රැවුල සම්බන්දයෙන් ඉස්ලාම් පවසන්නේ කුමක්ද? (What does Islam say about beard?)

ඉස්ලාම්දහම ලෝකයේ දැනට ඇති අනෙක් ආගම්වලින් වෙනස්වන්නේ එය ස්වහාවික නීතිවලට ඉතා සමීප නිසාය. උදාහරණයක් වශයෙන් උපවාසය, සලාතය, හජ්වන්දනය, zසකාත් පෙන්වා දිය හැකිය. මේවායින් මිනිසාට භෞතික වශයෙන් පමණක් නොව අධ්‍යාත්මික ප්‍රතිලාභද අත්වන්නේය.

අල්ලාහුතආලාගේ මැවීම් දෙස බලන කළ පිරිමියා සහ ගැහැණිය අතර පැහැදිලි වෙනසක් ඇත. ඉන් එක් ප්‍රධාන වෙනසක් වන්නේ රැවුලයි. එසේ තිබියදී කෙනෙකුගේ රැවුල සම්පුරයෙන්ම ඉවත් කිරීමෙන් සිදු වන්නේ දෙවියන්ගේ මැවීම වෙනස් කිරීමකි.

අපට ලබාගත හැකි වාර්තාවලට අනුව සෑම නබිවරයෙකුම යටි රැවුල ලොකුවට වවා තිබේ. උදාහරණයක් ලෙස මුසා නබිතුමාගේ සහෝදර හාරුන් නබිතුමාගේ රැවුල ගැන කුරානයේ සඳහන් වන්නේය. තවද මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෛහි වසල්ලම් තුමා පවසා ඇත්තේ යටි රැවුල වැවීමටත් උඩු රැවුල කොට කිරීමටත් ය. සහිහ් බුහාරි සහ සහිහ් මුස්ලිම් ඇතුළු තවත් බොහෝ ග්‍රන්ථවල මේ බව සඳහන් වේ. විශේෂයෙන්ම සහිහ් බුහාරි සහ සහිහ් මුස්ලිම් ග්‍රන්ථවල එම කරුණ සඳහන් වන්නේ නියෝගයක් වශයෙනි. නබිතුමාගේ නියෝග පිළිපැදීම අනිවාර්ය වන්නේ එසේ කිරීම කුර්ආන් නියෝගයක් නිසාය.

“මෙම දුතයානන් නුඹලාට කුමක් ලබා දෙන්නේද එය භාරගනු. ඔහු නුඹලාව කුමකින් වලක්වන්නේද එයින් වලකිනු” (කුරානය 59:7)

ඉහත කුර්ආන් වැකිය අනුව නබිතුමාගේ නියෝග පිළිපැදීම අනිවාර්යවේ. මේ නිසා බොහෝ විද්වතුන් පවසන්නේ යටි රැවුල වැවීම අනිවාර්ය බවයි.

රැවුල වැවීම සංස්කෘතියකට වඩා දහමේ අවශ්‍යතාවයක් ලෙස සැලකීමට හේතුව ඒ සඳහා නබිතුමාගේ නියෝගයක් තිබෙන නිසාය. නබිතුමා පමණක් නොව ඉස්ලාමිය කලිෆාවරුන් ඇතුළු සෑම සහාබිවරයෙකුම යටි රැවුල වවා තිබේ. එබැවින් යටි රැවුල මුස්ලිම්වරුන්ගේ සංකේතයක් ලෙස ද ආගමික අවශ්‍යතාවයක් ලෙසද සැලකේ. තවද කෙනෙකුගේ රැවුල නිසා ඕනෑම තැනකදී ඔහුව මුස්ලිම්වරයෙකු ලෙස හඳුනාගැනීමට හැකිවන්නේය.
කෙනෙක් මරණයට පත් වන විට එම සංකෙතයත් සමග සිටීම ඉතා වැදගත් ය. සොහොනේදී නබිතුමාව පෙන්වා ඔහු කව්රුන්දැයි ප්‍රශ්න කරන බව හදිස්වල දැක්වේ. එම අවස්ථාවේදී නබිතුමාව අනුගමනය නොකළ කෙනෙකු මහත් අසීරුතාවයට පත්වනු ඇත.
මුස්ලිම්වරයෙකුගේ යටි රැවුල නිසා ඔහුට රැකවරනයක්ද ලැබෙන්නේය. ඇයිද යත් මුස්ලිම්වරයෙකුට ඔහුගේ හෘදය ශාක්ෂියට අනුව ප්‍රසිද්ධියේ ඉස්ලාම් දහමින් තහනම් කළ වැරැද්දක් සිදු කළ නොහැකිය. මේ නිසා තමන් මුස්ලිම්වරයෙකු යැයි පෙන්වා ගනිමින් ප්‍රසිද්ධියේ වැරදි කිරීමට ඔහුගේ රැවුල ඉඩ දෙන්නේ නැත.
බොහෝ ඉස්ලාමිය විද්වතුන්ගේ තීරණයට අනුව රැවුල සම්පුර්ණයෙන් ඉවත්කළ අයගේ සාක්ෂි පිළිගත නොහැකිය. ඔවුන් ඒ සඳහා ඉදිරිපත් කරන තර්කය වන්නේ යටි රැවුල වැවීම අනිවාර්ය බැවින් එය මුඩු කිරීම පවක් බවත් පව් කාරයින්ගේ සාක්ෂි පිළිගත නොහැකි බවත්ය.
By Fasy Ajward. B.Sc(Sp.Phy) Hons.J. Pura.
Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.