දෙවියන්ට සමීප විය හැකි සෑම ක්‍රමයක්ම නබිවරුන් විසින් පෙන්වා දී ඇත. මෙම ක්‍රමය හැර දෙවියන්ගේ ආදරය කරුණාව ලැබිය හැකි වෙනත් කිසිම ක්‍රමයක් නොමැත. මේ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු අල් කුරානයේ පෙන්වා දී ඇති ආකාරයට දෙවියන්ව විශ්වාස කිරීමත් ඔහු නියම කොට ඇති නැමදීම් සිදු කිරීමත් අනිවාර්ය වේ. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අය අල් කුරානයේ ඇති කරුණුවලට ඔවුන්ගේ අර්ථ කථනයන් ලබා දෙමින් දෙවියන්ගේ ගුණාංගවලට වෙනත් අරුත් ලබා දෙමින් දහම වෙනස් කොට ඇත. ඒවා දෙවියන්ගෙන් ඈත්වීමට හේතුවක් වේ.

මුස්ලිම්වරුන්ට නැමදීම, උපවාසය, සකාත් සහ හජ් ඉටුකිරීම අනිවාර්ය කොට ඇත. මේවයින් ඇතැම් දේවල් සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුටම අනිවාර්ය නොවේ. කෙසේ වෙතත් සලාතය ඉටු කිරීම සෑම කෙනෙකුටම පැවරෙන අනිවාර්ය වගකීමකි. එසේ තිබියදී යම් කෙනෙක් සලාතය ඉටු නොකරන්නේ නම් ඔහු අල්ලාහු තආලාගේ නියෝගයක් උදාසීන කල අයෙකු වන්නේය. සලාතය පැහැර හැරීම මුස්ලිම්වරයෙකුටත් මුස්ලිම් නොවන්නේකුටත් අතර ඇති ප්‍රධාන වෙනස බව නබිතුමා පවසා ඇත.

අල්ලාහු තආලා නියෝග කොට ඇති අනිවාර්ය කරුණුවලින් පසු ඔහුව සමීප වීමට හැක්කේ නබිතුමා පෙන්වා දී ඇති වෛකල්පික නැමදුම් ඉටුකිරීමෙන් ය. මේ හැර වෙනත් කිසිම ක්‍රමයක් දහම තුලට ඇතුලත් කිරීම සඳහා වෙනත් කිසිවෙකුට බලයක් ලබා දී නොමැත. යම් කෙනෙක් කුරානයේ හෝ නබිතුමා හෝ පෙන්වා නොදුන් ක්‍රමයක් දහම තුලට ඇතුලත් කරන්නේ නම් ඔහු දෙවියන්ගේ කෝපයට ලක් වනු ඇත.

දහමට අළුත් දේවල් එකතු කරනවා වෙනුවට කළ යුත්තේ නබිතුමා පෙන්වා දුන් වෛකල්පික නැමදීම් හැකි පමණින් ඉටු කිරීමය. ඒවා ඉටු කිරීමෙන් අල්ලාහු තආලා හට සමීප විය හැකිය. ඒ අනුව සෑම අනිවාර්ය සලාතයකින්ම පසු නබිතුමා නොකඩවා ඉටු කළ රකාත් 12 ඉටු කළ හැකිය. මෙම සලාතයන් ඉටු කල යුත්තේ අළුයම සලාතයට පෙර රකාත් 2ක් ද ලුහර් සලාතයට පෙර රකාත් 4ක් ද ලුහර් වලින් පසු රකාත් 2ක් ද මහ්රිබ් සලාතයට පසු රකාත් 2ක් ද ඉෂා සලාතයට පසු රකාත් 2ක් ද වශයෙනි. අල්ලාහුතාආලාගේ තෘප්තිය උදෙසා මෙම වෛකල්පික රකාත් 12 ඉටුකරන සෑම මුස්ලිම්වරයෙකුටම ස්වර්ගයේ නිවසක් ලබා දෙන බව නබිතුමා පවසා ඇත (සහිහ් මුස්ලිම්). ඊට අමතරව නබිතුමා සෑම දිනකම රාත්‍රියේ නින්දෙන් අවදිවී රකාත් 11 නොකඩවා ඉටුකර තිබේ. මිට අමතරව නබිතුමා ඉඩ ලැබෙන විදිය අනුව ඇතැම් සුන්නා සලාතයන් ඉටු කර තිබේ.

අනිවාර්ය උපවාසයට අමතරව වෛකල්පික උපවාසයන් නබිතුමා පෙන්වා දී ඇත. මේ අනුව සඳුදා සහ බ්‍රහස්පතින්දා දිනයන්හිදී නබිතුමා වෛකල්පික උපවාසයන් සිදු කිරීමට පෙන්වා දී ඇත. තවද හැකියාව ඇති අයට සෑම මාසයක්ම 13,14,15 දිනයන්හිදී උපවාසෙය් නිරත විය හැකිය. එසේම අරෆා දිනයේදීද ආෂුරා දිනයේදී සහ ඊට පෙර දිනයේදී උපවාස කිරීම ගැන නබිතුමා දැනුවත් කොට තිබේ.

අනිවාර්ය සකාත් වලට අමතරව සදකා දීමට නබිතුමා පෙන්වා දී ඇත. නබිතුමා අල්ලාහ් කෙරෙහි තබා තිබුණු විශ්වාසයේ තරම අනුව ඔහුට ලැබෙන කිසිම දෙයක් ඉතිරි කර තැබුවේ නැත. ඒ අනුව ඔහුට ලැබුණු සෑම දෙයක්ම අවශ්‍ය අයට බෙදා දී ඇත.හජ්වල සිදුවන අඩුපාඩු මග හරවා ගැනීම සඳහා හැකියාව ඇති අයට උම්රා සිදු කල හැකිය.

ඉහත සඳහන් සෑම දෙයක්ම නබිතුමා පෙන්වා දුන් ඒවාය. ඒවා පිලිපැදීමෙන් අල්ලාහ් හට සමීප වීමට ඉඩ සැලසෙන්නේය.

By Fasy Ajward.B.Sc(Special)Hons.
Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.
One thought on “දෙවියන්ට සමීප විය හැක්කේ කෙසේද? (How Can Draw Close to God?)”
  1. ඔයාල කියන්නේ කොතරම් හොඳ පුද්ගලයෙක් උනත් ඔය කී කරුණු ඉටු කරන්නේ නැත්නම් දෙවියන්ට සමීප වෙන්න බෑ කියලද. එතකොට මුස්ලිම් වෙලා උපදින මිනිස්සු හරි වසනාවන්තයිනේ. අනිත් ඔක්කොම පවුකාරයෝ. මාර LOGIC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *