්ගේ වචනයක්” යනු කුර්ආනය සහ බයිබලය අමතන්නේ ඇයි දැ යි කිව හැකි ද?

මුස්: යේසුස් වහන්සේගේ උපත සිදුවූයේ මරියාගේ ගර්භාශය තුළ තැන්පත් වූ ධාතුවළින් නොව ,”වනු” යනු වූ අල්ලාහ්ගේ අණ කිරීමකින් ය. මේ පිළිබඳව කුර්ආනය මෙසේ සඳහන් කරයි.

”(එ සමයේ මරියම්* කීවා ය: ”මාගේ දෙවියනි! කිසිදු පිරිමියෙක් මා ස්පර්ශ කර නැති හෙයින් කෙසේ නම් මම දරුවෙකු පිළිසිඳ ගන්නෙමි ද?” ඊට ඔහු කීෙවී ය: ”එසේ ය, අල්ලාහ් තමා අභිමත දේ මවන්නේ ය. ඔහු යමක් තීරණය කළේ නම් එම කාර්්‍යය ”වනු” යනුවෙන් අණ කළ සැනෙන් එය එසේ සිදුවන්නේය.” (අල් කුර්ආන් 3:47*.

කි.බැ: යෙසුස් වහන්සේ ශුද්ධ වූ ආත්මයෙන් පරිපූර්ණ වූ කෙනෙකු හෙයින්, එතුමා දෙවි කෙනෙක් වූහ.

මුස්: යේසුස් වහන්සේ දෙවිකෙනෙක් බව ඔබ විශ්වාස කිරීමට මෙය හේතු වෙයි නම්, එතුමා මෙන්ම ශුද්ධ වූ ආත්මයෙන් පරිපූර්ණ වූ තවත් අය සිටිති. ඔවුහු ද දෙවියන් බව විශ්වාස නොකරන්නේ ඇයි? මෙම බයිබල් වාක්‍යය කියවා බලන්න:

”මක්නිසාද ඔහු (බාර්ණබස්* යහපත් වූ ශුද්ධාත්මයෙන් ද ඇදහිල්ලෙන් ද පූර්ණ වූ මනුෂ්‍යයෙක් ය. මහත් සමූහයක් ද ස්වාමීන් වහන්සේට එක්කරන ලද්දෝ ය” (බයිබලයේ, ක‍්‍රියා 11:24*.

”අප මේ කාරණාවලට සාක්ෂි කාරයෝ ය, එසේම දෙවියන් වහන්සේ විසින් තමන්ට කීකරු වෙන්නට දුන් ශුද්ධාත්මයාණන් වහන්සේ සාක්ෂිකාරයෙකැ යි කීවෝ ය.” (බයිබලයේ, ක‍්‍රියා 5:32*.

පහත සඳහන් බයිබල් වාක්‍ය ද කියවීමෙන් වැඩි විස්තර ලබාගැනීමට හැකිවන්නේ ය.

 ක‍්‍රියා 6 වෙනි පරිච්චේදයේ 5  වෙනි වාක්‍යය.
 2- පේත‍්‍රැස් 1 වෙනි පරිච්චේදයේ  21  වෙනි වාක්‍යය.
 2- තිමෝති 1 වෙනි පරිච්චේදයේ  14 වෙනි වාක්‍යය.
 1- කොරීන්ති 2 වෙනි පරිච්චේදයේ  16 වෙනි වාක්‍යය.
 ශූ. ලූක් 1 වෙනි පරිච්චේදයේ  41 වෙනි වාක්‍යය.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ එතුමාගේ මව්කුසෙහි සිටිය දී ම ශුද්ධ වූ ආත්මයෙන් පරිපූර්ණ කරනු ලැබුවෙක් වූහ.

මුස්: බව්තීස්ම කරන්නා වූ යොහන් ද ඔහුගේ මව්කුසෙහි සිටියදී ම ශුද්ධ වූ ආත්මයෙන් පරිපූර්ණ කළ බව බයිබලය පවසනවා ඔබ බැලූවේ නැද්ද?

‘‘නුමුත් දේව¥තයා ඔහුට කථාකොට: සෙකරියස්, භය නොවන්න. මක්නිසා ද නුඹේ කන්නලව්ව අසන ලද්දේ ය. නුඹේ භාර්යාව වූ එලිසෙබෙත් නුඹ නිසා පුත‍්‍රයෙකු වදන්නී ය. ඔහුට යොහන් යන නම තබාපන්න. නුඹට පී‍්‍රතියත් සන්තෝෂයත් වන්නේ ය. බොහෝ දෙනෙක් ඔහුගේ ඉපදීමට ප‍්‍රීතිවන්නෝය. මක්නිසාද ඔහු ස්වාමීන් වහන්සේ ඉදිරියෙහි උත්තමයෙක් වන්නේ ය. ඔහු මුද්‍රිකපානයවත් මද්‍යපානයවත් නොබොන්නේ ය. මවු කුස පටන් ම ඔහු ශුද්ධාත්මයෙන් පූර්ණව සිටින්නේ ය.” (බයිබලයේ ශු, ලූක් 1: 13-15*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ ප‍්‍රාතිහාර්්‍යයන් පැවැත් වූ හ. එතුමා රොටීපහකින් හා මාළුවන් දෙදෙනෙකුගෙන් මිනිසුන් පන්දහස් දෙනෙකුගේ කුසගිනි නිවූ හ.

මුස්: මෙවැනි ප‍්‍රතිහාර්්‍යයන් එලිෂා සහ එලියා විසින් ද පවත්වනු ලැබ ඇත. එලිෂා බාර්ලි රොටී විස්සක් හා ගොයම් කරල් ටිකක් ගෙන මිනිසුන් සියදෙනෙකුගේ කුසගිනි නිවා ඇති බව බයිබලයෙ හි සඳහන් වෙයි. එය ඔබ නොකියවීම ගැන මම කණගාටු වෙමි.

”…රොටී විස්සක් ද අළුත් ගොයම් කරල් ද තමාගේ මල්ලේ දමා දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා වෙතට ගෙනාවේ ය. ඔහු ද සෙනගට කන්ට දීපන්නැයි කීවේය. ඔහුගේ මෙහෙකරුවා කීමෙක් ද? මේවා මනුෂ්‍යයයන් සීයයක් ඉදිරියෙ හි තබන්ටදැ යි කීවේ ය. එහෙත් ඔහු ඒවා සෙනගට කන්ට දීපන්න: මක්නිසා ද ඔවුන් කා ඉතුරු කරනවා ඇත කියා ස්වාමීන් වහන්සේ වදාරනසේකැ යි කීවේය. එවිට ඔහු ඒවා ඔවුන් ඉදිරියෙ හි තැබීය. ඔවුන් එයින් කා ස්වාමීන් වහන්සේගේ වචනය ලෙස ඉතුරු කළෝය.” (බයිබලයේ, 2- රාජාවලිය 4: 42-44*.

තවද එලිෂා – දුප්පත් කනවැන්දුම් ස්ත‍්‍රියකගේ ජීවිතය තෙල් වර්ගයක් නොඅඩුව ලබාගැනීමට උදව්වීමෙන් ආරක්ෂා කළ බව බයිබලය පවසයි:

”… එක්තරා ස්ත‍්‍රියක් එලිෂාට මොරගසා: ඔබගේ මෙහෙකරු වූ මාගේ පුරුෂයා මෙළේය. ඔබගේ මෙහෙකරුවා ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි භය ඇතුව සිටි බව ඔබ දන්නෙහි ය. ණය හිමියා මාගේ දරුවන් දෙදෙනා තමාට දාසයන්කොට ගන්ට ඇවිත් සිටිය යි කීවා ය. එලිෂා කතා කොට: මම නුඹට කුමක් කරම්ද? ගෙයි නුඹට තිබෙන්නේ මොනවාදැයි මට කියාපන්නැ යි ඈට කීවේ ය. තෙල් කුළාවක් මිස ගෙයි වෙන කිසිවක් ඔබගේ දාසියට නැතැයි ඈ කීවා ය. එවිට ඔහු: නුඹ පිටත ගොස් නුඹේ සියලූ අසල්වාසීන්ගෙන් භාජන එනම් හිස් භාජන බොහොමයක් ඉල්ලාගනින්න. නුඹත් නුඹේ පුත‍්‍රයණුත් ඇතුල් වී ෙදාර පියාගෙන සියලූ භාජනවල තෙල්වත් කොට , පිරුණු ඒවා පැත්තක කබාපන්නැයි කීවේ ය. ඈ ඔහු ළඟින් ගොස්, ඈත් ඇගේ පුත‍්‍රයෝත් ඇතුල් වී ෙදාර පියාගෙත්තෝ ය. ඔව්හු ඈ ලඟට භාජන ගෙනාවෝ ය. ඈ තෙල් වත් කළාය. භාජන පිරුණු කළ, තවත් භාජනයක් මට ගෙනෙන්නැ යි ඇගේ පුත‍්‍රයාට කීවා ය. තවත් භාජනයක් නැතැයි ඔහු ඈ ට කීවේය. තෙල් නැවතුණේ ය. එවිට ඈ ඇවිත් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයාට දැන්නුවා ය. ඔහු ද: නුඹ ගොස් තෙල් විකුණා ණය ගෙවා ඉතිරි මුදලෙන් නුඹත් නුඹේ පුත‍්‍රයෝත් රක්ෂාවෙයල්ලාය යි කීවේ ය.” (බයිබලයේ ,2- රාජාවලිය 4:1-7*.

”ස්වාමීන් වහන්සේ එලියා ලවා කියෙ වූ උන්වහන්සේගේ වචනය ප‍්‍රකාශයට පිටි මුට්ටිය නිම නොවිය, තෙල් තුළාව ද අඩු නොවීය.”( බයිබලයේ, 1- රාජාවලිය 17:16*.

”කපුටුවෝ (එලියා වෙත* උදයේ රොටි සහ මස් ද සවස රොටි සහ මස් ද ගෙනාවෝ ය: ඔහු ඔයෙන් වතුර බීවේ ය.” (බයිබලයේ, 2- රාජාවලිය 17:6*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ ට ලාදුරු රෝගය සුවකිරීමට හැකි වූයේ ය.

මුස්: එලිෂා ද ලාදුරු රෝගියෙක් වූ නාමන් වෙත යොර්දාන් ගෙඟ හි ස්නානය කරන්න කියා සුවපත් කළ බව බයිබලය පවසයි.

”එවිට ඔහු (නාමන්* බැස ගොස් දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යයා (එලිෂා* ගේ කීම ලෙස යොර්දානෙ හි සත්වරක් ගිලූණේ ය. ඔහුගේ මාංසය ද කුඩා ළමයෙකුගේ මාංසය මෙන් හරි ගැහී ඔහු පවිත‍්‍ර වුණේ ය.” (බයිබලයේ, 2- රාජාවලිය 5:14*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ අන්ධයෙකුට පෙනීම ගෙන දුන් හ.

මුස් : මෙය එලිෂා ද කර ඇති බව බයිබලය පවසයි:

”එවිට එලිෂා යාච්ඥා කොට: ස්වාමීන් වහන්ස, දකින පිණිස මොහුගේ ඇස් පැහැදුව මැනවැ යි කීවේ ය. ස්වාමීන් වහන්සේ තරුණයාගේ ඇස් පැහැ¥ සේක.” (බයිබලයේ, 2- රාජාවලිය 6:17*.

”තව ද, ඔවුන් සමාරියට පැමුණුන විට එලිෂා: ස්වාමීන් වහන්ස, පෙනෙන පිණිස මොවුන්ගේ ඇස් පැහැදුව මැනව යි කීවේ ය. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔවුන්ගේ ඇස් පැහැදු සේක. ඔව්හු බැලූවිට තමුන් සමාරිය මැද සිටින බව දුටුවෝය” බයිබලයේ ,2- රාජාවලිය 6:20*.

මෙපමණක් නොව, එලිෂා විසින් සමහරෙකුගේ ඇස් නොපෙනී යෑමත් සිදුවී ඇත. මෙයත් බයිබලයෙහි ම ඇත.

”ඔවුන් එලිෂා ළඟට බැස්ස කල ඔහු: මේ සෙනග අන්ධ කළ මැනවයි ස්වාමීන් වහන්සේට යාච්ඥා කෙළේ ය. උන්වහන්සේ එලිෂාගේ වචනය ලෙස ඔවුන් අන්ධ කළ සේක”. (බයිබලයේ, 2- රාජාවලිය 6:18*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ මරණයට පත්වූවන් නැවත නැගිට වීමට හැකි වුයේ ය.

මුස්: බයිබලයේ පහත සඳහන් වාක්‍යය බලන්න. එලිෂා ද මරණයට පත් වූ ළමයෙකුට ප‍්‍රාණය ලබාදුන් බව පැහැදිළිවම සඳහන් වෙයි.

”තුන්වරක් ළමයා පිට දිගාවි ස්වාමීන් වහන්සේට යාච්ඥා කොට: මාගේ දෙවි වූ ස්වාමීන් වහන්ස, මේ ළමයාගේ ප‍්‍රාණය නැවත ඔහු තුළට පැමිණේවයි කීවේ ය. ස්වාමීන් වහන්සේ එලියාගේ හඬට ඇහුම්කන් දුන්සේක, ළමයාගේ ප‍්‍රාණය නැවත ඔහු තුළට පැමිණ ඔහු ජීවත් වුණේ ය” (බයිබලයේ, 1- රාජාවලිය 17:22*.

මෙම බයිබල් වාක්‍යයද කියවන්න:

”තවද ඔහු නැගී ගොස් ළමයා පිට වැතිර තමාගේ කට ඔහුගේ කට පිට ද, තමාගේ ඇස් ඔහුගේ ඇස් පිට ද, තමාගේ අත් ඔහුගේ අත් පිට ද, තබා ළමයා පිට දිගා වුණේ ය. බයිබලයේ, ළමයාගේ මාංසය ද උණුසුම් වුණේය.” (2- රාජාවලිය 4:34*.

තවත් ආශ්චර්යමත් සිද්ධියක් ගැන බයිබලය සඳහන් කරයි. එනම්, මරණයට පත් වූ එලිෂාගේ ඇටකටු හි තැවරුණ තවත් කෙනෙකුගේ මළමිනියට පණ ඇවිත් නැගිට සිටි බව ය.

”මිනිස්සු මිනියක් වළලන්නට යනවිට සමුදාවක් දැක එලිෂාගේ සොහොන්ගෙයි ඒ මිනිය දැමුවෝ ය. ඒ මිනිය එලිෂාගේ ඇටවලට තැවරුණු හැටියේ ම පණ ලැබ නැගිට සිටියේ ය.” (බයිබලයේ, 2- රාජාවලිය 13:21*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ ජලය මත ගමන් කළ හ:

මුස්: මෝසස් (මූසා- අෙලෙ* ද තමාගේ අත මුහුද ට උඩින් දිගු කළ බවත් එහි ගමන් කළ බවත් බයිබලයම පවසයි.

”මෝසෙස් තමාගේ අත මුහුදට උඩින් දිගු කෙළේ ය. ස්වාමීන් වහන්සේ ද ඒ මුළු රාත‍්‍රියෙ හි බලවත් වූ නැගෙනහිර සුළඟක් කරණකොට ගෙන මුහුද ආපසු යන්ට සලස්වා මුහුද ගොඩබිමක් කළසේක. ජලය බෙදී ගියේ ය. ඉශ‍්‍රායේල් පුත‍්‍රයෝ වියලි භූමිය පිට මුහුද මැදට ගියෝය. ජලය ඔවුන්ගේ දකුණු පැත්තෙන් ද වම් පැත්තෙන් ද ඔවුන්ට තාප්පයක් මෙන් විය” (බයිබලයේ, 2- නික්මයාම 14: 21, 22*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේට යක්ෂයන් එළවා දැමීමට හැකි විය.

මුස්: (යේසුස් වහන්සේ නොවන* අන් අයට ද යක්ෂයන් එළවා දැමීමේ හැකියාව ඇති බව යේසුස් වහන්සේම පිළිගෙන ඇත. බයිබලයේ පිටු පෙරළා බලන්න

”තවද මම බෙල්සෙබුබ් කරනකොටගෙන යක්සයන් දුරුකරම් නම්, නුඹලාගේ පුත‍්‍රයෝ කවරෙකු කරණකොට ගෙන උන් දුරුකරද්ද? එබැවින් ඔවුහු නුඹලාගේ විනිශ්චයකාරයෝ වන්නෝය.”(බයිබලයේ ශු. මතෙව් 12:27*.

”නුමුත් මම බෙල්සෙබුබ් කරණකොට ගෙන යක්සයන් දුරුකරම් නම්, නුඹලාගේ පුත‍්‍රයෝ කවරෙකු කරණකොට ගෙන උන් දුරුකරද්ද? එබැවින් ඔවුහු නුඹලාගේ විනිශ්චයකාරයෝ වන්නෝය.”(බයිබලයේ ශු. ලූක් 11:19*.

මොවුන් පමණක් නොව, යේසුස් වහන්සේගේ කුහක ගෝලයින්ට පවා යක්ෂයන් එළවා දැමීම කළ හැකි බව යේසුස් වහන්සේ පවසා ඇත.

”ඒ දවසේ දී බොහෝ දෙනෙක්: ස්වාමිනි! ස්වාමිනි! ඔබගේ නාමයෙන් අනාගත වචන නොකියෙමු ද? ඔබගේ නාමයෙන් යක්ෂයන් දුරු නොකෙළෙමු ද? ඔබගේ නාමයෙන් නොයෙක් බලවත් ක‍්‍රියා නොකෙළෙමු දැ යි මට කියනවා ඇත.” (බයිබලයේ ශු. මතෙව් 7:22*.

තව ද, යේසුස් වහන්සේගේම අනාවැකි අනුව අසත්‍ය වක්තෘවරුන් ද බොහෝ ආශ්චර්යයවත් කාර්යයන් කළ හැකි බව වෙයි.

”මක්නිසා ද බොරු ක‍්‍රිස්තුවරු ද බොරු අනාගත වක්තෘවරු ද නැගිට පුළුවන් නම් තෝරා ගනු ලැබූවන් පවා මුළාකරන ලෙස මහත් ලකුණු ද පුදුම දක්වන්නෝ ය.” (බයිබලයේ ශු. මතෙව් 24:24*.

කි.බැ: මෙහි එක් කරුණක් මතක් කළ යුකුයි. එලිෂා සහ එලියා සෑම ආශ්චර්යමත් කාර්්‍යයක් ම ඉටු කර ඇත්තේ, දෙවියන් වහන්සේ වෙත ප‍්‍රර්ථනා කොට ( දෙවියන්ගේ ආශිර්වාද* ලත් පසුව ය.

මුස්: යෙසුස් වහන්සේ ආශ්චර්යමත් කාර්යයන් ඉටු කළේත් දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ඇතිව ය. උන්වහන්සේම මේ බව පවසා ඇත. බයිබලය සාක්ෂි දරයි:

”මට තනියම කිසිවක් කරන්ට නොපුළුවන” (බයබලයේ ශු. යොහන් 5:30*.

”නුමුත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ ඇඟිල්ලෙන් යක්ෂයන් දුරුකරම් නම් සැබැවින් දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය නුඹලා කෙරෙහි පැමිණ තිබේ” (බයබලයේ ශු. ලූක් 11:20*.

යෙසුස් වහන්සේ විසින් පවත්වන ලද ප‍්‍රාතිහාර්ය සියල්ලම එතුමාට පෙර පැමිණි වක්තෘවරුන් විසින් ද, එතුමාගේ ගෝලයන් විසින් පමණක් නොව මිථ්‍යා දෘෂ්ටිකයින් විසින් ද පවත්වනු ලැබ ඇත. එනමුත් මිථ්‍යා දෘෂ්ටිය ඇති තැනක කිසිදු ප‍්‍රාතිහාර්යයක් පැවැත්වීමට යේසුස් වහන්සේට නුපුළුවන් විය. බයිබලය එසේ පවසයි:

”එහිදී රෝගීන් සවල්ප දෙනෙකු පිට අත් තබා සුව කළා මිස වෙන කිසි බලවත් ක‍්‍රියාවක් කරන්ට උන්වහන්සේට නොහැකි වූ යේය. ඔවුන්ගේ විශ්වාසය නැතිකම ගැන උන්වහන්සේ මවිත වූ සේක. උන්වහන්සේ උගන්වමින් අවට ගම්වල ඇවිද්ද සේක.‘‘(බයිබලයේ, ශු.මාර්ක් 6: 5,6*.

කි.බැ: යේසුස් වහන්සේ මරනයට පත් වී තෙදිනකට පසු නැවත නැගිට සිටිය හ:

මුස්: යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ තබා ඇණ ගැසීම සම්බන්ධව අපි දෙදෙනා පසුව සාකච්ජා කරමු. ඒ ගැන මත භේද රාශියක් ඇත. නමුත්, දැන් එකක් පමණක් කියන්නෙමි. මෙම ඇණ ගැසීමේ කතාව ඇත්තේ පේ‍්‍රරිත වූ පාවුල් විසින් තිමෝතියස්ට ලියන ලද දෙවෙනි පත‍්‍රයෙහි පමණය. ඔහු (පාවුල්* යේසුස් වහන්ස ජීවත්ව සිටිය දී, උන්වහන්සේ කිසිවිටක දැක නැත. ඔහු මෙසේ පවසා ඇත.

”මාගේ ශුභාරංචියේ ප‍්‍රකාරයට දාවිත්ගේ වංශයෙන් උපන් යේසුස් ක‍්‍රිස්තුස් වහන්සේ මළවුන්ගෙන් නැගිට සිටින බව සිහි කරපන්න” (බයිබලයේ, 2-තිමෝති 2:8*.

යේසුස් වහන්සේ නැවත නැගිට සිටීම සම්බන්ධව බයිබලයේ ශු. මාර්ක් 16: 9-20 හි සඳහන් වී තිබුණ සටහන් බයිබල් රාශියකින් ඉවත් කොට ඇත. තවත් බයිබල්වල එය කුඩා අකුරුවලින් හෝ වරහන් ඇතුළත විවරණයක් ඇත්ව හෝ යම්තමින් සඳහන් වී ඇත.

කරුණාකර පහත සඳහන් බයිබල් බලන්න:

 ඍැඩසිැා ීඒබා්රා ඩැරිසදබ
 භැඅ ්පැරසජ්බ ීඒබා්රා ඉසඉකැ
 භැඅ අදරකා එර්බික්එසදබ දෙ එයැ යදකහ ිජරසචඑමරුි

මෙම බයිබලය භාවිතා කරන්නේ ”ජෙහෝවාස් විට්නසස්” ක‍්‍රිස්තියානි කොටසට අයත් අයය.

දැන්, මම ඔබගෙන් වැදගත් ප‍්‍රශ්නයක් අසනු කැමැත්තෙමි. ”මම දෙවියෙක් මි” යනු යම්විටක යේසුස් වහන්සේ වාද කළේ ද? නැතහොත්, මෙහි වැඩම සිටින මමයි ඔබගේ දෙවියන් වන්නේ: මට ම නැමදුම් සියල්ල ඉටු කරන්න! යැයි පැවසුවේ ද?

කි.බැ: නැත. එහෙත්, උන්වහන්සේ දෙවියෙක් ද, මනුෂ්්‍යයෙක් ද වෙයි!.

මුස්: මගේ ප‍්‍රශ්නය මෙයයි. එතුමා කිසිවිටෙක එලෙස වාද කළේ ද?

කි.බැ: නැත.

මුස්: මිනිසුන් අනවශ්‍ය ලෙස තමාට වැඳුම් පිඳුම් කරන බවත්, දෙවියන් වහන්සේ විසින් අනාවරණය නොකළ, මිනිසුන් විසින් ඇති කළ ප‍්‍රතිපත්ති විශ්වාස කරන බවත් උන්වහන්සේ අනාවැකි පවසා ඇත. බයිබලය ඒ ගැන මෙසේ සඳහන් කරයි:

”මනුශ්‍යයන්ගේ ශික්ෂාවන් ගුරුකම්කොට උගන්වමින්, ඔවුන් මට නමස්කාර කරන්නේ නිරර්ථකයේ යයි අනාගත වචන මනාකොට කීයේ යයි කීසේක” (බයිබලයේ ශු. මතෙව් 15:9*.

නවීන ක‍්‍රිස්තියානියෙ හි ඇති ත‍්‍රිත්වය, යේසුස් වහන්සේ දේව කුමාරයෙක් බව ඇදහීම, යේසුස් වහන්සේ දෙවිකෙනෙක් බව ඇදහීම, මූල පාපය, අපගේ පව් පිණිස ප‍්‍රායශ්චිත්ත කිරීමක් වශයෙන් යේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගසා ලේ වැගිරීම වැනි ප‍්‍රතිපත්ති සියල්ලම මිනිසා විසින් ඇති කරගත් ඒවා වෙයි. අළුත් ගිවිසුමෙ හි ඇති යේසුස් වහන්සේ ගේ ම වචන, උන්වහන්සේ කිසිවිටෙක තමා දෙවියන් බව හෝ දෙවියන්ට සමාන බව හෝ වාද නොකළ බව පැහැදිළි ව ම පෙන්වා දෙයි.

මෙම බයිබල් වාක්‍යය කියවා බලන්න:

”…..මාගේම කැමැත්තෙන් මා කිසිවක් නොකර…” (බයිබලයේ ශු.යොහන් 8:28*.

”…..පියාණන් වහන්සේ මට වඩා උතුම් ය.” (බයිබලයේ ශු. යොහන් 14:28*.

”…..අපේ දෙවියන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ය. උන්වහන්සේ එකම (දෙවියන් වහන්සේ* ය.” (බයිබලයේ ශු. මාර්ක් 12:29*.

”….. මාගේ දෙවියෙනි! මාගේ දෙවියෙනි! ඔබ මා අත්තැරියේ මක්නිසා ද? (බයිබලයේ ශු. මාර්ක් 15:34*.

”….. පියාණෙනි! ඔබගේ අතට මාගේ ආත්මය භාරදෙමි…” (බයිබලයේ ශු. ලූක් 23:46*.

”….. නුමුත් ඒ දවසවත් ඒ පැයවත් පියාණන් වහන්සේ මිස අන්කිසිවෙක් දන්නේ නැත. ස්වර්ගයෙ හි සිටින ¥තයෝවත් පුත‍්‍රයාවත් නො දනිති.” (බයිබලයේ ශු. මාර්ක් 13:32*.

යෙසුස් වහන්සේ පළමුව හඳුන්වනු ලැබුවේ වක්තෘවරයෙක්, දෙවියන් වහන්සේගෙන් පැමිණි දේශකයෙක්, දෙවියන් වහන්සේගේ සේවකයෙක්, ආශිර්වාද ලත් ගැලවුම් කරුවෙක් ලෙස ය. නමුත් පසුව, දේව පුත‍්‍රයෙකුගේ තත්ත්වයටද ඉනික්බිතව දෙවිකෙනෙක් ව ම ද උන්වහන්සේ උසස් කරණු ලැබූ හ.

අප සැවෝම බුද්ධියෙන් යුතුව කලපනා කළ යුතු කරුණක් ඇත. එනම්, ලොව ඇති සියළු දේ ම කවදා හෝ නැති වී යයි. එවැනි, නැති වී යන කෙනෙකු (මරියා* ගේ කුසෙහි (නිත්‍ය වූ* දෙවිකෙනෙක් ඉපදෙන්නේ කෙසේ ද?

යේසුස් වහන්සේ නිදාගත් හ, එහෙත්, දෙවියන් වහන්සේ කිසිවිටෙක නිදාගත්තේ නැත, නිදාගන්නේත් නැත.

”…බලව, ඉශ‍්‍රායෙල් ආරක්ෂා කරන තැනන්වහන්සේට නිදිබර වීමක්වත් නිදාගැනීමක්වත් නැත්තේ ය.” (බයිබලයේ, ගීතාවලිය 121:4*.

දෙවියන් වහන්සේ බලගතු කෙනෙක් විය යුතු ය, ඔහුට සමාන, ඔහු තරම් බල සම්පන්න තවත් කෙනෙක් නොවිය යුතු ය. එසේනම් ක‍්‍රිස්තියානින් පවසන අන්දමින් ඔහු වෙත කෙළ ගසන්නේ කෙසේද? එතුමා කුරුසියේ තබා ඇණ ගසන්නේ කෙසේ ද? අනෙක් මිනිසුන් මෙන් යේසුස් වහන්සේ ද දෙවියන් වහන්සේට වැඳුම් පිඳුම් කළේ නම්, එතුමා දෙවි කෙනෙක් වන්නේ කෙසේ ද?

”නුමුත් උන්වහන්සේ වනාන්තර ස්ථානවලට අහක් ව ගොස් යාච්ඥා කළසේක” (බයිබලයේ ශු. ලූක් 5:16*.

යේසුස් වහන්සේ නොයෙක් අන්දමින් යක්ෂයා විසින් පරික්ෂාකරනු ලැබූ හ. බයිබලයේ, ශු. ලූක් 4 වෙනි පරිච්චේදයේ වාක්‍ය 1 සිට 13 දක්වා මේ ගැන විස්තර ඇත. කියවන්න. නමුත්, බයිබලයේ, යාකොබ් පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ 13 වෙනි වාක්‍යයෙ හි සඳහන් වන්නේ ”…මක්නිසා ද, දෙවියන් වහන්සේ නපුරෙන් පරික්ෂා කරනු ලබන්ට නුපුළුවන. ” යනුවෙන් ය. එසේ නම් යේසුස් වහන්සේ දෙවි කෙනෙක් වන්නේ කෙසේ ද? කල්පනා කර බලන්න. මේ පිළිබඳව අපි බුද්ධියෙන් යුතුව කරුණු සොයන්නේ නම්, තව තවත් කරුණු රාශියක් ලැබෙනවාට කිසිදු සැකයක් නැත.

කි.බැ: මට නම් මේ පිළිබඳව කිසිවක් තේරෙන්නේ නැහැ. එහෙත්, විශ්වාසයක් වශයෙන් අපට මෙය පිළිගන්නට වී ඇත.

මුස්: ඔබගේ මෙම ක‍්‍රියාවලිය බයිබලයේ උපදෙස්වලට පටහැනි නොවෙයි ද? බයිබලයේ පවසන්නේ යමක් පිළිගන්නාවිට සියුම් ලෙස පරික්ෂා කොට පිළිගත යුතු බව නේද? බයිබලයෙ හි පාවුල් මෙසේ පවසා ඇත:

”සියල්ල සෝදිසි කර බලා, යහපත් දේ තදින් අල්ලා ගනිල්ලා” (බයිබලයේ 1-තෙසලෝනික 5:21*.

කි.බැ: ඇත්තෙන් ම මෙය නම් අවුල් ජාලාවක්!

මුස්: මෙම බයිබල් වාක්‍යය බලන්න.:

”මක්නිසා ද, දෙවියන් වහන්සේ වියවුල් කමේ නොව සමාදානයේ දෙවියන් වහන්සේ ය, ශුද්ධවන්තයන්ගේ සියලූ සභාවන් හි එසේ මය” (බයිබලයේ 1- කොරින්ති 14:33*.

කිසිදු සැකයක් නැති සත්‍යයක් නම්, සෑම අවුලක් ම ඇත්තේ මිනිසුන් ඇති කළ ප‍්‍රතිපත්තිවල ය: ඒවායින් ප‍්‍රශ්න ඇති වී වැඩිවෙනවා මිස වෙනෙකක් නොකෙරෙයි.

මතු සම්බන්ධයි………

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *