සෑම අවස්ථාවකම කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂි එක් පිරිමියෙකුගේ සාක්ෂියට සමාන යැයි පැවසීම සත්‍යය ප්‍රකාශනයක් නොවේ. සාක්ෂි පිළිබඳ ස්ත්‍රී පුරුෂ භේදයකින් තොරව සඳන් කොට ඇති අල් කුර්ආන් වැකි පහක් පමණ දක්නට ඇත. අල් කුර්ආනයේ එක් වැකියක පමණක් එක් පිරිමියෙකුගේ සාක්ෂි කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂි හා සම බව දක්වා ඇත. මෙය මුදල් ගනුදෙනු සම්බන්ධව ඇති අල් කුර්ආනයේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 282 වැනි වැකියයි. එය අල් කුර්ආනයේ දිගම වැකිය ලෙස සැලකෙන අතර එහි අවශ්‍යය කොටසේ සිංහල අර්ථ දැක්වීම පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

“විශ්වාස කළවුනි, නියමිත කාලයකට නයක් ගිවිස ගත්තේ නම් එය නුඹලා ලිඛිතව සටහන් කර ගනිවු. තවද නුඹලා අතර යුක්ති සහගතව ලියන්නෙමු එය ලියා තැබිය යුතුය. තමන්ට අල්ලාහ් හැදෑරු හෙයින් ලියන්නා ලියන්නට පිටුනොපෑ යුතුය. එහෙයින් ඔහු ලියා තැබිය යුතුය. තවද කවුරුන් හට වගකීම පැවරෙන්නේ ද ඔහු (නය ගත්තා තම වගකීම පිළිබඳව කියවා) ලේඛනගත කරවිය යුතුය. ඔහු තම පරමාධිපති වන අල්ලාහ්ට බියභක්තිමත් විය යුතුය. තවද (ලේඛනගත කිරීමේදී) එයින් කිසිවක් අඩු නොකළ යුතුය. තවද කවුරුන් හට වගකීම පැවරෙන්නේ ද ඔහු (නය ගත්තා) අනවබෝධයෙන් හෝ දුර්වලතාවෙන් හෝ ඔහුට(ලියන්නාට කියවා) ලේඛනගත කරවීමට නොහැකියාවෙන් සිටින්නේ නම් හෝ ඔහුගේ භාරකරු යුක්ති සහගත ලෙස ල්ර්ඛනගත කරවිය යුතුය. නුඹලාගේ පුරුෂයන්ගෙන් සාක්ෂිකරුවන් දෙදෙනෙකු සාක්ෂිය සඳහා පත්කර ගනිවු. පුරුෂයන් දෙදෙනෙකු නොවී නම් සාක්ෂිකරුවන් අතුරින් නුඹලාට තෘප්තිමත් විය හැකි පුරුෂයෙකු හා ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු (විය යුතු)ය. ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් එක් තැනැත්තියකට වැරදීමක් ඇති වුවහොත් ඔවුන් දෙදෙනාගෙන් වූ අනෙක් තැනැත්තිය විසින් සිහි කර දෙනු පිණිසය….” (අල් කුර්ආන් 2:282).

පිරිමියෙකු වෙනුවට කාන්තාවන් දෙදෙනෙකු සිටීම අවශ්‍යය බව සඳහන් කරන මෙම අල් කුර්ආන් වැකිය මුදල් ගනුදෙනු කිරීමේදී ඒවා ලියා තැබිය යුතු බවට වූ මඟ පෙන්වීමකි. ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් අනුව පවුලේ ආර්ථික වගකීම් පිරිමි පාර්ශවය වෙත පවරා ඇත. එහෙයින් මුදල් ගනුදෙනු පිළිබඳ ව වඩා දැනුමෙන් ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාව පිරිමි පාර්ශවය වෙත අත්දැකීමෙන් ලැබී ඇති ක්‍ෂේත්‍රයකි. එක් පිරිමියෙකු වෙනුවට ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු සිටීමේ අවශ්‍යතාව ඉහත අල් කුර්ආන් වැකියේම විස්තර කොට දක්වා ඇත. සාක්ෂි කාරියන් ලෙස ස්ත්‍රීන් දෙදෙනෙකු සිටීමෙන් එක් තැනැත්තියකට වැරදීමක් හෝ ව්‍යාකුලත්වයක් ඇති වුවහොත් දෙවැනි තැනැත්තිය විසින් මතක්කර දිය හැකි බවට වහි සඳහන් කොට ඇත. මෙය අදාළ වන්නේ මුදල් ගනුදෙනු සම්බන්ධ ගිවිසුමක දී පමණි.

අන්තිම කැමති පත්‍රයක් මගින් දේපල උරුම වීම සම්බන්ධ ලේඛන සකස් කිරීමේ දී දක්වා ඇත්තේ සාක්ෂි කරුවන් ලබා ගන්නා ලෙසට පමණි. එවැනි අවශ්‍යතාවක් සඳහා ස්ත්‍රී සාක්ෂි හෝ පිරිමි සාක්ෂි වශයෙන් වෙන් කොට දැක්වීමක් සිදු කොට නොමැත. ඒ පිළිබඳ ව ඇති අල් කුර්ආන් වැකියේ අවශ්‍යය කොටසේ සිංහල අර්ථ දැක්වීම් පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

“විශ්වාස කළවුනි, නුඹලාගෙන් කෙනෙකුට මරණය ආසන්න වී අවසන් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරන මොහොතේ නුඹලා අතුරින් යුක්ති සහගත දෙදෙනෙකු නුඹලා අතරට සාක්ෂි වශයෙන් සිටිය යුතුය….” (අල් කුර්ආන් 5:106).

“ඔවුහු ඔවුන්ගේ ඉද්දා කාලයේ (පොරොත්තු කාලයේ) අවසානයට එළඹුණේ නම් ඔවුන්ව නුඹලා යහපත් අයුරින් රඳවා ගනිව්. එසේ නොමැති නම් ඔවුන්ගෙන් නුඹලා යහපත් අයුරින් වෙන්වවූ.නුඹලා අයුරින් යුක්ති ගරුක දෙදෙනෙකු සාක්ෂි වශයෙන් පත්කර ගනිවු….” (අල් අකුරාන් 65:2).

මෙයින් අදහස් වන්නේ දික්කසාදයකදී සාක්ෂි කරුවන් දෙදෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාවයි. මෙහිදී ස්ත්‍රී පුරුෂ භේධයකින් තොරව සාක්ෂි කරුවන් දෙදෙනෙකුගේ සාක්ෂි දෙකක අවශ්‍යතාව සඳහන් කොට ඇත.

පතිවත රැකගෙන යහපත් අයුරින් ජීවත් වන්නාවූ කාන්තාවන්ට එරෙහිව පරපුරුෂ චෝදනාවක් ගෙනෙන්නේ නම් ඒ සඳහා සාක්ෂි හතරක අවශ්‍යතාව දක්වා ඇත.

“පතිවත් කාන්තාවන්ට පරපුරුෂ චෝදනාවක් එල්ලකර පසුව සාක්ෂි හතරක් නොගෙනාවේ නම් එවිට ඔවුනට කසපහර අසුවක් දෙවු….” (අල් කුර්ආන් 24:4).

මෙහිදී ද සාක්ෂි කරුවන් සඳහන් කොට ඇත්තේ ස්ත්‍රී පුරුෂ භේධයකින් තොරවය.

නව සඳ පිළිබඳ ව එක් ස්ත්‍රියකගේ සාක්ෂිය ප්‍රමාණවත් බව බොහෝ ඉස්ලාමීය විද්වතුන් පිළිගනිති. ඇතැම් කරුණු පිළිබඳ ව කාන්තාවන්ගේ සාක්ෂි පමණක් පිළිගැනෙන අතර පිරිමින්ගේ සාක්ෂි මෙහිදී පිළිගැනෙන්නේ නැත. කාන්තා මෘත දේහයක් නෑවීමේ කටයුතු සඳහා කාන්තාවගේ සාක්ෂි පමණක් ප්‍රමාණවත් වෙයි.

මුදල් කටයුතු සඳහා පමණක් එක් පිරිමියෙකු වෙනුවෙන් කාන්තාවන් දෙදෙනෙකුගේ අවශ්‍යතාව දැක්වීමෙන් කාන්තා අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීමක් සිදු නොවන්නේ පවුලේ මුදල් කටයුතු පිළිබඳ වගකීම ඉස්ලාමය විසින් පිරිමි පාර්ශවය වෙත පවරා ඇති හෙයින් ඔවුන් ඒ පිළිබඳ අත්දැකීමෙන් ලබා ඇති දැනුම පදනම් කර ගෙනය.

By: Ibnu Mansoor

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *