අන්නාස් පරිච්ඡේදයෙහි විවරණය!

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි

1- මිනිසුන්ගේ පරිපාලකයාගෙන් මා ආරක්ෂාව පතමි (යනුවෙන් ශාස්තෘවරයානනි! ඔබ පවසන්න)

2- ඔහු මානව වර්ගයාගේ (සැබෑ) අධිපතිය.

3- (ඔහු) මානව වර්ගයාගේ (සැබෑ) දෙවියාය.

4- සැඟ වී සිට නරක සිතුවිලි දමන්නාගේ හානියෙන්ද (ආරෙක්ෂාව පතමි).

5- ඔහු මිනිසුන්ගේ සිත්හි මානසික කරදර හා සැක පතුරුවයි.

6- මෙවැන්නන් ජින්වරුන් අතර ද මිනිසුන් අතර ද සිටිති.

විවරණයඃ

ඉහත සඳහන් පාඨයන්හි උතුම්වු අල්ලාහ්ගේ ගුණාංගයන් වන දේවත්වය, පාලනය, නැමදීමට එකම සුදූසු බව සඳහන්වී ඇත. ඔහු සියල්ලන්ගේ අධිපතිය, හිමිකරුය. පුදනු ලබන්නට එකම සුදූස්සාය. විශ්වයෙහි සියල්ල ඔහු විසින් නිර්මාණය කරන ලද අතර ඔහුගේ පාලන බලයට සම්පූර්ණයෙන් නතුවී ඇත. එබැවින් අනන්ත, අප්‍රමාණ ගුණාංගයන්ට හිමිකම් කියන අල්ලාහ්ගෙන්, ඔහුගේ උතුම්වූ පරිශුද්ධ ගුණාංග සඳහන් කර, “අල්කන්නාස්” මිනිසුන්ගේ සිත් තුළ අයහපත යහපත ලෙසත්, යහපත අයහපත ලෙසත් ප්‍රදර්ශනය කරන ෂෙයිතාන්ගේ අර්බුද වලින් ආරක්ෂාව පතන ලෙස ඔහු අණ කරයි.

“අල්වස්වාසිල් කන්නාස්” මිනිසුන් තුළ ආක්‍රමණය කර ඔවුන්ව අර්බුද වල පටලවන, පාපයන් කරා පොළඹවන, ඔවුන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතමි. සෑම මිනිසෙකු තුළම කුසල අකුසල සේ ප්‍රදර්ශනය කරන ෂෙයිතාන්ගේ ආක්‍රමනය පවති. එබැවින් නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ ආරක්ෂාව අපට අවශ්‍යය. අපි එය ඔහුගෙන් පැතිය යුතුය. කාහට ඔහුගේ ආරක්ෂාව හිමිවූවේද ඔහු සැබවින්ම සුරක්ෂිත විය.

මුස්ලිම් වැනි මූලාශ්‍රයන්හි සඳහන් වාර්තාවක “ඔබලාගෙන් ෂෙයිතාන්ගේ ආක්‍රමණයෙන් තොර කෙනෙකු නොමැත, යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූ විට අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානනි! ඔබටත් එසේද? යනුවෙන් (මිතුරන්) විමසූහ. එවිට එතුමන් මටත් එසේය. නමුත් මට අල්ලාහ්ගේ පිහිට නිසා ඔහු මට කීකරු විය, යහපත කිරීමට පමණක් ඔහු මට අණ කරයි යනුවෙන් පැවසූහ.

තවද බුහාරි, මුස්ලිම් වැනි මූලාශ්‍රයන්හි “සැබැවින්ම ෂෙයිතාන් මිනිසාගේ රුධිර නාලයන්හි ගමන් කරයි” යනුවෙන් සඳහන් වෙයි.

අබූ මුලෙයිහ් බින් උසාමා බින් උමෛ (රලි) තුමන්, තම පියාගේ මාර්ගයෙන් වාර්තා කරන පුවතක: “මා වරක් නබි (ﷺ) තුමන්ගේ පිටු පසින් ඔටුවා මත වාඩිවී සිටින විට එතුමන්ගේ ඔටුවා මදක් කුලප්පු විය. එවිට මා ෂෙයිතාන්ට විනාශය! යනුවෙන් පැවසුවෙමි. එයට එතුමන් ඔබ එසේ නොපවසනු. මන්ද එවිට ෂෙයිතාන් නිවසක් මෙන් විශාලවී ආඩම්බර වෙයි. (ඒ වෙනුවට) “බිස්මිල්ලාහ්” (අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්) යැයි පවසන්න. එවිට ඔහු මැස්සෙකු බවට පත්වී නිගාවට පත්වෙයි” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසුහ. (මූලාශ්‍රයන්: අබූදාවූද්, නසායි).

මෙම පුවත අපට උගන්වන කරුණු අතුරින්: අල්ලාහ්ව සිහිපත් කරන සෑම අවස්ථාවකම ෂෙයිතාන් නින්දාවට පත්වී ඔහු අපේ ග්‍රහණයට නතුවන බවයි.  අල්ලාහ්ව සිහිපත් කිරීමෙන් සිත් බැහැර වන ෂෙයිතාන් එම සිත් ආක්‍රමණය කරයි.

ඉබ්නු අබ්බාස් (රලි) තුමා “අල් වස්වාස් හා අල් කන්නාස්” යන වචනයන්ට පහත සඳහන් ලෙස අර්ථ කථනය කළ බව සඊද් ඉබ්නු ජුෙබෙර් (රහ්) තුමා පවසයිඃ “අල්කන්නාස්” යනු මිනිස් සිත් වෙත අවදානය යොමු කරන්නා. ඔහු අල්ලාහ් සිහි කිරීමෙන් ඈත්වී සිටින, නොසැලකිලිමත්ව සිටින හදවත්හි ලැගුම් ගන්නා අතර, අල්ලාහ් සිහිපත් කරන සිත් තුළින් ඈත්වෙයි.

මුඃතමිර් ඉබ්නු සුලෙයිමාන් තමන්ගේ පියා සුලෙයිමාන් පැවසූ බව පවසයිඃ “ෂෙයිතාන් වස්වාස් වේ” මිනිස් සිත් තුළ මතුවන සතුට අසතුට තම වාසියට ගනිමින් නරක සිතුවිලි ඔවුන් තුළ ඇති කරයි. දාසයා අල්ලාහ් සිහිපත් කරන විට  ඔහුගෙන් ඈත්වෙයි.

(අල්ලදී යුවස්විසු ෆී සුදුරින්නාස්: ඔහු ෂෙයිතාන් මිනිස් සිත්සතන්හි මානසික පීඩාවන් හා සැක ව්‍යාප්ත කරන්නාය. (අල්කන්නාස්) මිනිස් සිත් තුළ අයහප පවා යහපත වශයෙන් මවා පෙන්වා අර්බුද ඇති කරන්නාය. මෙහි බහුතරය වන මිනිස් වර්ගයා අවදානයට ගෙන, මිනිස් සිත් තුළ අර්බුද මතු කරන්නා යනුවෙන් භාවිතා කරනු ලැබූව ද, ජින් වර්ගයාද ඔහුගේ පීඩනයට, ග්‍රහණයට ලක්වන බව දැනගත යුතුයි.

(මිනල් ජින්නති වන්නාස්): ජින් හා මිනිසුන් අතර (මෙවැන්නන්) සිටිති. මිනිස් හා ජින් වර්ගයාගෙන් ඇතිවන හානියෙන් යැයි දෙපාර්ශ්වයම සඳහන් කිරීම තුළින්, දෙපාර්ශ්වයෙන්ම පීඩාවන් ඇත යනු දැනගත යුතුය.

 “මෙලෙසින් සෑම ශාස්තෘවරයකුටම මිනිස් හා ජින් වර්ගයෙහි ඇති ෂෙයිතාන් අතුරින් සතුරන් ලෙස පත්කළෙමු. ඔවුන්ගෙන් සමහරු තවත් සමහරුන්ව මුළා කිරීමේ අරමුණින් අලංකාර වචනයන් (මුමුණමින්) කියමින් සිටියහ”. (අල් අන්ආම්ඃ 112).

ජින් නම් නිර්මාණය අපේ ඇස්වලට නොපෙනෙන නිර්මාණයකි. එම නිර්මාණය පිළිබඳ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි විවිධ ස්ථානයන්හි සඳහන් වේ.

අබූ දර් (රලි) තුමන් වාර්තාකරයිඃ “නබි (ﷺ)  තුමන් මස්ජිදයේ සිටින විට (එතුමන්ව හමුවීම සඳහා) පැමිණියෙමි. මාගෙන් අබූදර්! (මස්ජිදයට පඬුරක් වන) රක්අත් දෙක ඉටු කළේදැයි  විමසූහ. මම නැත යනුවෙන් පැවසුවෙමි. නැගිට ඉටු කරන ලෙස මට එතුමන් පැවසූහ. මා සලාතය ඉටු කර වාඩිවුනෙමි. ඉන් පසුව අබූදර්! (යනුවෙන් අමතා) මිනිස් හා ජින් ෂෙයිතානුන්ගේ පීඩනයන්ගෙන් ආරක්ෂාව පතන්න යනුවෙන් පැවසූහ. මම අල්ලාහ්ගේ වක්තෘවරයානනි! මිනිසුන් අතර ෂෙයිතාන්හු සිටින්නේද? යනුවෙන් විමසුවෙමි. එයට එසේය යැයි පිළිතුරු දූන්හ,. (මූලාශ්‍රයඃ අහ්මද්).

අබූ හුෙරෙරා (රලි) තුමා වාර්තා කරයිඃ “නබි (ﷺ) තුමන් වෙත, මිත්‍රවරුන් අතුරින් පිරිසක් පැමිණ ශාස්තෘවරයානනි! සමහර අවස්ථාවන්හි අප තුළ නරක සිතුවිලි පහළ වෙයි, එය ප්‍රසිද්ධියේ කථා කිරීම අපි පාපයක් වශයෙන් දකිමු. එවිට නබි (ﷺ) තුමන් ඔබ එය පාපයක් වශයෙන් සළකන්නේද? එසේ නම් එයයි සැබෑ විශ්වාසය” යනුවෙන් පිළිතුර දුන්හ.(මූලාශ්‍රයඃ මුස්ලිම්).

අන්නාස් පරිච්ඡේදයේ සුවිශේෂත්වයඃ

උක්බතිබ්නු ආමිර් (රලි) තුමා විස්තර කරයිඃ “මෙම රාත්‍රියෙහි පහළ වූ සමහර පාඨයන් (ඔබට දන්නවාද?) එවැනි (සුවිශේෂිවූ පාඨ) මේ වන තෙක් පහළ වූයේ නැත යනුවෙන් පවසා, එය නම් “කුල් අඌදූ බිරබ්බිල් ෆලක්, කුල් අඌදූ බිරබ්බින්නාස්, පරිච්ඡෙදයන් වේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රයඃ මුස්ලිම්).

“නබි (ﷺ) තුමන් ජින් හා මිනිස් ඇස්වහෙන් (විවිධ ප්‍රාර්ථනා මගින්) ආරක්ෂාව පතමින් සිටියහ, නමුත් මෙම මුඅව්විදතාන් පරිච්ඡේද පහළ වීමත් සමග ආරකෂාව පතා ප්‍රාර්ථනා කළ වෙනත් ක්‍රම අත් හැර මෙය තෝරාගත්හ” (වාර්තා කරන්නේඃ අබූ සඊදූල් කුද්රි (රලි) තුමා, මූලාශ්‍රයඃ තිර්මිදි).

මුඅව්විදාත් පරිච්ඡේද යනුවෙන් අදහස් කෙරෙන්නේඃ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ: 113 හා 114 පරිච්ඡේදයන් වන අල්ෆලක් හා අන්නාස් වේ.

මෙම පරිච්ඡේදය පාරායනය කිරීමට ශාස්තෘවරයානන් පෙන්වා දූන් අවස්ථාවන්ඃ

1- නින්දට යෑමට පෙර: ආයිෂා (රලි) තුමිය වාර්තාකරයි: “නබි (ﷺ) තුමන් සෑම රාත්‍රියකම නින්දට යෑමට පෙර “කුල් හුවල්ලාහු අහද්, කුල් අඌදූ බිරබ්බිල් ෆලක් හා කුල් අඌදූ බිරබ්බින් නාස්” පරිච්ඡේදයන් පාරායනය කර දෙඅත්ලෙහි පිඹ සිරුර පුරා තෙවරක් පිරිමදින්නේය” (මූලාශ්‍රයන්ඃ බුහාරි” මුස්ලිම්).

2- අනිවාර්්‍යය සලාතයෙන් පසු: “සෑම සලාතයකින් පසුවම මුඅව්විදාත් පාරායනය කරන ලෙස නබි (ﷺ)  තුමන් මා වෙත පැවසූහ” යනුවෙන් උක්බතිබ්නු ආමිර් (රලි) තුමා පවසයි. (මූලාශ්‍රයන්ඃ අබූ දාවුද්, තිර්මිදි).

3- උදේ හා සවස පාරායනය කිරීම: මුආද් ඉබ්නු අබ්දිල්ලාහ් ඉබ්නු හුෙබෙබ් (රලි) තුමා වාර්තා කරයි: “වැසි වසිමින් පවති (ඝන) අඳූරු රාත්‍රියක අපි පිටත්වුනෙමු. එවිට මිත්‍රවරුන් තමන් වෙනුවෙන් ප්‍රාර්ථනා කරන ලෙස නබි (ﷺ) තුමන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියෝය. එවිට නබි (ﷺ) තුමන් මා කැඳවා පාරායනය කරනු! කුමක් පාරායනය කළ යුතුද? (යනු ප්‍රශ්න කළෙමි). මෙසේ තුන් වරක් පැවසීමෙන් පසු, උදේ හා සවස කුල් පරිච්ඡේදයන් තුන පාරායනය කරනු. ඔබේ සියළු අවශ්‍යතාවන් සඳහා එය ප්‍රමාණවත් වේ.” (මූලාශ්‍රයඃ තිර්මිදි 3499, අබූදාවුද් 4419, නසායි 5333).

4- රෝගී තත්ත්වයෙන් පසුවෙන්නන් මෙය පාරායනය කළ හැක: ආයිෂා (රලි) තුමිය පවසයි: “නබි (ﷺ) තුමන් රෝගී තත්ත්වයෙන් පසුවූ විට කුල් සූරාවන් පාරායනය කර තමන්ට පිඹගන්නට පුරුදූවී සිටියේය. එතුමන්ගේ අවසන් හෝරාවේ දැඩිසේ එතුමන් රෝගාතුරවූ විට, මා එම පරිච්ඡේදයන් පාරායනය කර සෞභාග්‍ය ලැබිය යුතුයි යන අපේක්ෂාවෙන් එතුමන්ගේ දෙඅත්හි පිඹ එතුමන්ගේ සිරුරෙහි පිරිමැද්දෙමි.” (මූලාශ්‍රයන්ඃ බුහාරි 4629, මුස්ලිම් 4066).

5- විත්ර් සලාතයෙහි: නබි (ﷺ) තුමන් විත්ර් සලාතයෙහි ප්‍රථම රක්අතයෙහි සබ්බිහිස්ම පරිච්ඡේදයත්, දෙවැනි රක්අතයෙහි කුල් යා අයියුහල් කාෆිරූන් පරිච්ඡේදයත් තෙවැනි රක්අතයෙහි අල් ඉහ්ලාස් පරිච්ඡේදයත් පාරායනය කරන්නේය” යනුවෙන් ආයිෂා (රලි) තුමිය වාර්තාකරයි. (මූලාශ්‍රයන්ඃ තිර්මිදි 425, අබූදාවුද් 1213, ඉබ්නු මාජා 1163).

විත්ර් සලාතය යනු: රාත්‍රි කාලයෙහි ඉටු කරන වෛකල්පික සලාතයකි. එහි උපරිම රක්අත් (කොටස්) සංඛ්‍යාව 13 කි. එහි අවම රක්අත් (කොටස්) සංඛ්‍යාව 1 කි.

BY: Abu Asma

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.